Populistické narativy a férová diskuze

„Všichni, tedy strany, aktivisté i občané musí začít bojovat s narativy, které nám tady nastavili populisti. Když totiž zůstaneme u toho, že uprchlíci jsou vrazi, euro nás ožebračí, EU nás okupuje, Green deal nás vrátí do středověku, LGBTQ menšiny rozvrátí tradiční rodiny a třeba progresivní zdanění nastolí komunismus, tak čau Česko. Takhle ONI nastavili českou společnost a stačí jim, když to vytáhnou před volbami a těch svejch 55% lidí pošlou zase volit.“

Takhle to zaznělo v jedné internetové diskuzi, a je to perfektní shrnutí toho, o co v současných politických sporech jde.

Říkáme, že uprchlíci jsou vrazi?

Jsme přesvědčeni, že kolonizace území České republiky jinými etniky a příslušníky jiné kultury nemůže skončit jinak než tím, že nově příchozí převládnou. Je také nutné počítat s tím, že nově příchozí nebudou tolerantní vůči dosavadní kultuře a dosavadnímu etniku.

Nicméně jsme ochotní podrobit svůj názor férovému zkoumání. Třeba nám představitelé nové vládnoucí moci ukážou muslimskou komunitu, která bude nadšená z české kultury, bude pohrdat islámskými šátky hidžáby a islámským právem šaríja a budou jí chutnat česká jídla. Třeba nám ukáže muslimy, kterým nebude vadit, že jejich dcery chodí s normálními českými kluky. Ale zatím nic takového nevidíme.

Třeba nám ukáže muslimy, kterým nebude vadit, že jejich dcery chodí s normálními českými kluky. Ale zatím nic takového nevidíme.

Říkáme, že nás euro ožebračí?

Jsme přesvědčeni, že ztráta vlastní měny musí vést ke zhoršení hospodářských poměrů a že důsledky dopadnou především na chudší lidi. Jsme také přesvědčeni, že tato negativa se nemusí projevit hned, ale o to silněji v době krizí. Což ovšem není zdaleka jediný důvod a argument proti přijetí eura.

Nicméně jsme ochotní podrobit svůj názor férovému zkoumání. Třeba se Řecku, Itálii, Španělsku a dalším chudším zemím, které přešly na euro, začne hospodářsky skvěle dařit a třeba životní úroveň chudých lidí rychle poroste. Třeba nezaměstnanost v eurozóně rychle klesne. Zatím ale nic takového nevidíme.

Říkáme, že nás Green Deal vrátí do středověku?

Jsme přesvědčeni, že pokud bude Green Deal realizován tak, jak je navrhován, spadne životní úroveň někam do 50. let nebo dokonce možná do třicátých let. Bude to ovšem prožíváno mnohem tíživěji, protože budou chybět zvyklosti a vztahy, které lidem tehdy umožňovaly skromný život.

Třeba najdou způsob, jak uchránit krajinu před zničením, i když budou vybita stáda dobytka.  Zatím ale nic takového nevidíme.

Nicméně jsme ochotní podrobit svůj názor férovém zkoumání. Třeba se zeleným nadšencům podaří najít nové zdroje energie, aniž by to znamenalo dramatické zdražení. Třeba vynaleznou takové elektromobily, které budou cenově dosažitelné pro většinu populace a budou mít parametry srovnatelné se současnými auty. Třeba najdou způsob, jak uchránit krajinu před zničením, i když budou vybita stáda dobytka. Třeba dokážou najít nové způsoby pěstování potravin. Zatím ale nic takového nevidíme.

Říkáme, že LGBTQ menšiny rozvrátí tradiční rodiny?

Jsme přesvědčeni, že pokusy o likvidaci tradiční mužské a ženské role a zpochybňování pohlavní identity nepovede k ničemu jinému než k obrovskému nárůstu psychických problémů, přibývajícím konfliktům, tisícům zničených životů a v mnoha případech ke ztrátě schopnosti samostatně žít.

Nicméně jsme ochotní podrobit svůj názor férovému zkoumání. Třeba se pěstitelům nového člověka podaří vytvořit šťastné a psychicky odolné osobnosti, které nebudou jenom neustále fňukat a stěžovat si (a ve volných chvílích se navzájem znásilňovat), jak jsme toho svědky dosud. Třeba z toho jejich nového uspořádání vyrostou silní muži schopní převzít odpovědnost za ochranu svých blízkých. A houževnaté citlivé ženy schopné vytvářet domovy. Nebo – jestli se jim to líbí více – klidně naopak. Klidně, ať to jsou silné bojovné ženy schopné přebírat odpovědnost a houževnatí citliví muži schopní vytvářet domov. Zatím ale nevidíme nic jiného než záplavu frustrací a psychických problémů.

Říkáme, že progresivní zdanění nastolí komunismus?

Pokud vím, většina odpůrců současné globální moci jsou zastánci progresivního zdanění. Nesouhlasí ale s takovým nastavením daňového systému, aby byl pro některé pracující vrstvy zcela zničující.

Takže milí sluníčkáři, pojďme diskutovat. Pokud ukážete něco jiného než cenzuru, vyhrožování, směšné konspirační historky a stádní mentalitu, jsme připraveni nechat se přesvědčit.