CZEXIT?

Odpovědi na otázky ekonomického časopisu Faktor S

Jak by se to projevilo na české ekonomice? Zvládlo by Česko vyjednat vstup do EHP a být nezávislým členem, jako je například Švýcarsko?
Ty dvě otázky nemusí souviset tak úzce, jak na to první pohled vypadá. Lze si totiž snadno představit řadu scénářů, kdy nebudeme tak těsně propojeni se zbývajícími členy stagnující EU a přesto budeme prosperovat.
V každém případě platí, že dosud zveřejněné “analýzy” a “prognózy” jsou jen vyjádřením politických postojů, jejich ekonomická hodnota je nulová. A je dobré si připomínat obdobné prognózy z poslední doby. Tvrdilo se, že britská ekonomika se po oznámení Brexitu zhroutí, protože odejdou investoři. Ve skutečnosti jde britská ekonomika nahoru. Pak ti stejní lidé tvrdili, že Trumpovo zvolení zničí americkou ekonomiku. Trump je prezidentem a americká ekonomika vstoupila do svého nejlepšího období za poslední desítky let. Teď ti lidé tvrdí, že Czexit by byl katastrofa…

Jaká rizika a pozitiva vidíte v samotném Czexitu?
Skutečný problém Czexitu by byl v tom, že detaily rozchodu by vyjednávali příslušníci právě té společenské vrstvy, kde je nejvíce lidí závislých na eurodotacích a europrojektech. Byli by tudíž motivováni spíše na tom rozchod zdržovat, oddalovat, komplikovat. Měli by při tom podporu médií, univerzit, tzv. expertů atd.

Kromě toho vidím obrovské riziko v tom, že EU se rozhodne pro násilné řešení, které může zahrnovat cokoliv od zorganizování převratu v České republice až po vojenskou intervenci a nastolení okupační správy.

..vidím obrovské riziko v tom, že EU se rozhodne pro násilné řešení, které může zahrnovat cokoliv od zorganizování převratu v České republice
 

Nehrozí podle vás Česku, že se s EU nedohodne a nebude moci vyvážet zboží do zemí EU? Není ale v zájmu všech, především německých firem, aby se všichni dohodli a neházeli si klacky pod nohy?

Povrchní čtení statistik by mohlo vyvolat dojem, že české firmy pracují především pro německý trh. Jenže německá ekonomika je exportní. Němci naše výrobky nespotřebovávají, oni je přeprodávají dál – s obrovským ziskem. Bez českých komponent se zastaví kolosy typu BMW. A Merkelová se neodváží ničeho, co by šlo proti zájmům německých průmyslníků.

Otázka spíše zní, nakolik je pro nás současná situace výhodná a přijatelná a zda bychom neměli spíše usilovat vyvážet své produkty přímo na koncové trhy. Určité oslabení vazby na EU, a zejména na Německo, by nám nesporně prospělo.

Bez českých komponent se zastaví kolosy typu BMW.

Je pro vás reálné, že EU projde hlubší reformou a decentralizací nebo spíše lze očekávat zvyšování deficitu demokracie, centralizaci a vyšší nespokojenost lidí v EU?
Mechanismus přeměny EU v totalitní kolos podstatně horší, než jakým byl Sovětský svaz, byl už zahájen a nedá se zastavit. Jedinou možností je rozpad EU a vybudování nového svazku na jeho troskách. Ovšem tak, aby do nového uspořádání nemohli mluvit ty skupiny, které dnes řídí EU.
Konec konců, i kdyby Česká republika vystoupila, sousedství agresivní totalitní EU by bylo obrovským rizikem. Nejspíš bychom čelili neustálým pokusům o násilnou změnu politického systému a zpětné připojení k EU. Evropská unie ohrožuje svobody a životy všech obyvatel Evropy, ať jsou členy nebo ne.