Den potlačených revolucí

Komentář ke krajským a senátním volbám

Revoluce nevyhrávají napůl. Buď zvítězí a rozmetají stávající uspořádání nebo jsou potlačeny. To platí také o právě skončených volbách. Měly být revolucí, která úplně zvrátí stávající trendy a změní mocenské poměry.  Nedošlo k tomu, vládnoucí skupina upevnila svou moc a může pokračovat ve svých záměrech.

Od příjemného Česka k orientální despocii

Ta první revoluce měla být protibabišovská. Jenže nejde ani tak o osobu Andreje Babiše, jako spíš o odmítnutí nebo přitakání záměru radikálně změnit sociálně-ekonomické uspořádání státu. V současné době totiž probíhá systematický posun od ekonomiky se spoustou živností a firem ke stavu, kdy bude celá republika rozdělena mezi několik málo korporací, ty budou navzájem spřízněny a každý z nás bude zaměstnancem některé z nich. Všichni lidé budou detailně sledováni. Státní i korporátní byrokracie budou schopny kdykoliv kohokoliv zbavit majetku, obydlí i důstojnosti – zkrátka model orientální despocie. Dnes je tento nový model spojen se jménem Andreje Babiše, nicméně přívrženců má mnohem více.

…posun od ekonomiky se spoustou živností a firem ke stavu, kdy bude celá republika rozdělena mezi několik málo korporací,

V současné době je tento model nabízen na základě naděje, že se přestane krást, všem se zvýší životní úroveň, země rozkvete a Babiš ani jeho úředníci nebudou zneužívat svého postavení.  Takový marketing může fungovat, dokud trvá konjunktura. Ta samozřejmě nijak nesouvisí s nastolovanou despocií, má na ní zásluhu skvělá práce ČNB (zejména tolik kritizované oslabování koruny) a ekonomická lokomotiva sousedního Německa.  Nicméně přesto není možné říct, že despotický model ekonomiky a společnosti dosáhl masové obliby. Podporuje ho jen omezený okruh voličů, z toho podstatná část ještě ze zištných důvodů. Mohli bychom tedy logicky očekávat, že Babiš bude ve volbách smeten. Jenže nebyl. Máme tu sice revoluční vůdce z ODS a TOP09, jenže revoluční masy se jim na to vykašlaly. Zůstaly doma.

Proti Babišovi možná. Ale ne s ODS a TOP09

Důvod je nasnadě. Totálně nedůvěryhodní vůdcové.

  • Z paměti ještě nevypršelo, jak nepřátelsky se k živnostníkům a podnikatelům choval ministr financí Kalousek, člen vlády vedené ODS.
  • S oběma stranami je spojeno příliš mnoho kauz. Andrej Babiš může jmenovat celé seznamy rozkrádaček. A má pravdu.
  • A pak je tu třetí faktor, o kterém se hovoří méně, ale podle všeho hraje roli. A to je přílišná fascinace EET. Každý, kdo podniká, tak přece ví, že EET je jen třešnička na dortu. Neuvěřitelně složité předpisy, likvidační pokuty, nesmyslně krátké lhůty pro opravu administrativních chyb. K tomu svévolné chování finančních úřadů, které často ignorují zákony a jsou bez problémů ochotny poslat slušně fungující firmu do bankrotu, aniž by se dopustila čehokoliv špatného. Nestačí zrušit registrační pokladny, je třeba zcela změnit systém výběru daní. Jenže současný despotický systém byl z podstatné části vybudován za vlády ODS a TOP09.

A když tady jiná protibabišovská opozice není, nemůžeme se divit, že se na to podnikatelé vykašlali.  Ani kdybychom sečetli hlasy ODS a TOP09, nebyla by to síla schopná Babišovi čelit.

Ani kdybychom sečetli hlasy ODS a TOP09, nebyla by to síla schopná Babišovi čelit.

Nabízí se otázka, proč příležitosti nevyužili Svobodní se Soukromníky. Nejsou zdiskreditovaní a na kampaň měli letos dost peněz. Poprvé si mohli dovolit billboardy v počtech srovnatelných s parlamentními stranami. Jenže se nevydařilo, a o důvodech můžeme jen spekulovat. Rozhodlo, že se místo ventilace protibabišovského vzteku zaměřili na díry na silnicích? Možná. Nebo až křečovitá snaha podobat se „standardním stranám“? Možná. Nebo zbytečná umírněnost, se kterou se zdráhali mluvit o vyvlastnění Agrofertu, zvýhodňování malých firem vůči velkým a jednorázovém zrušení stovek nařízení? Nevíme. Každopádně je tomu ale tak, že podnikatele nerozhýbali ani Svobodní a Soukromníci.

Chalífa Babiš?

Jenže situace českých zemí je složitější v tom, že zároveň probíhá druhá systémová změna a právě skončené volby můžeme číst i jako pokus o revoluci proti tomuto trendu. Islám a islamizace. Někteří říkají, že tu žádní muslimové nejsou. A ti stejní lidé pokládají za normální, že tu muslimové vedou diskriminační soudní procesy za omezení nošení hidžábu (jak se mohou soudit, když tu nejsou?), převzali centrum Teplic (jak to tohle dokázali, když tu nejsou?), ve školách jejich děti odmítají chodit na smíšený tělocvik, otevírají další a další nové kebabárny, provádějí agitace na školách a ve věznicích a centrum Prahy je jich večer plné (na to, že tu nejsou, jsou tedy překvapivě agilní). Ve skutečnosti probíhá mocenská a kulturní změna srovnatelně rychlá jako ekonomická změna po roce 1989.

Islamizace země a babišizace země nestojí proti sobě. Lze si naopak velmi dobře představit, že despotický model společnosti si bude s islámem dobře rozumět. Lze si i velmi dobře představit, že sám Andrej Babiš za pár let formálně přestoupí na islám – výměnou za to, že na jeho uzavřeném ranči bude tolerován ostrůvek svobodného života v evropském stylu.

Lze si i velmi dobře představit, že sám Andrej Babiš za pár let formálně přestoupí na islám.

Výzkumy veřejného mínění jednoznačně ukazují, že většina české veřejnosti pokládá islám a islámskou imigraci za hrozbu. Na tom nic nemění ani zmatení pojmů a mizerné znalosti. Ostatně, když si profesionální komentátor České televize plete muslimy a hinduisty, nemůžeme se divit omylům širší veřejnosti. Značná část české veřejnosti tedy intuitivně vnímá islám jako něco děsivého a existuje poptávka po zastavení islamizace. Oproti tomu stojí skutečnost, že ve vedení všech velkých stran najdeme lidi, kteří se naučili na islamizaci vydělávat.

Podezření z poctivého amatérismu

Opět se tedy chystala revoluce. Jasnými požadavky bylo uzavření hranic, deportace a vyzbrojení obyvatel (řečeno slovy prezidenta Zemana). A opět se žádná revoluce nekonala. Revolučních vůdců bylo až příliš mnoho, ale samotní revolucionáři se k volbám jaksi nedostavili.

Vůdcové protiislámských uskupení přitom nemohou být podezíráni ze spojení se Saudy. A kdyby islamizaci zastavili spíš ze zištných důvodů než z upřímného vlastenectví, proč by to mělo vadit? Zdá se, že mnohem zásadnějším problémem je nedůvěra v jejich profesionalitu. „Jsou to milé příjemné kluby. Nemají žádný vliv a jsou aspoň prozatím absolutně nevolitelné, a bojím se, že i neschopné,“ vyjádřil se nedávno jeden čtenář a obávám se, že tím vyjádřil převládající mínění o řadě protiislámských uskupení.  Voliči zůstali doma, protože nemají dostatečnou důvěru ve schopnost vést kampaň, shánět peníze, uspět v mocenském souboji, dojednávat aliance atd. Takže zůstali doma, v důsledku čehož antiislamisté neuspěli, v důsledku čehož si voliči potvrdili předpoklad o neschopnosti, v důsledku čehož… a kruh se uzavřel.  Jakkoliv SPD získala zastupitele ve většině krajů, je to méně než se čekalo.  A dokonce i kdybychom k jejich výsledku přičetli hlasy získané všemi ostatními vlasteneckými a protiislámskými uskupeními, pořád by to byla jen poměrně málo významná menšina.

Voliči zůstali doma, protože nemají dostatečnou důvěru ve schopnost vést kampaň, shánět peníze, uspět v mocenském souboji, dojednávat aliance…

Reparát v roce 2017

Další volby budou za rok. Opozice se pokusí přeskupit, poučit, postupovat jinak a bude doufat v revoluci na druhý pokus. Vládnoucí elita zase pracuje na takové změně podmínek, aby žádné budoucí volby nemohly způsobit zásadní změnu. Jenže,  aby to nebylo příliš jednoduché, mají do toho říct ještě minimálně dva hráči. Prvním z nich je prezident Zeman, který se rozhodně staví proti islamizaci, nicméně postupující babišizace mu je blízká. Zůstane mu ta sympatie, pokud se Babiš dostane do problémů? A to vůbec není vyloučeno. Vypadá to totiž, že hospodářský růst je u konce (podniky v některých regionech už začínají propouštět), příští krize bude mnohem tvrdší než ta minulá a pro Andreje Babiše bude jen velmi obtížné vymlouvat se na Kalouska. Navíc může krize přijít v takovou dobu, že začne být spojována s nástupem EET. Předpokládám, že se teď Andrej modlí nebo snaží ovlivnit duchy (nevím, jak to má), aby krize naplno propukla až po volbách a bude se snažit volby uspíšit. Pokud se jeho moc rozkolísá, je dost možné, že se proti němu otočí nejen prezident Zeman, ale i pražská kavárna.  Ta je v současné době rozdělena. Někteří si uvědomují, že každá korporace (včetně Agrofertu) bude dříve či později ovládnuta levicovými intelektuály. Další ale pokládají Babiše za zlo téměř srovnatelné s Konvičkou (třeba Pavel Šafr).

Pokud se Babišova moc rozkolísá, je dost možné, že se proti němu otočí nejen prezident Zeman, ale i pražská kavárna.

Nicméně neradujme se předčasně. Pád Babiše by neznamenal konec pokusů zavést despocii orientálního typu. Takové pokusy jsou nutným a logickým důsledkem toho, že jsme připustili vznik majetků přesahujících všechny rozumné meze. I oligarchové se chovají racionálně.

Islamizace bude pokračovat bez ohledu na počasí a fázi hospodářského cyklu. Pokud nedojde k revoluci orbánovského typu.

11.října 2016