Náčrt vize pro české hospodářství

Přátelé z jedné politické strany mě požádali o pomoc s formulací politického programu. Hodilo se mi to jako příležitost vytvořit konsistentní celek z různých nápadů a myšlenek, které se jeví jako potřebné a důležité a které povstaly z četby, mých vlastních úvah i programových seminářů zaniklého Bloku proti islámu.  Jak by tedy mohl vypadat ekonomický program skutečně vlastenecký strany.

VIZE PRO ČESKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V české ekonomice jednoznačně převládají živnosti, malé a střední podniky. Jsou rovnoměrně rozloženy po území celé republiky, takže žádná oblast se nevylidňuje. Každý měsíc vznikají tisíce nových firem, které se zabývají reálnou výrobou nebo poskytováním reálných služeb. Téměř všechny patří českým vlastníkům.  Pokud cizincům, tak takovým, co tady žijí a investují. Řemeslo a výroba přitahuje nejlepší lidi, technici jsou placeni lépe než advokáti a manažeři. Je těžké sehnat zaměstnance, lidé si mohou vybírat a pokud někdo přijde o práci, velmi snadno najde novou. Neexistuje dlouhodobá nezaměstnanost. Mizerně placených míst je velmi málo, takže každý, kdo pracuje na plný úvazek, se rozumně uživí. Mladí lidé preferují práci ve firemním sektoru před státní správou a neziskovkami. Pokud odchází do ciziny, tak jen dočasně a plánují se vrátit. Daňové břemeno leží převážně na těch nejbohatších, ale pro nikoho není zničující a nikdo není příliš silně motivován podvádět. Lidé tráví čas reálnou prací a nikoliv byrokratickými povinnostmi.  České hospodářství není závislé na žádném jednotlivém zahraničním trhu, v potravinách jsme téměř soběstační.

HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ TOMU BRÁNÍ

 • Strašlivě složitá byrokracie.
 • Hygienické, bezpečnostní, ekologické a další předpisy jsou přehnaně přísné.
 • Příliš velká část ekonomiky patří cizincům.
 • Podíl velkých podniků je příliš velký.
 • Daňový systém je nesmírně složitý a vzbuzuje všeobecný pocit nespravedlnosti
 • Máme 300 000 dlouhodobě nezaměstnaných, z nichž většina už ztratila základní pracovní návyky.
 • Příliš malá část společnosti se zabývá produktivní prací.
 • Nejlepší mozky jsou odsávány do státní správy, k čerpání dotací nebo do zahraničí.
 • Příliš malé procento obyvatel má technické vzdělání.

Nabídnout nově vznikajícím firmám smlouvu, v níž bude stát garantovat, že po dobu 10 let nedojde ke zpřísnění podmínek ani ke zvýšení daní.

JAKÉ KROKY JE ZAPOTŘEBÍ PODNIKNOUT

 • Aplikovat Stoiberovu reformu – zrušení veškerých regulačních a administrativních povinností pro firmy do 10 zaměstnanců a vytvoření bariér proti zavádění nových povinností.
 • Pro ostatní firmy snížit regulatorní břemeno cca na úroveň roku 1995.
 • Provést reformu daňového systému, která bude mimo jiné obsahovat progresivní daň právnických osob a daň ze zaměstnávání cizinců.
 • Nabídnout nově vznikajícím firmám smlouvu, v níž bude stát garantovat, že po dobu 10 let nedojde ke zpřísnění podmínek ani ke zvýšení daní.
 • Většinu aktivit finančních úřadů zaměřit na boj proti vyvádění zisku do zahraničí.
 • Okamžitě zastavit investiční pobídky.
 • Vytvořit prostor pro vznik místních záložen a dáme jim stejné garance, jaké stát poskytuje velkým bankám.
 • Podnikovým plátcům daním od určité výše nabídnout jednotné kontaktní místo. Dostanou přiděleného „account managera,“ který se o ně bude starat a přes kterého bude možné vyřizovat záležitosti se VŠEMI úřady.
 • Dát krajským úřadům právo dále snižovat daně a zmírňovat podmínky pro firmy v určitých regionech
 • Masivně investovat do obnovy práceschopnosti dlouhodobě nezaměstnaných.
 • Provést reformu učňovského školství, zrušíme učňovské školy, odpovědnost za výchovu učňů předat podnikům.
 • Ignorovat kvóty na zemědělskou produkci, podpořit drobné české farmáře, zavést celní tarify na tradiční české zemědělské produkty.
 • Nechat doběhnout současné dotační programy a poté zrušit veškeré nezemědělské dotace.
 • Výzkum v podnicích bude podporovat prostřednictvím státních zakázek, nikoliv dotacemi.
 • Vytvořit systém celoživotního vzdělávání, které každému umožní získat technické vzdělání a změnit profesi.
 • Stát se musí angažovat v otevření nových trhů pro české výrobky. Česká republika přestane dodržovat embargo vůči Rusku.

Vytvořit systém celoživotního vzdělávání, které každému umožní získat technické vzdělání a změnit profesi.

Pokud je některý z těchto kroků v rozporu s pravidly EU, je třeba tato pravidla ignorovat. Pokud bude Česká republika vyzvána k nápravě, nesmí ji provést. Pokud bude odsouzena k pokutě, nesmí ji zaplatit.