Otevřený dopis rektorovi Univerzity Karlovy

Vážený pane rektore,

píši Vám ve věci cenzurního zásahu proti knize Prolomení hradeb. Podle informací publikovaných studentským aktivistou a funkcionářem Davidem Pavlorkem jste totiž tento zásah autorizoval Vy osobně. Zdá se mi to neuvěřitelné. Vy byste jistě neprovedl tak vážný krok ohrožující atmosféru svobodného bádání bez toho, že byste si zjistil následující fakta.

  1. Těžištěm knihy Prolomení hradeb je analýza byrokracie a formování elit v moderních západních společnostech.
  2. Pro napsání takové knihy jsem plně kvalifikován. Tuto kvalifikaci jsem získal právě na Karlově Univerzitě.
  3. Předmluvu napsal vysoce respektovaný sociolog profesor Jan Keller.
  4. Na knihu existují velice pozitivní posudky.
  5. Sami cenzoři veřejně připouštějí, že knihu nečetli a že nevědí, čím přesně by měla být závadná.
  6. Některé známé osobnosti veřejného života tvrdí, že Prolomení hradeb je „dílo, které vrací víru v sociologii jako vědu.“ Tomu napovídá i zájem veřejnosti.
  7. K tvrzení pana Pavlorka, že jsem tak špatný člověk, že má kniha nemůže ležet na pultě knihkupectví, uvádím, že univerzitní nakladatelství Karolinum nedávno vydalo sborník, jehož jsem editorem.

 

Jsou tedy velmi pádné důvody minimálně k tomu, aby se kniha Prolomení hradeb stala předmětem diskuze. Což ostatně odpovídá politice univerzitního knihkupectví, které zařazuje do nabídky i třeba spisy Lenina a Stalina.

Proto Vás, pane rektore, naléhavě žádám, abyste se k případu cenzury Prolomení hradeb jasně vyjádřil a zjednal nápravu. Současná situace totiž může působit dojmem, že se necháváte zastrašit od agresivních studentů bakalářského studia a že připouštíte, aby Univerzita Karlova opouštěla základní akademické standardy, zejména recenzní řízení jako primární nástroj posuzování publikací. Oba se jistě shodneme na tom, že je nepřijatelné, aby recenzní řízení bylo nahrazováno akcemi extrémistických studentských skupin.

Oba se také jistě shodneme v tom, že je důležité, aby Univerzitě Karlově zůstala slušná pověst a rozumná akademická úroveň.  Proto věřím, že záležitost co nejrychleji vyjasníte.

S úctou

Petr Hampl

 

UNIVERZITA KARLOVA
K RUKÁM REKTORA PROFESORA TOMÁŠE ZIMY

Odesláno datovou schránkou dne 15. 4. 2018.