Je smyslem kapitalismu neustálé navyšování zisku?

Otázka týdne z 28. února

Na tu poučku narážíme neustále. Smyslem podnikání je prý vytváření zisku. Stále většího zisku. V krajním případě je to spojeno s tvrzením, že ziskovost je jediným měřítkem užitečnosti, a že všechno, co přináší zisk, je morálně správné. A z druhé strany slyšíme odsudky, že veškeré podnikání je stejně jako honba za ziskem.

Obě strany se mýlí stejným způsobem. Smyslem normálního zdravého podnikání není neustálé zvyšování zisku.

To potvrdí každý, kdo sám podnikal nebo kdo znal zblízka majitele firmy, ať už zaměstnával 10, 20 nebo 200 lidí. Proč to dělal? Protože ho to bavilo. Protože se tím dobře uživil – to znamená hezký dům, auto, dovolenou, někdy poměrně drahého koníčka a rozumné úspory. Ale neznamená to nutnost hromadit obrovské finanční částky. Podnikal také proto, že ho těšilo mít moc nad lidmi (asi nepřekvapí, že mezi úspěšnými podnikateli se poměrně často vyskytují psychopati). Protože měl dobrý pocit, když mohl být hrdý na svůj výrobek. Protože chvála zákazníků lechtala jeho ego.

,Není žádný důvod, proč by musel zisk každoročně růst třeba o 10%.

Samozřejmě, že firma nemůže být ztrátová. Potřebuje peníze na materiál, výplaty, leasingové splátky, obnovu vybavení, modernizaci, rozjíždění nových projektů, reklamu, údržbu budov a tisíc dalších věcí. Ale na druhou stranu, není žádný důvod, proč by musel zisk každoročně růst třeba o 10%. Když je někdy zvlášť dobrý rok, je to příjemné. Ale to je něco jiného než zvyšování zisku za každou cenu.

Kromě toho ještě existují úplně jiné organizace. Ty potřebují neustálý meziroční nárůst zisku. Růst zisku a manažerské bonusy jsou jediné, na čem záleží. Takové organizace jsou připraveny vysávat zaměstnance bez omezení, zničit vztahy se zákazníky a šidit kvalitu výrobku. Protože jediné, na čem záleží, je výkaz zisku za momentální období.

Pokud korporace převládnou, vzniká nejhorší ekonomický systém v dějinách, ať už mu budeme říkat jakkoliv.

Pokud takové organizace převládnou, vzniká nejhorší ekonomický systém v dějinách, ať už mu budeme říkat jakkoliv. Rozhodně to není nutná vlastnost podnikání. Je to patologie. Pokud jsou daňová a další pravidla nastavena tak, že zvyšovači zisků převládnou, působí to horší škody než rozpočtové deficity a přehnané sociální výdaje.