Demokracie v Česku ohrožena. Ale kým?

Na názor na společenskou nespokojenost a politickou situaci v Česku se Sputnik zeptal známého sociologa Petra Hampla.

V několika českých městech se konaly mnohatisícové demonstrace proti Andreji Babišovi. Je tento protest, podle vašeho názoru, vhodný? Nebo jde o politický nátlak?

Lidé mají právo vyjádřit svůj názor nenásilnou manifestací. Proti tomu nelze nic namítat. Druhá věc ovšem, zda taková demonstrace dává smysl. Obávám se, že v tomto případě sami demonstrující nevědí, za co nebo proti čemu vlastně protestují. Zcela zřejmě jim vadí volební výsledek. Ale chtějí nové volby? Nejspíš nikoliv. Chtějí, aby prezident jmenoval vlastní úřednickou vládu? Nejspíš nikoliv. Nebo chtějí úplně zrušit volby? Možná. Nebo chtějí zrušit platnost ústavy a nastolit takové poměry, že jakýkoliv volební výsledek může být anulován tím, že poražená strana shromáždí dost lidí na náměstí? Možná.

V zásadě nemá smysl se tím povykujícím davem zabývat. Je bezvýznamný. Tento typ demonstrací mívá jediný účel — vytvořit prostředí, ve kterém je pak zabit demonstrant, odpovědnost je připsána vládě a to slouží jako záminka k zahraniční vojenské intervenci.

Pokud se civilizační radikálové — nikdo jiný v těch demonstracích není — připravují na takový scénář, je to samozřejmě znepokojivé. Ale nevíme, zda tomu tak je.

Skutečně se lidé obávají možné koalice ANO, SPD a komunistů? Byla by opravdu hrozbou pro naší demokracii?

Záleží, co rozumíte slovem demokracie. Obávám se, že demonstranti a především ti, kdo ty demonstrace organizují, si pod slovem „demokracie” představují stav, kdy bude přísná cenzura, nesouhlas s vládou bude trestný, politické kádrování bude součástí každodenního života, volby budou čistě formální a skutečná rozhodnutí budou přijímat nadnárodní byrokratické aparáty v úzké spolupráci se zločinci typu Georga Sorose.

Souhlasím, že demokracie je ohrožena. Ale je ohrožena fašizujícími neziskovkami a stranami, které jejich praktiky zaštiťují a které se dnes sdružují v tzv. Kalouskově bloku.

Souhlasím, že demokracie je ohrožena. Ale je ohrožena fašizujícími neziskovkami a stranami, které jejich praktiky zaštiťují a které se dnes sdružují v tzv. Kalouskově bloku.

Když to vezmeme do extrému: může se stát, že časem někdo zvolí radikální způsob protestu proti Babišovi? Třeba na způsob Jana Palacha?

Nebo si může třeba rozdrtit varlata, jako to před časem udělal nějaký podobně vyšinutý aktivista v Moskvě. Jak je jim libo. Hlavně, aby při tom neublížili nikomu dalšímu.

Na podporu jakých hodnot byste sám osobě šel demonstrovat?

Já sám se demonstrací zúčastňuji poměrně často, občas na nich i mluvím. Ale jsem přesvědčený, že demonstrace mají význam tehdy, kde vláda prosazuje opatření, se kterými ostře nesouhlasí většina obyvatel. Současné povykování, kdy agresivní menšina neprotestuje proti vládní politice nýbrž proti většině svých spoluobčanů, to nedává žádný smysl.

Publikováno 11. dubna 2018 na Sputnik Česká republika