Lean Startup

Metodika Lean Startup je určena pro výrazně inovativní produkty. Pro produkty tak inovativní, že ani zákazníci si ještě neumí plně představit, nakolik pro ně budou užitečné a jejich vyjádření je tudíž zapotřebí brát s určitou rezervou.

Je důležité tuto metodiku aplikovat již v rané fázi projektu, to znamená:

  • dříve, než se vynaloží příliš mnoho zdrojů na vývoj nebo přípravu produktu,
  • dříve, než padne rozhodnutí, jak produkt či službu dodávat a jakými kanály,
  • dříve, než budou utraceny významnější marketingové peníze.

Tam všude je totiž obrovské riziko, že se peníze, lidské úsilí nebo jiné zdroje vynaloží špatně. Není totiž, čeho se držet. Nemůžete se učit od konkurentů. Běžné metriky nejsou použitelné. Zkušenosti z předchozích projektů jsou použitelné jen do určité míry.

Pracoval by Henry Ford podle Lean Startup?

Jak prý říkal Henry Ford, kdyby se svých zákazníků ptal, co chtějí, vyráběl by luxusní drožky. Mnozí z toho z toho usuzují, že nový projekt musí být skokem do tmy a musí být spojen s obrovským rizikem. Nejdříve prý máme investovat, pak s napětím čekat, jak trh zareaguje. Jenže s Lean Startup se takovému riziku můžeme vyhnut. Kdyby tato metodika existovala již v dobách Henryho Forda, postupoval by tak, že by nejprve zjistil, co přesně zákazníkům vadí na dosavadním způsobu cestování na středně dlouhé vzdálenosti a jak moc jim to vadí. Pak by zjistil, kolik by byli schopni a ochotni utratit za řešení takového problému. Pak by měřil, zda jeho koncepce Fordu T odpovídá zjištěné potřebě zákazníků. A nakonec, jak nový produkt nejlépe nabízet. Postupoval by podle metodiky Lean Startup, udělal spoustu analytické práce a nejspíš by dospěl přesně k tomu, co pak uvedl na trh.

Je to tedy metodika zbytečná? Pokud jste si jisti, že jste Henry Ford a že váš produkt bude „bombou“, pak se tím nezdržujte. Pokud existuje riziko, že patříte k těm tisícům podnikatelů, kteří utopili kus života v neúspěšných projektech, pak je na místě Lean Startup pro vás.

Pokud existuje riziko, že patříte k těm tisícům podnikatelů, kteří utopili kus života v neúspěšných projektech, pak je na místě Lean Startup pro vás. 

Základní principy metodiky Lean Startup je možné shrnout takto:

  • Z téměř každého dokážeš „vyrazit“ pochvalné vyjádření o svém budoucím produktu.  Nespoléhej na taková vyjádření. Zjišťuj raději, co zákazník opravdu potřebuje.
  • Vyhýbej se velkým vývojovým krokům. Raději postupuj cestou postupného vývoje a iterativního učení.
  • Dbej na to, abys měl jistotu, že jsi z každého dílčího neúspěchu odvodil správné poučení a že toto poučení bylo aplikováno.
  • Neutrácej peníze a nevynakládej zdroje, dokud nemáš úplnou jistotu.
  • Zapomeň na tradiční práci s metrikami. Ty jsou vhodné pro prezentace v představenstvu, Ty potřebuješ porozumět zákazníkům jednat podle toho.

První verzi metodiky Lean Startup formuloval v roce 2008 Eric Ries (jehož online školení jsem absolvoval). Od té doby byla použita ve více než tisícovce případů. Při zakládání nových firem, při vývoji nových projektů ve větších organizacích a dokonce i ve státní správě.