Přednáška v Českých Budějovicích

Ve všech společnostech, které známe z dějin vyspělých civilizací, byli lidé rozděleni do tříd, stavů nebo kast. Naše historická situace je zvláštní tím, že máme tendenci si namlouvat, že žijeme ve společnosti v zásadě beztřídní, kde všichni lidé mají stejné šance. Věříme tomu, přestože na doslova na každém kroku vidíme fakta svědčící o opaku.

Právě tomu se budu věnovat ve své přednášce, kterou proslovím ve čtvrtek v 17:30 v Českých Budějovicích, v budově Jihočeského vědeckotechnického parku (Lipová 1789/9, mezi akademickou budovou „Na sádkách“ a menzou Jihočeské univerzity).

  • Kdy můžeme vůbec hovořit o třídních rozdílech a kdy se jedná o „obyčejné“ rozdíly mezi lidmi?
  • Kudy vede dnešní třídní rozdělení? Bohatí versus chudí? Nebo politická třída versus ostatní? Nebo úplně jinudy?
  • Mají různé společenské třídy rozdílné zájmy? Jak se to projevuje?
  • Jak se třídní struktura projevuje v našich osobních životech?
  • Uvědomujeme si, že i záležitosti typu morálky a sexuality jsou ovlivněny třídně?
  • Jak je třídní pohled slučitelný s demokracií? Početnější nižší třídy by přece měly přehlasovat vyšší.
  • Jak se měla třídní struktura během minulých desetiletí?
  • Jsou rozdílné zájmy tříd a třídní konflikty něčím škodlivým nebo se jedná o běžnou součást života?
  • Co nám říká optika třídního konfliktu o záležitostech typu kouření nebo staveb zahradních bazénů.

Na tyto a další otázky se pokusím ve své přednášce odpovědět.