Druhý pohled ze 7.6.: O životě ve strachu

Studuji teď online kurzy psychologie z jedné docela dobré americké univerzity. Pochopitelně tam najdete hodně ukázek myšlení, a pochopitelně hlavně z prostředí psychologů, univerzitních učitelů a lidí z jejich společenské vrstvy. Nejsou to příslušníci elit v majetkovém ani mocenském smyslu, ale nemají k nim daleko. Mnozí z nich jsou s příslušníky elit v kontaktu. A finančně jsou na tom rozhodně mnohem lépe než většina Američanů.

Je překvapující, jak velká část jejich myšlenek se točí kolem toho, že onemocní a nebudou schopni zaplatit účet za léčbu. Nebo že přijdou o práci, zároveň o dům, skončí jako bezdomovci. Strach z pádu na dno je všudypřítomný.

Podle toho, co nám říkají volnotržní teoretici, se má tenhle strach týkat pár procent nejlínějších. Má pro ně být motivací, aby se snažili a pracovali stejně poctivě jako ostatní. Takový morálně výchovný nástroj. Jenže v tom strachu žije většina americké společnosti, včetně těch nejpracovitějších a nadprůměrně schopných. Je to opravdu ten civilizační vzor, kterému se má celý svět připodobňovat?

O cílových skupinách

Mary Haringtonová na Unherd komentuje program britských Konzervativců pro mladé lidi a velmi správně si všímá, že to ve skutečnosti není zaměřeno na ty mladé lidi, ale na středostavovské důchodce, kteří chtějí slyšet, že se pro mladé lidi něco dělá.

To je obecnější princip. Stejně fungoval i Deštník proti chudobě české vlády, který chudým lidem vůbec nepomohl, ani to nebylo jeho účelem. Jeho účelem bylo uspokojit blahobytné městské manažery a dát jim pocit, že si chudí stěžují zbytečně, protože se pro ně dělá dost. Ostatně, v české politické opozici najdete falešné mládežové aktivity, které ve skutečnosti nejsou zaměřeny na mládež, ale na tahání peněz ze starších lidí. Za ty peníze pak lidé dostanou pocit, že je tu hnutí vlastenecké mládeže.

Mary Harington na Unherd Konzervativci pro mladé lidi. Není to určeno mladým lidme, ale středostavovským důchodcům, kteří se chtějí uspokojit, že vláda něco pro mladé lidi.

Obecný princip. Česká vláda deštník proti chudobě, který vůbec chudým lidem nepomohl a nebylo to ani jeho účelem. Jeho účelem bylo uspokojit korporátní manažery