Pět znaků, jak odlišit skutečnou hrozbu od hry podvodníků

Dámy a pánové,

Většina přítomných v tomto sále se asi shodne v tom, že naše společnost prochází celou řadou krizí. Krizí politickou, sociální, ekologickou, ekonomickou, migrační, duchovní, morální a další. Některé z těchto krizí jsou tak hluboké, že mohou vést až k zániku naší civilizace a likvidaci našich etnik.

Já se pokusím obhájit tezi, že tou nejhorší krizí je krize myšlení, ve smyslu ztráty schopnosti používat logické myšlení. Neradi si to přiznáváme, ale za poslední tři tisíce let asi nikdy neměla hloupost tak děsivou převahu jako v současné době. A to navzdory tomu, jaké máme k dispozici technologie a kolik toho víme o fungování lidského mozku.

 • I v jiných dobách lidé věřili v příchod apokalypsy. I v jiných dobách lidé věřili, že tuto strašlivou budoucnost lze nahradit kultovními úkony typu odkládání plastových brček. Podstatný rozdíl je ale v tom, že tehdy ty prognózy odpovídaly dobovým znalostem fyziky. Dnes se šíří teorie, k jejichž vyvrácení by stačilo pár minut přemýšlení a znalost fyziky na úrovni druhého stupně základní školy. 
 • Ani v tom největším období temna lidé neklesli tak hluboko, aby začali věřit, že se může mužská duše nastěhovat do ženského těla a naopak. A že má být tělo chirurgicky předěláváno, aby odpovídalo duši. Dnes je tato hloupost akceptována jako oficiální nauka a lidé jsou dokonce trestáni za to, že v ni nevěří.
 • Nikdy v žádné civilizaci nešla hloupost vládců tak daleko, aby věřili, že když otevřou svá města nájezdníkům a budou jim dokonce poskytovat výhody, obejde se to bez smrtících důsledků pro původní obyvatelstvo a bez hospodářského zhroucení.

Ani v tom největším období temna lidé neklesli tak hluboko, aby začali věřit, že se může mužská duše nastěhovat do ženského těla a naopak

Nabízí se otázka, kde se ta šílená hloupost bere. Možná znáte mou knihu Prolomení hradeb, která právě na tuto otázku odpovídá. Zde jen připomenu, že společenské jevy zpravidla nemají pouze jednu jedinou příčinu. Aby k něčemu došlo, musí být splněna řada podmínek zároveň. Těmito faktory mohou být např.

 • Změna společenské struktury,
 • Nové technologie, které – žel – zatím podporují spíše oblbení populace než rozvoj myšlení,
 • Cílevědomá aktivita nějaké skupiny, která má zájem na tom, aby byli lidé snadněji manipulovatelní,
 • Aktivity dalších skupin, které chtějí třeba „jen“ něco ukrást na ministerstvu školství,
 • Nový způsob výběru manažerů,
 • Nepřiznané sexuální motivy, které si někteří lidé kompenzují tím, že podporují právě ony nesmysly,
 • Jiný způsob rodinné výchovy,

… a mohl bych jmenovat 10 či 15 dalších příčin, které se navzájem doplňují a posilují.

Celostátní kolektivní debilita vám nemůže zabránit v nezávislém přemýšlení ani v tom, aby v kruzích vašich přátel byl rozum používán patřičně.

Dnes ale nechci mluvit o kořenech expanze hlouposti, ale o tom, jak by mělo vypadat myšlení, aby bylo vůči této hlouposti odolné. To se netýká jen společnosti jako celku, ale i malých skupin. Celostátní kolektivní debilita vám nemůže zabránit v nezávislém přemýšlení ani v tom, aby v kruzích vašich přátel byl rozum používán patřičně.

Jsme v situaci, kdy neustále slyšíme o desítkách nebo stovkách hrozeb, které jsou údajně tak naléhavé, že pokud nebude podniknuta radikální akce, dojde k vymření lidstva, zničení planety Země apod. Variantou pak je vyprávění, podle kterého je současné týrání, ubližování či vykořisťování tak nesnesitelné, že nápravná akce nesnese ani minuty odkladu.

Nechci se těmto teoriím vysmívat. Sám mám za to, že některé z těch hrozeb jsou reálné a jsou spíše podceňovány než přeháněny. Jenže není možné, aby byly pravdivé zprávy o všech těch hrozbách zároveň.

 • Pochopitelně je tu akutní hrozba islamizace evropských zemí.
 • Probíhá nahrazovací migrace.
 • Jenže vedle toho slyšíme o globálním oteplování, které prý způsobí, že do 10 let shoříme.
 • Globální ochlazování zase způsobí, že umrzneme.
 • Kromě toho nás napadne Rusko.
 • Dojdou zdroje pitné vody.
 • Budou vyčerpány zásoby všech možných surovin.
 • Zkrachují banky a dojde k ekonomickému zhroucení.
 • Každý rok je v naší zemi utýráno, zabito či aspoň znásilněno tisíce žen. Musíme okamžitě jednat.
 • Oceány jsou plné plastů, a ty už brzy zničí planetu.
 • Ekologičtí aktivisté nastolí tyranii.
 • Všechny nás zničí obezita, nebudeme-li jednat okamžitě.

… a ještě tu jsou chemtrails a 5G sítě.

Každá z těchto a dalších hrozeb je podávána nesmírně emotivně a naléhavě. Vlastně se nemůžeme divit, že mnozí už toho mají nad hlavu, že žádná varování neberou vážně. Nebo si zcela iracionálně vyberou jednu hrozbu a té se věnují. Nebo počkají, kterou hrozbu označí za nejzávažnější Česká Televize. Nebo k tomu všemu přistupují stylem, na všem něco bude, ale nic nesmíme přehánět. To je asi nejhorší strategie, protože vede k utrácení zdrojů, aniž by bylo řešeno to opravdu důležité.

Každá z těchto a dalších hrozeb je podávána nesmírně emotivně a naléhavě. Vlastně se nemůžeme divit, že mnozí už toho mají nad hlavu, že žádná varování neberou vážně.

Je smysluplné rozdělit hrozby to tří skupin:

 • Hrozby nesmírně závažné a urgentní, které vyžadují okamžité radikální opatření,
 • Hrozby, které jsou natolik závažné, že by měly být řešeny nebo aspoň pečlivě sledovány.
 • Podvody nebo záležitosti dramaticky nadsazené. Obávám se, že těch je většina.

Na jaře 1963 se americké spisovatelce Rachel Carsonové zdálo, že slyší na zahradě málo ptačího zpěvu. Nerozuměla chemii ani biologii, a neměla do studia takových složitých oborů chuť. Tak pochytala od známých nějaké útržky teorií a napsala knihu Tiché jaro, ve které tvrdila, že ptáci nezpívají, protože je DDT téměř vyhubilo. Z hlediska faktů to byla naprostá pitomost, nicméně kniha byla velmi zábavně a přesvědčivě napsána, stala se bestsellerem, autorce vydělala dost peněz a vyvolala obrovskou diskuzi v médiích. Přibývalo lidí, kteří si z boje proti DDT udělali živnost. Vznikaly celé skupiny. Začaly proudit peníze do vládních programů. Kdo se snažil vracet diskuzi k faktům, byl ukřičen jako agent chemických korporací. Ty chemické korporace mezitím zjistily, že mohou nahradit DDT mnohem dražšími preparáty, a přidaly se k boji proti DDT.

Kdo se snažil vracet diskuzi k faktům, byl ukřičen jako agent chemických korporací. Ty chemické korporace mezitím zjistily, že mohou nahradit DDT mnohem dražšími preparáty, a přidaly se k boji proti DDT.

Preparát byl tedy zakázán. Stálo to nějaké peníze, zkrachovali kvůli tomu nějací farmáři, ale největší pohromu způsobil zákaz v Africe. Po zákazu DDT se začali množit komáři, a počet obětí malárie se rychle ztrojnásobil. Podle střízlivých odhadů ten zákaz způsobil smrt 50 milionů lidí. Evropské vlády tak financovaly boj proti DDT a zároveň zdravotnickou pomoc zemím postiženým tím zákazem. Aktivisté vydělávali, rozpočty byrokratických aparátů rostly a všichni byli spokojení. Nelze se divit, že k otevření skutečné diskuze nestačil ani experiment, kdy několik set lidí pravidelně jedlo každý den celou kapsli DDT, aniž by to mělo jakékoliv dopady na jejich zdraví. Atmosféru určovaly články, kde mainstreamoví novináři opisovali o sebe navzájem. Dnes se DDT opět používá, ale nikdo o tom raději nemluví.

Celý ten příběh je detailně popsán v knize Vítka Kremlíka Obchodníci se strachem. Najdeme tam i řadu jiných případů, kdy je realita naprosto odlišná od katastrofického mediálního obrazu. Třeba „tragické události“ v elektrárně Fukušima. Jaká jsou fakta? Počet mrtvých: nula. Počet ozářených: nula. Rozměr pozemků znehodnocených radiací: nula. V čem tedy spočívala katastrofa? V negativním pokrytí v tisku.

Zkrátka, mnoho katastrofických příběhů je falešných. Dokonce naprostá většina. Proto i já, který vynakládán tolik energie na varování před islámskou invazí, musím počítat s tím, že mohu být pokládán za takového podvodníka a musím mít dramaticky silnější argumentaci.  To je správný požadavek, a já jej přijímám.

Proto i já, který vynakládán tolik energie na varování před islámskou invazí, musím počítat s tím, že mohu být pokládán za takového podvodníka a musím mít dramaticky silnější argumentaci.

V následující části přednášky uvedu kritéria, podle kterých je možné posoudit, zda je ta či ona teorie věrohodná. A znovu opakuji. Ta kritéria mohou a mají být aplikována i na mě samého.

Kritérium první. Konsistence. Předkládaná teorie musí být jednoznačná a ucelená. Když hovoříme o tom, že Evropané jsou postupně nahrazováni migranty a že s rostoucím počtem migrantů se blíží také zavedení islámu jako státního náboženství, je to tvrzení naprosto jednoznačné. Jenže srovnejme to třeba s teorií tzv. globálního oteplování. Nejdříve slyšíme, že hladina moří stoupne o šest metrů. Potom to mají být centimetry. Pak zase má začít přibývat hurikánů. Pak s tím zase nemají hurikány nic společného. Slyšíme nejrůznější tvrzení o tom, o kolik stupňů se má vlastně oteplit. Vidíme děti brečící strachem. Slyšíme legendy o vyprahlé zemi, a potom zase legendy o povodních. Ale za celou dobu nikdo nedal jednoznačný popis, co se má vlastně stát.

Kritérium druhé. Umožňuje teorie pojmout veškerá známá fakta? Přívrženci údajné globální klimatické změny nejsou např. schopni vyrovnat se se středověkým klimatickým optimem, kdy bylo podnebí v Evropě podstatně teplejší než dnes. Je to pro ně takový problém, že Mezinárodní klimatický panel dokonce falšoval data, aby středověké klimatické optimum zakryl.

Přívrženci údajné globální klimatické změny nejsou např. schopni vyrovnat se se středověkým klimatickým optimem, kdy bylo podnebí v Evropě podstatně teplejší než dnes.

My, kdo varujeme před islamizací Evropy, musíme být schopni vysvětlit případy, kdy se jednotliví muslimové chovají kultivovaně nebo kdy dokonce podporují evropské pojetí lidských práv.

Kritérium třetí. Došlo už někdy k něčemu podobnému? Když varujeme před islamizací, můžeme uvést příklady desítek zemí, kde byla původní kultura zcela odstraněna a kde bylo nahrazeno i původní etnikum. Někde se tak stalo po dobytí muslimskými armádami, jindy stačila migrační vlna. Hovoříme tedy o situaci v dějinách poměrně běžné.

Oproti tomu ještě nikdy v dějinách se nestalo, že by nějakou společnost poškodilo zvýšení teplot. Vždy, ve všech dobách a ve všech civilizacích tomu bylo tak, že po oteplení se žilo lépe. A že naopak ochlazení přinášela pohromu. Ochlazení znamenalo snižování úrody, horší stav zvěře a dobytka, vysychání, více živelných katastrof, a také zvyšování násilnosti.

Kritérium čtvrté. Zvyšuje posuzovaná teorie našich schopnost pochopit svět? Má-li mít teorie nějakou hodnotu, musí platit, že její zastánci dokážou vysvětlit více a přesněji predikovat budoucnost.

Ještě nikdy v dějinách se nestalo, že by nějakou společnost poškodilo zvýšení teplot. Vždy, ve všech dobách a ve všech civilizacích tomu bylo tak, že po oteplení se žilo lépe. A že naopak ochlazení přinášela pohromu.

Vezměme si třeba zmíněnou teorii klimatické změny. Postavme proti sobě dva tábory. Jedni mají za to, že dochází ke změně způsobené lidskou činností, druzí se naopak domnívají, že se jedná o běžné výkyvy dané aktivitou Slunce a pohybem Země. Dokážou ti první vysvětlit více jevů? Dokážou lépe předvídat vývoj teplot? Dokážou lépe předvídat objem srážek nebo počty hurikánů? Dokážou vysvětlit, jak je možné, že zdrojů pitné vody přibývá rychleji než lidí? Nic z toho. Tzv. teorie klimatické změny je bezcenná povídačka.

Ale co teorie muslimského ovládnutí Evropy? Zvyšuje naše schopnosti pochopit skutečnost? To si lze ukázat třeba na případu obrovského nárůstu kriminality ve Švédsku. Pokud nevěříte, že islám je problém, nedokážete pochopit, co se děje. Můžete si lámat hlavu nad tím, proč Švédové najednou začali páchat bombové útoky (v posledních měsících více než jeden denně) a proč se znásilnění stalo tak běžným, že už policie rezignovala na ochranu žen.  Akceptujete-li ale, že problém je v islámské migraci, je vše najednou úplně jasné. Teorie se ukázala jako přínosná.

Za páté. Má posuzovaná teorie falsifikátory? Ke každé solidní teorii totiž patří to, že může být vyvrácena. Kdyby se kupříkladu porodnost muslimských migrantů snížila pod úroveň domácího obyvatelstva, musel bych uznat, že se mýlím. Kdyby se dívky z muslimských rodin začaly vdávat za nemuslimské Evropany, musel bych uznat, že moje teorie je chybná. Kdyby v muslimských komunitách převládli ti, kdo respektují evropské pojetí demokracie a lidských práv, musel bych se své teorie vzdát. Kéž by se něco z toho stalo!

Pokud nevěříte, že islám je problém, nedokážete pochopit, co se děje. Můžete si lámat hlavu nad tím, proč Švédové najednou začali páchat bombové útoky…

Nic podobného ale neplatí o již zmíněné teorii klimatické změny. Ochladilo se? Potvrzuje to teorii. Oteplilo se? Taky to potvrzuje teorii. Je více větrů? Potvrzuje to teorii. Fouká méně často? Potvrzuje to teorii. Řečeno slovy Karla R. Poppera, posuzovaná teorie je platná bez ohledu na fakta. Řečeno přesněji, kdo takovou teorii zastává, nemůže být pokládán za vědce. Je buď hlupák nebo podvodník.

Dokončení příště.

Jedná se o text části přednášky pronesené v Brně 17. října. Termíny dalších přednášek najdete zde.