Publikované práce

STŘÍZLIVĚNÍ: O ČESKÝCH NÁRODNÍCH ROZCESTÍCH V DOBĚ HROUCENÍ LIBERÁLNÍ HEGEMONIE A NADVLÁDY ZÁPADU

Ve světě, jehož podoba se už rýsuje, nebude nikdo potřeboat západní banky, konzultační služby ani nic podobného, a tudíž ani západní peníze. Pro státy Západu bude stále těžší nabízet něco, za co by ti ostatní byli ochotní dát svoje suroviny, obilí a výrobky svých továren. Logický další vývoj tedy znamená postupný pád do chudoby, zaostalosti a barbarství, ztrátu svobody a dramatický růst sociálních rozdílů. A samozřejmě také postupující kolonizaci jinými civilizacemi. V tom mají Američané určitou výhodu, protože je kolonizují latinos, což je po všech stránkách méně špatné než islám.

V tuto chvíli to nemusí být patrné, protože Západu dosud žije ze svého dědictví.

Více zde.

 

 

 

 

 

 

POZNÁMKY O ELITÁCH, VÁLCE A MÍRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROLOMENÍ HRADEB DVOJKA:
PROČ A JAK ZÁPADNÍ ELITY NIČÍ VLASTNÍ CIVILIZACI A NAPOMÁHAJÍ JEJÍ ISLAMIZACI

Bude islamizace celé Evropy dovršena ještě během této generace? Zůstane aspoň jeden stát, kde islám nebude státním náboženstvím? Na tyto a podobné otázky se autor snaží odpovědět v Prolomení hradeb dvojce. Nabízí různé scénáře dalšího vývoje a identifikuje některé faktory, které rozhodnou o pravděpodobnosti či riziku naplnění těchto scénářů. V centru zájmu zůstávají velké byrokratické organizace (zejména nadnárodní) a nová aristokracie jako společenská vrstva. Teorie z prvního Prolomení hradeb musela projít revizí, protože některé trendy se potvrdily (např. stupňující se neschopnost, zbabělost a sebevražedné chování nové aristokracie), ale jiné nikoliv (např. nedochází k formování kontraelity a neroste se ani schopnost nižších vrstev prosazovat vlastní zájmy).

Kniha je opět psána velmi čtivým jazykem (podle recenzentů je „napínavá jako detektiva“ a „čte se sama“), je ale vybavena rozsáhlým poznámkovým aparátem.

Přibližně 20% textu je převzato z původního Prolomení hradeb, takže je kniha dobře srozumitelná i pro ty, kdo původní text neznají.

Více zde.

CESTA Z NEVOLNICTVÍ:
JAK ZÍSKAT DALŠÍ GENERACI PRO OBRANU ZÁPADNÍ CIVILIZACE

Druhý díl sociologického bestselleru Prolomení hradeb je určen, mimo jiné, rodičům, kteří se bojí o budoucnost svých dětí a zároveň se smutkem zjišťují, že slova jako „vlast“, „národ“ nebo „svoboda“ pro ně mnoho neznamenají. Případně lidem, kteří tuto problematiku neprožívají ve své rodině, ale přemýšlí o tom, proč je další generace tak naivně otevřena globalistickým ideologiím.

Zároveň je kniha určena mladým lidem, kteří si uvědomují, že svět, v němž dominují mamutí korporace a mezinárodní byrokratické aparáty, jim nemůže nabídnout dobré životní šance.

Petr Hampl v knize postupuje svou obvyklou metodou. Výsledky hlubší sociologické analýzy předkládá čtivým novinářským jazykem. Vysvětluje, jak současná situace vznikla, jaké jsou její příčiny, jaký další vývoj lze očekávat, jak jej mohou lidé ovlivnit a jak si může jednotlivec v tom všem uhájit svůj životní prostor.

Předmluvu opět napsal profesor Jan Keller. Více zde.

 

KREATIVITA A POCTIVOST:
KAPITOLY Z BURANSKÉ SOCIOLOGIE A VOLNÉ ÚVAHY

Cílem správné sociologie by mělo být pomoci lidem, aby rozuměli silám, které ovlivňují jejich životy. Aby s nimi počítali, a případně, aby se spojili ke kolektivní akci, která jim umožní poměry změnit. To je cílem i kapitol z buranské sociologie, která vychází pod názvem Kreativita a poctivost.

Proč buranské? Protože buran se nezdráhá pokládat i takové otázky, které jsou nevhodné. A neváhá přijímat i takové odpovědi, nad kterými by se honorace pohoršovala. Buranovi stačí, že odpovědi dávají smysl, a jsou v souladu s fakty. V tom smyslu musí být každé poctivé zkoumání buranské.

Kniha Kreativita a poctivost, která na tyto a další otázky odpovídá, obsahuje texty zcela nové i přepracované starší texty. Otázky, které si klademe při pohledu na naši společnost, jsou uváděny do souvislosti s poznatky velkých sociologů – tak, aby poskytovaly smysluplné odpovědi. To vše jednoduchým čtivým jazykem.

Kreativita a poctivost je tak trochu ostravská kniha. Předmluvu napsal Ladik Větvička, doslov další významná ostravská postava Radek Velička, a slavnostního uvedení knihy se ujal Jarek Nohavica. Více zde.

PROLOMENÍ HRADEB:
PROČ ZÁPADNÍ CIVILIZACE PODLÉHÁ ISLÁMU A JAKÁ JE NADĚJE NA JEJÍ ZÁCHRANU

Prolomení hradeb představuje milník v chápání příčin migrační krize a celkových kulturních, sociálních a ekonomických problémů, kterými Západní civilizace prochází. To není jen názor autorových přátel, ale i řady intelektuálních kapacit. A také názor tisíců čtenářů, díky nimž se Prolomení hradeb stalo bestsellerem.

Autor staví na dosavadních poznatcích, ale hledá jejich hlubší kořeny. Nezpochybňuje pustošivé působení multikulturního neomarxismu, ale ptá se, proč zvítězil nad ostatními myšlenkovými směry s takovou lehkostí. Nezpochybňuje totální selhání tzv. elit, ale ptá se, proč se elity formují právě tímto způsobem a proč své zájmy neprosazují méně destruktivně. Ukazuje základní mechanismy civilizačního kolapsu, které zahrnují faktory jako vznik velkých organizací, složitou byrokracii, změny v sociální struktuře, pohrdání tradičními morálními hodnotami a změny v lidské povaze. Ukazuje ale také, že všechny tyto jevy spolu úzce souvisejí a že žádný z nich nemůže být pochopen izolovaně od těch ostatních.

​Pokud máte dost trpělivosti, můžete číst nejen moje články, ale i delší texty – učebnice (tedy snadné přehledné čtení), akademické práce o metodologii (tedy čtení poměně obtížné) i “eseje” – tedy vlastně seriály běžných časopisových článků. Více zde.

 

SOCIOLOGIE ŘÍZENÍ

V roce 2011 jsme společně s Dr. Evou Kašparovou napsali na objednávku Vysoké školy ekonomie a managementu učebnici Sociologie řízení, která má pomoci současným a budoucím manažerům a jednatelům firem, aby si snadno osvojili ty části sociologie, které potřebují ke své práci (ať už je nazývají sociologie, marketing, vědecký management nebo jakkoliv jinak).

Pro každodenní řízení organizace budou asi nejužitečnější první kapitoly, které se zabývají otázkou výzkumů. Čtenář zde najde vysvětlení, proč i výzkumy na mnohatisícovém vzorku zákazníků často dávají zcela falešný obraz, podle čeho kontrolovat, zda grafy předkládané marketingovými agenturami skutečně vypovídají o postojích zákazníků či zaměstnanců a za jakých podmínek umožňují předvídat jejich chování. Další části učebnice jsou věnovány tématům jako konflikty, začleňování nových lidí do organizace, skupinové chování a myšlení.

Učebnice je psána jednoduchým jazykem, jehož styl připomíná spíše novinový článek než vysokoškolská skripta. Je proto možné číst ji poměrně rychle a během několika hodin si osvojit to podstatné. Kdyby vyšla v angličtině, možná by se jmenovala Social Research for Dummies.

MOC KRÁSY:
POMÁHÁ KRÁSA A ATRAKTIVITA K ŽIVOTNÍMU ÚSPĚCHU?

https://www.databazeknih.cz/knihy/moc-krasy-pomaha-krasa-a-atraktivita-k-zivotnimu-uspechu-348465Může být atraktivita chápána jako investiční strategie? Zvyšuje krása šance na vzestupnou sociální mobilitu a má větší vliv na úspěch než klíčové kompetence? Autoři publikace (Petr Matějů, Petr Hampl, Dana Hamplová, Marek Loužek, Simona Weidnerová, Petra Anýžová, Michael Smith) odpovídají na řadu otázek, jimž se zatím naše sociologie a ekonomie vyhýbaly, ačkoliv světová ekonomie i sociologie roli krásy v úspěchu, práci i životě věnují čím dál větší pozornost. Publikace vychází z rozsáhlého výzkumu a věnuje se souvislostem mezi atraktivitou, vzděláním, profilem osobnosti, sebevědomím, povoláním a příjmy.

 

 

 

 

WHITE COLLAR REVISITED:
MILLSOVSKÁ TEORIE VLIVU BYROKRATIZACE NA VÝVOJ ZÁPADNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Základní teze studie předložené a obhájené jako disertační práce (“velký doktorát”) jsou tyto:

 1. V západním světě vzniká nebo již vznikla nová vyšší třída, kterou můžeme popsat jako elitu bílých límečků. Tato sociální skupina se od zbytku společnosti odlišuje vyššími kognitivními schopnostmi, životním stylem a pochopitelně i vyššími životními šancemi. Nová vyšší třída je zaměřena spíše na poskytování služeb centrálním autoritám (což je někdy označováno jako dobývání renty) než na prodej zákazníkům z nižších tříd na otevřeném trhu.
 2. Nová vyšší třída je nadprůměrně kreativní, což vede k explozi nových způsobů dobývání renty, v řadě aspektů srovnatelné s explozemi podnikatelských inovací v předchozích staletích.
 3. Protože se příslušníci nové vyšší třídy orientují převážně na dobývání renty, je v jejich zájmu měnit ekonomické a sociální prostředí tak, aby dobývání renty bylo stále snadnější a podnikání ve starém smyslu toho slova stále obtížnější.
 4. Zatímco v minulosti existovaly určité hranice dobývání renty (zejména omezené státní rozpočty a neexistence technologických a organizačních nástrojů pro prosazení dalších regulací), tyto hranice jsou postupně odstraňovány, oslabovány nebo posouvány.
 5. Neustálé vznikání nových firem zaměřených na podnikatelské inovace a nikoliv na dobývání renty je nutnou podmínkou udržení prosperity západních ekonomik. Pokud expanze dobývání renty omezí možnosti vzniku firem zaměřených na výrobu a poskytování reálných služeb (tedy nikoliv manipulaci se symboly), nebudou západní ekonomiky schopny udržet zaměstnanosta životní úroveň.

Více zde.

4 komentáře: „Publikované práce

 • 1. 7. 2022 (2:25)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den. Mam dotaz na knížky: slyšel jsem, že bude Prolomení hradeb 2, ale nikde jsem ještě knihu neviděl. To bude rozšířené vydání nebo nová kniha?

  A pak jsem se chtěl zeptat, jestli je někde ještě ke koupení ta dárková edice Prolomení hradeb, kde odpovídal Marian Kechlibar nebo Petr Bakalář atd.

  Díky předem za odpověď a zdravím.

  Reagovat
  • 1. 7. 2022 (14:58)
   Trvalý odkaz

   Cca 30% jsou úplně nové věci (hlavně prognózy budoucího vývoje), cca 50% jsou přepsané staré věci (reálný vývoj ukázal, že původní teorie je v něčem silná, ale taky obsahuje chyby – musel jsem ji tedy předělat) a cca 20% překopírované věci ze starého Prolomení hradeb. To, aby to mohl hladce číst i ten, kdo nezná původní verzi.

   Celkově je Dvojka skoro dvakrát delší než původní Prolomení hradeb. A taky obsahuje celkem důkladný poznámkový aparát.

   Reagovat
   • 1. 7. 2022 (16:25)
    Trvalý odkaz

    Díky moc, určitě si koupím. Zařadil jste tam taky ty odpovědi od Mariana Kechlibara nebo Petra Bakaláře? To jsou taky zajímavé osobnosti dle mě. Nebo je ta původní kniha s dárkovým vydáním ještě někde k sehnání? Já bych si od Vás koupil hned obě dvě klidně. Napíšu Vám kdyžtak email.

    Zdravím. Tomáš

    Reagovat
    • 3. 7. 2022 (10:06)
     Trvalý odkaz

     Texty Mariana Kechlibara, Petra Bakaláře a dalších byly otištěny v jiné publikaci. Jednalo se o limitovanou edici, která už nebude dotištěna.

     Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *