Věc: Elektronická evidence tržeb

Vážený pane hospodský,

Mrzí nás, že vás musíme obtěžovat.  Dobře si uvědomujeme, že váš čas je cennější než náš a že jsme tu my pro vás, nikoliv naopak. Kdybyste vy neprojevil podnikatelskou odvahu, šikovnost a píli, neměli bychom my na finančním úřadě co zdaňovat. Přesto věříme, že nám odpustíte krátké zdržení od vaší práce.

Jak se k vám už možná doneslo, bylo rozhodnuto o zavedení elektronické evidence tržeb. Je to opatření namířené výhradně proti těm, kteří podvádí krácením daní. Věříme, že to není váš případ, přesto jsme, žel, nuceni vás obtěžovat.

Od nynějška bude zapotřebí každou platu registrovat už ve chvíli, kdy je prováděna. Za tím účelem dostanete elektronické zařízení s připojením k internetu a malou tiskárnou. Veškeré náklady spojené s jeho pořízením a provozem pochopitelně uhradí finanční úřad. Jestliže stát rozhodl o zavedení EET, učinil tak na základě pečlivých propočtů o zvýšení výnosů a je tudíž logické, že stát také ponese břemeno investice. V příloze k tomuto dopisu najdete tři zařízení, ze kterých si můžete vybrat. Pokud by vám žádné z nich nevyhovovalo, můžete si vybrat jiné. V případě vyšší ceny ovšem musíte doplatit rozdíl.

Uvědomujeme si, že nové povinnosti budou zdržovat Vás i Váš personál a že tím přicházíte o produktivní čas. Proto bude od nynějška možné odečíst od základu daně 2000 korun za každého zaměstnance, který se podílí na vykazování EET. Jestliže ti lidé po určitou dobu fakticky pracují pro finanční úřad, nemůžeme po vás chtít, abyste jejich čas platil Vy.

Jestliže vaši zaměstnanci po určitou dobu fakticky pracují pro finanční úřad, nemůžeme po vás chtít, abyste jejich čas platil Vy.

Protože nám zavedením EET svěřujete cenná data o svém podnikání, zavazujeme se, že je budeme chránit s maximální pečlivostí a pokud by k nim získala přístup neoprávněná osoba, zaplatíme vám odškodné ve výši 500 0000 korun. Tím nebude dotčeno vaše právo žádat o náhradu škody.  Nicméně zabezpečení systému je natolik robustní, že jsme si jisti, že k tomu nedojde.

Pokud by pro vás bylo elektronické vykazování tržeb přesto nepřijatelné, máte možnost přejít na paušální daň vypočtenou podle rozlohy provozovny a počtu židlí.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám ve Vašem podnikání mnoho zdaru. Kdybyste snad měl pocit, že vám finanční úřad přidělává zbytečnou práci nebo s vámi nejedná s dostatečnou vstřícností, neváhejte se ozvat. Zjednáme okamžitou nápravu. Uvědomujeme si totiž velmi dobře, že národní bohatství vytváří podnikatelé a jejich zaměstnanci, nikoliv výběrčí daní.

S hlubokou úctou

Generální finanční ředitelství  

Publikováno na webu Institutu Václava Klause 19. prosince 2016