O kognitivní netoleranci

Profesor Budil často ukazuje, že tím, co rozhodlo o úspěchu západní civilizace v posledních staletích, byla „kognitivní netolerance.“ Není to jediný faktor, ale je to faktor hodně významný.

Jde o to, že pro středověk a ještě starší doby bylo typické, že různé druhy poznání existovaly vedle sebe a nikdo neměl navrch. Zárodky empirické vědy vedle magie vedle alchymie vedle náboženství vedle spekulativní filosofie vedle nejrůznějších pověr… přičemž hranice byly samozřejmě nejasné.

Přibližně od 17. století se rýsuje nové uspořádání, kdy skutečně směrodatná je pouze empirická věda a všechno ostatní je odsouváno stranou. Může to sice existovat, ale není to bráno srovnatelně vážně. Tenhle nový přístup umožnil ukončit morové epidemie, hladomory, všudypřítomné násilí a beznaděj a zajistit všem celkem slušný život, nyní mnohem delší. Objevily se nové instituce jako např. tradiční rodina. A byl zastaven postup islámu – bez vlny technologických a válečnických inovací by dnes osmanská říše sahala až k Atlantiku.

Bez vlny technologických a válečnických inovací by dnes osmanská říše sahala až k Atlantiku.

S tím, jak Západ postupně upadá do před-osvícenské temnoty, drolí se i převaha vědy. Nejde jen o pověrčivý dav, tak tomu bylo vždycky. Ani o tom, že mnozí příslušníci elit byli v soukromí zrovna tak pověrčiví, i to tu vždy bylo. Ale že by se to dostalo oficiální status, to bylo donedávna nevídané.

Rozhodnutí Univerzity Karlovy doplnit bezpečnostní opatření o zaříkávání je v tomto ohledu přelomové. Ukazuje, jak se mění charakter západní civilizace. Všimněte si, že někteří se tomu sice posmívají na sociálních sítích, ale nevzbudilo to žádnou velkou pozornost. Se zaříkáváním nemá problém ministerstvo školství ani velká média ani představitelé oficiální vědy. Jak píšu ve své kapitole knihy o lidských právech – to, čím procházíme, není přehnaná modernita, nýbrž návrat do středověku.

Za Jungmannovu národní akademii můžu slíbit, že tímhle směrem nepůjdeme. Budeme nadále striktně trvat na kognitivní netoleranci.