Řízení a podpora prodeje

Pokud váš obchod funguje dokonale, obchodníci plní kvóty, předpovědi jsou přesné, zákazníků přibývá, nenutí vás snižovat ceny, marketing účinně podporuje prodej a náklady na něj jsou přijatelné, potom nemám, co bych pro vás udělal.

Pokud ale potřebujete zlepšení, pak pro vás mohou být užitečné služby mé nebo mých kolegů. Moji zákazníci často řeší některé z následujících zadání:

  • Zvýšit schopnost získávat nové kontakty
  • Vyrovnat se se zhoršením situace na trhu
  • Udržet pozici i při snižování rozpočtů na straně zákazníka
  • Dostat nový produkt na trh
  • Přesněji zacílit marketing
  • Zkrátit prodejní cyklus (od prvního kontaktu se zákazníkem až po uzavření kontraktu)
  • Zvýšit procento úspěšných obchodních nabídek
  • Udržet cenu, resp. eliminovat tlak zákazníka na nepřiměřené slevy.

Na každé z těchto zadání existuje odpověď. Každá taková odpověď musí být aplikována s ohledem na konkrétní organizaci, její trh a její prodejní model.  Takovou odpovědí je zpravidla projekt, který může zahrnovat.

Ale lepší než dlouhé povídání je praktická ukázka. Zavolejte mi a můžeme se společně podívat na ta zadání, která ve vašem firemním prodeji a marketingu potřebujete řešit.

Mým cílem je, aby menší české firmy měly stejně silný prodej a marketing jako globální korporace, aby je porážely v tendrech a prodávaly za srovnatelné ceny.