O bavorském hospodářském modelu, zákazu islámu a historické vině

Hamplovo TEMPO – Bavorský díl

Bavorsko není jen země zničená imigrací, ještě donedávna to byl hospodářsky nejúspěšnější region evropské unie. Jsou bohatí, prakticky neznají nezaměstnanost, jen málokdo musí pracovat za mizerné peníze a vyhnula se jim i hospodářská krize. Bývalý ministerský předseda Edmund Stoiber sepsal návod, jak bavorský model aplikovat i v jiných evropských zemích. Říká se tomu Stoiberova reforma a stačí vzít a začít používat. Jenže to by to muselo někoho zajímat. Před časem jsem osobně nabízel ministru Babišovi, že to přijdu na ministerstvo odprezentovat. Absolutní nezájem.

A v čem bavorský hospodářský model spočívá? Když už někoho podporujeme, tak určitě bavorské firmy a ne cizí investory. Malých firem a živnostníků si vážíme, rozhodně nedopustíme jejich šikanování. Žádné další papírování a žádné elektronické evidence.

A co s šedou ekonomikou? No tak je tady více méně tolerována. Protože v Bavorsku si dovedou spočítat, že je lepší, aby někdo vyráběl okna nebo točil pivo načerno, než aby byl na podpoře.  A taky si dovedou spočítat, že když to někdo dělá načerno a začne se mu dařit, rychle z toho udělá legální byznys a začne daně platit. Proto je dnes v Bavorsku v přepočtu na počet obyvatel trojnásobek malých firem než u nás, zato tu nenajdete montovny zahraničních korporací.

Má to nějakou slabou stránku? Ano, málo státních zakázek, málo korupce při přidělování dotací a investičních pobídek.

Malých firem a živnostníků si vážíme, rozhodně nedopustíme jejich šikanování. Žádné další papírování a žádné elektronické evidence.

Bavorská AfD požaduje zákaz stavění mešit. Ve zdůvodnění návrhu zákona se uvádí, že náboženská tolerance nemůže být plna vztahována na islám, protože islám je specifický fenomén. Lidé, kteří vymysleli náboženskou toleranci, si neuměli představit, že jednou do Evropy přijde tak brutální krvavá ideologie.

Je to skvělý postřeh. A vychází to ze stejných filosofických základů, na kterých stojí veškeré občanské svobody. Společnost si totiž můžeme představit jako obrovskou nepsanou smlouvu, ve které si lidé navzájem mlčky slibují, že budou chránit své životy, svobody a majetky. Lidé si platí vládu a státní správu, aby se o takové a další věci starala. Občané každé další generace k té smlouvě mlčky přistupují tím, že se do takové společnosti rodí, jsou vychováváni, dodržují zákony a sdílejí hodnoty.

Pokud někdo otevřeně odmítá základní sdílené hodnoty. Pokud tvrdí, že má právo či dokonce povinnost zabít každého, kdo přestane být muslimem. Pokud chce aplikovat islámské právo, byť i třeba jen v soukromém životě. Takový člověka se nemůže odvolávat na tu nepsanou smlouvu, která garantuje občanské svobody. Není žádný důvod respektovat jeho náboženskou svobodu.

Lidé, kteří vymysleli náboženskou toleranci, si neuměli představit, že jednou do Evropy přijde tak brutální krvavá ideologie.

Ze staršího projevu ke shromáždění německých antiislamistů:

Osobně nesouhlasím s tím, že by někdo měl být odpovědný za něco, čeho se dopustil jeho dědeček. Ale pokud už někdo vinu cítí, rozhodně ji nenapraví tím, že by zničil svojí zemi a že by zničil okolní země. Je-li možné vinu napravit, pak jedině tím, že pomůžeme tomu, komu jsme dříve ublížili. Ublížili Němci arabským muslimům? Dopustili se na nich nějakého bezpráví? Pokud dluh existuje, je někde jinde. Pokud někdo cítí vinu za holokaust, nechť se postaví na odpor islámským komunitám, které se snaží holokaust dokončit. Pokud někdo cítí vinu za to totalitu, nechť ji vykoupí tím, že zastaví novou totalitu – islám.

Publikováno 21. 4. 2016