Revitalizace Svobodných – konkrétní kroky

Jak by vypadaly první měsíce předsedy Hampla

Následující text navazuje na předchozí články, kterých jsem se pokusil analyzovat situaci Strany svobodných občanů a navrhnout řešení, jak tuto stranu zachránit. Píšu další pokračování, čímž vyjadřuji ochotu stranu převzít a pokusit se o její záchranu.

Na úvod odpovídám na otázku z internetového fóra, proč nevedu kampaň intenzivněji a proč se nesnažím vlichotit různým skupinám. Odpověď je jednoduchá. Získání pozice předsedy strany by mi nepřineslo žádnou výhodu – žádné peníze, žádný nárůst prestiže. Fakticky by pro mě vítězství znamenalo životní a politickou komplikaci a znamenalo by to, že strávím další rok opravováním strany, kterou Petr Mach podminoval. Podezírání, prověřování a čistky se totiž mezitím vystupňovaly do absurdní podoby, kdy proti sobě vedou válku i nejbližší spolupracovníci Petra Macha. O míře rezignovanosti členů a příznivců nejlépe svědčí právě skončené primárky, kdy účast v žádném regionu nepřekročila 10%, ale  v některých případech nedosáhla ani 5%. Plnou vzájemnou důvěru již nejspíš nebude možné nikdy obnovit. Pevné myšlenkové směřování, které bylo asi největším aktivem strany, vzalo za své těmi kotrmelci, které Petr Mach provedl ve vztahu k imigraci. Nicméně kvůli vztahům k lidem, kteří straně dosud zůstávají věrni (jako členové, příznivci nebo voliči) jsem ochoten tuto oběť podstoupit. Nic méně, nic více. Hampl není ten, kdo by se měl podbízet. Strana svobodných občanů není bohatá nevěsta. Mohu tedy vystupovat z pozice „ber nebo nech ležet“. A mohu si také stanovit podmínky, za jakých bych byl ochoten vedení strany převzít. Ty zveřejním během nejbližšího týdne.

Kde Svobodní jsou a jaké mají další možnosti

Analýzu z předchozích dílů shrnu jen velmi stručně. První díl. Strana svobodných občanů již fakticky skončila. Když jsem ji nazval zombie stranou, měl jsem na mysli stav, kdy organismus vykazuje některé formální známky života (probíhají schůze, jsou organizovány primárky), ale hlavní životní funkce se zastavily (strana přestala být nástrojem k prosazení politických myšlenek). A další průzkumy potvrzují mou progńozu. Pokud zůstane předsedou Petr Mach a pokud se budou klíčoví členové navzájem utvrzovat, v tom, že všechno je v pořádku a jen je zapotřebí eliminovat rozvraceče je reálně dosažitelný výsledek v příštích parlamentních volbách 0,5%.

V druhém dílu jsem probral různé možnosti, jak tuto situaci řešit. Ukázal jsem, že nejslibnější alternativou je připojení k tomu širokému proudu lidového protibyrokratického hnutí, které se formuje kolem Bloku proti islámu. Připomněl jsem, že vůbec vznik tohoto hnutí je selháním Svobodných. Měla to být Strana svobodných občanů, kdo iniciuje vznik lidového hnutí proti Bruselu a proti nejstrašnější totalitní ideologii, jakou kdy lidstvo poznalo – proti islámu.

Ve třetím dílu jsem ukázal, že  spojení s Blokem proti Islámu by bylo nejen účelné, ale taky ideově správné. Respektive pro podstatou část členů Svobodných. Pro libertariánské ultras by to asi nebylo přijatelné., ale pro ně není přijatelné vůbec nic. Nicméně pro ty, kdo jako ideál vidí formaci podobnou britské UKIP, by to měla být alternativa velmi dobře přijatelná. Blok proti islámu má totiž k UKIP mnohem blíže než leninský model strany – avantgardy prosazovaný Petrem Machem.

Blok proti islámu má totiž k UKIP mnohem blíže než leninský model strany – avantgardy prosazovaný Petrem Machem.

Během doby, kdy seriál vychází, se neobjevil jediný protiargument. Petr Mach se vyhýbá otevřené diskuzi a celá jeho kampaň vedená prostřednictvím asistentů a dvou blízkých spolupracovníků sestává výhradně z osobních útoků. Jako by mezi machovci panoval děs z toho, že by členové mohli dostat na výběr ze skutečných alternativ. Proto tlak na to, abych stáhl kandidaturu a v tichosti zmizel.

Od listopadu do března

Samozřejmě, že to neudělám. V tomto závěrečném dílu navrhnu praktické kroky, které by se měly stát. Pokud budu zvolen předsedou, provedu následující kroky:

25. listopadu – oznámení do médií, zdvořilé e-maily poraženým soupeřům.

27. listopadu – odvolání tiskové mluvčí (než najdu náhradu, budu tu práci dělat osobně)

1. prosince   – začnu obcházet významné členy a příznivce, kteří ze strany odešli (lidi typu Benjamina Kurase nebo Pavla Pešana). Poprosím je, aby se vrátili.

5. prosince – setkám se s klíčovými ultras a nabídnu jim maximální součinnost při zakládání nové strany. Udělám vše pro to, aby rozchod byl hladký a bezbolestný, i kdyby to mělo pro stranu znamenat finanční ztrátu.

10. prosince  – vyhlásím vyhlášení výběrového řízení na centrálního manažera strany. Měl by to být profesionál, ideálně zcela oddělený od politiky. Ideálně bez názorů. Člověk se zkušenostmi s řízením tak velké organizace, hladké procesy, peníze propagace atd.

15. prosince – požádám členy, aby každý osobně e-mailem potvrdil, zda plánuje dlouhodobě zůstat u Svobodných nebo zda přejde do nové ultralibertariánské strany.

2. leden – vyvolám nezávazné hlasování členů a registrovaných příznivců o spolupráci s Blokem proti islámu. Zároveň nabídnu rezignaci v případě odmítnutí spolupráce.

15. leden – zveřejním návrh nových stanov, které budou vycházet z těchto zásad:

  1. Zavedení členského referenda jako základního nástroje řízení strany. Referendum může proběhnout o jakékoliv organizační či politické otázce. Vyvolat hlasování může předseda, místopředseda nebo 100 členů.

  2. Odvolatelnost všech volených funkcionářů, včetně předsedy kdykoliv uprostřed mimo funkčního období. Funkcionář je odvoláván hlasováním členů

  3. Zavedení principu, že volba i odvolání platí pouze v případě 50% účasti. Pokud někdo není schopen lidi motivovat k účasti, nemá právo vést.

  4. Zrušení ReV jako nadbytečného orgánu.

  5. Zavedení principu autonomie krajů. Lidé v kraji si musí rozhodnout, zda chtějí primárky, koho chtějí na kandidátku, s kým chtějí jednat apod. Vedení kraje může být přehlasováno, pouze všemi členy, nikoliv národním vedením.

  6. O výši členských příspěvků bude rozhodovat kraj.

  7. Nový člen můžebýt přijat v jakémkoliv regionu, bez ohledu na místo bydliště.

  8. Zrušení statusu registrovaného příznivce. Všichni dosavadní registrovaní příznivci budou automaticky převedeni na členy.

Smysl těch všech kroků je jasný. Udělat ze Svobodných organizaci, kde reálně rozhodují členové, nikoliv funkcionáři a aktivisté jako dosud.

Smysl těch všech kroků je jasný. Udělat ze Svobodných organizaci, kde reálně rozhodují členové, nikoliv funkcionáři a aktivisté jako dosud.
 

15. leden – zahájení jednání s Blokem proti islámu a Úsvitem – Národní koalicí o spojenectví pro nejbližší volby. Budu jednat přátelsky, ale tvrdě. V současné době toho Svobodní nemají mnoho co nabídnout, ale i to málo by měli prodat za dobrou cenu.

1. únor – budu iniciovat provedení revize všech rozhodnutí Rozhodčí komise za poslední dva roky. V záležitostech jako spor po zkrachovalé volbě pražského předsedy nabídnu podání nové stížnosti.

1. únor – do funkce nastoupí centrální manažer strany

5. února – návrh nových stanov, potvrzených členským hlasováním, bude postoupen příslušným orgánům k řádnému projednání.

15. únor – bude vyhlášeno výběrové řízení na auditorskou firmu, která provede kontrolu hospodaření. Nezávislý audit  bude nadále probíhat pravidelně.

1. březen – členům bude k hlasování předložen návrh Etického kodexu strany. Není možné, aby v nejvyšším vedení strany byli lidé zapletení do rozkrádaček, jak je tomu v současné době.

1. březen – odpovědnost za provoz elektronický volební systém bude předána důvěryhodné nezávislé třetí straně.

1. březen – bude provedena revize všech smluv uzavřených předchozím vedením. Proběhne také revize práce všech zaměstnanců a kontraktorů vedení strany. Bude zveřejněno, kdo co dělal a kolik za to dostal peněz. Pokud to smlouvy neumožní, bude jen zveřejněno jméno člověka, který od vedení strany dostával peníze. V případě neuspokojivých výsledků bude spolupráce zastavena.

15. březen – členové strany Svobodných občanů se začnou účastnit práce volebního štábu Bloku proti islámu, a to jak na celostátní, tak na krajských úrovních.

1. duben – čerstvě založená ultralibetariánská strana se rozpadne na více menších stran  a Petr Mach vstoupí do TOP09. Svobodným to bude jedno.