O přirozeném výběru

“Kmen zahrnující mnoho členů, kteří v návaznosti na svoji vysokou míru patriotismu, loajality, poslušnosti, odvahy a vzájemné náklonnosti byli vždy připraveni jeden druhému pomoci a obětovat se pro společné dobro, zvítězil nad většinou jiných kmenů. A to je přirozený výběr.”

Charles Darwin