Přehlédnutý skandál v úřadu ombudsmana

V době, kdy jedni usilovně bojují o každou korunu obratu a tudíž o možnost vytvořit nové pracovní místo, veřejný ochránce práv má dostatek zdrojů na to, aby mohl stupňovat šikanování.

 

Zatímco jednatelé a manažeři se zoufale snaží zajistit přežití firem i v těžkých časech, minimalizovat propouštění nebo dokonce vytvořit nějaké to pracovní místo navíc, vládní úřady rovněž nezahálejí. Naivní pozorovatel by mohl čekat, že se budou snažit usnadnit firmám život. Konec konců, jsou přece závislé na tom, že firmy i občané budou schopni platit daně. Jenže opak je pravdou.

Mezi těmi, kdo nelení námahy, je úřad veřejného ochránce práv čili ombudsmana. Jeho zaměstnanci provedli kontrolu 12 tisíc (!) pracovních inzerátů, pečlivě je posoudili a zjistili, že si podniky vybírají špatně. Stává se například, že v podniku chtějí vysokoškoláka, ale úředník, který podnik v životě neviděl a v odvětví nikdy nepracoval, rozhodne, že středoškolské vzdělání stačí. Jinde chtějí zkušeného experta s patnácti lety praxe, ale u ombudsmana rozhodnou, že osm let praxe musí stačit. Ani požadavek na čistý trestní rejstřík nebo snadné začlenění do kolektivu před ostřížími zraky ochránců práv neobstojí. 

Tentokrát po krizi nenásleduje významnější zotavení. Jak by mohlo, jestliže podniky dokáže jen stěží přežít činnost úřadů?

V době, kdy jedni usilovně bojují o každou korunu obratu a tudíž o možnost vytvořit nové pracovní místo (a není málo těch, kteří za to platí zdravím nebo rozbitou rodinou), úřady mají dostatek zdrojů na to, aby mohly stupňovat šikanování. Což také ukazuje, jaké jsou reálné priority při přijímání úsporných opatření. Člověku, který dvacet let platil sociální pojištění a letos přijde o práci, bude seškrtána podpora. Zastavuje se stavba dálnic. Omezují se služby občanům. Ale pořád ještě je možné „investovat“ tisíce člověkohodin do ztrpčování života podniků.

Kdyby si ombudsman Pavel Varvařovský nechal za ty prostředky postavit dům nebo zrekonstruovat byt, hrozil by mu mediální skandál, ale udělal by menší škodu. A mohl aspoň někomu zadat zajímavou zakázku.

Celá kauza dobře ilustruje, proč je současná ekonomická situace, jaká je. Ekonomiky vždycky procházely obdobím výkyvů. Rozdíl je v tom, že tentokrát po krizi nenásleduje zotavení. Jak by mohlo, jestliže podniky dokáže jen stěží přežít činnost úřadů?

A co je na tom celém nejskandálnější? Že už se tomu ani nikdo nediví.

 

Poznámka redakce: Úřad veřejného ochránce práv na tento článek nesouhlasně reagoval, nicméně své vyjádření neposlal CFO Worldu, ale autorovi článku, který na něj dále reagoval zde

 

 

Původně publikováno 18.10.2011 na www.cfoworld.cz