Tak už je to tady. Dosažení maturity je oficiálně projevem diskriminace

Nová regulace zabíjí dvě mouchy jednou ranou. Komplikuje situaci podnikům a odrazuje chudé lidi, kteří se snaží vyšplhat do vyšší společenské třídy.

Americké podniky se snaží vyhrabat ekonomiku z recese a vláda řízená nobelisty Obamou a Krugmanem jim pomáhá, seč může. Poté, co úřady bezdůvodně zastavily na několik měsíců výrobu v továrnách na kytary Gibson (administrativní chyby se prostě stávají) a oznámily povinný přechod na náklaďáky s nízkou spotřebou (o obojím si můžete přečíst zde), přišly s novým hitem. Pokud zaměstnavatel při přijímání nového zaměstnance upřednostní kandidáta s maturitou, dopouští se diskriminace.

 

Podle nové směrnice úřadu pro rovnost příležitostí (U.S. Equal Employment Opportunity Commission) budou podniky všech velikostí pod permanentním dozorem. Pokud dají při přijímání uchazeče přednost tomu se středoškolským vzděláním, mohou být vyzvány, aby tento postup zdůvodnily. Pokud se jim nepodaří úředníky přesvědčit, že pro konkrétní pracovní místo je to nutné, bude proti podniku vedeno řízení, které může vyústit v tak drastickou pokutu, že to pro menší podnik bude fakticky znamenat ukončení činnosti.

Pro nás je to zajímavé proto, že pokaždé, když se podobná ptákovina se objeví kdekoliv na světě, během pár let ji máme včleněnou v Evropské direktivě nebo jiném závazném předpisu. Takže je v podstatě jistota, že tomu tak dříve či později bude. Dost možná, že už teď na tom někteří z těch tisíců úředníků v Evropské komisi pracují. Nebo že právě přidělují peníze nějaké neziskovce, která se stane hlasem veřejnosti a pomůže podobné opatření prosadit.

Komentáře uvádí dvě zdůvodnění tohoto kroku. Za prvé. Ochrana těch, jimž nějaká mentální vada brání ve studiu (není zřejmé, zda se mezi ty mentální vady počítá i lenost a nízká inteligence). Za druhé. Ochrana menšin. Maturitu má totiž více než 90% bílých Američanů, ale jen 68% Portorikánců.

Problém je, když si pracovitá sekretářka může sáhnout na bakalářský titul. To je najednou obav o úpadek národního vzdělání!

Dosud byly podobné problémy řešeny tak, že děti z chudých rodin dostávaly zvláštní podporu a děti s poruchami učení zvláštní asistenci. Pomáhala i podpora distančního vzdělávání. Vedle určitého vyrovnání šancí to vedlo k tomu, že lidé na sobě pracovali a rostl všeobecný blahobyt.

Nová regulace tento trend otáčí. Jediným škrtnutím pera (je typické, že norma nepodléhá schválení kongresu ani jiného voleného tělesa) znehodnocuje dosažené vzdělání. Tedy ne vzdělání každého. 
Třeba diplomy právníků, lékařů, kulturních antropologů a dalších nebudou zasaženy vůbec. Ale zkuste přesvědčivě zdůvodnit u technické profese, proč expert potřebuje k obsluze stroje maturitu!

Regulace tedy zabíjí hned dvě mouchy jednou ranou. Komplikuje situaci malých podniků a snižuje šanci lidí z chudých rodin dostat se nahoru (pro mnoho dětí z nízkopříjmových rodin je maturita a později při zaměstnání studovaná univerzita odrazovým můstkem k tomu, aby další generace mohla zamířit výš).  Mimochodem, není to jen americká záležitost. Podobnou nevoli vzbuzují víceletá gymnázia a soukromé vysoké školy v České republice. Nevadí, že státní vysoké školství chrlí každoročně stovky profesionálních politologů, teoretiků umění a diplomovaných odborníků na ekumenická studia a základy vzdělanosti. Vesměs se totiž jedná o děti z dobrých rodin. Problém je, když si pracovitá sekretářka může sáhnout na bakalářský titul. To je najednou obav o úpadek národního vzdělání!

Levice i pravice v tom dosahují až dojemné svornosti. Na jedné straně názor Václava Klause mladšího, podle nějž děti vyrůstající v nízkopříjmových čtvrtích nemají mít právo podat přihlášku na gymnázium. A z druhé strany jihomoravský hejtman Michal Hašek, jehož náměstek žákyni rušeného gymnázia odpověděl na otázku, kde jinde má získat kvalitní vzdělání,  s neobvyklou přímostí „V životě jsou důležitější věci než maturita. Třeba se hezky zamilovat.“ (citováno podle časopisu Reflex). Pro tebe, chudino, máme mizerné základní školy a povinnou sexuální výchovu. Třeba našim synkům přijdete vhod.

Dokument U.S. Equal Employment Opportunity Commission najdete zde.

 

 

Původně publikováno 4. 1. 2012 na blog.ihned.cz. Převzal též server neviditelnypes.lidovky.cz.