Projev na ustavujícím sněmu ApČR

Proč zakládáme Alternativu pro Českou republiku

Dámy a pánové,

Děkuji za možnost pronést úvodní ideový projev strany, od které očekáváme, že změní poměry v České republice. Myslím, že neřeknu nic, co by pro vás bylo nové. Pokusím se jen explicitně formulovat, jak věci společně vidíme – jak se to projevilo v našich diskuzích a v měsících a letech společné práce, kterou máme za sebou.

Pokusím se tím zároveň vysvětlit hostům a posluchačům na sociálních sítích, proč jsme pokládali za tak důležité Alternativu pro Českou republiku založit.

Jaká bude Alternativa pro Českou republiku.

Za prvé. Nejedná se o českou pobočku nějakého zahraničního projektu. Inspirujeme se Alternativou pro Německo. Myslíme si, že to dělají velmi dobře. Jsme rádi za každou radu, které se nám dostane. Jsme připraveni spolupracovat v rámci Alternativy pro Evropu. Ale našimi nadřízenými budou naši členové a voliči – občané České republiky.  Jak to vypadá, když politická strana podléhá zahraniční centrále – to vidíme na ČSSD a KDU-ČSL. Asi nikdo si nemyslí, že by to byl příklad hodný následování.

Za druhé. Naší ambicí není doplnit současnou vládnoucí elitu a změnit nějaké drobnosti, třeba zrušit pár nesmyslných nařízení. Dobře víme, že je zapotřebí vymést kompletní politickou elitu napříč současnými vládnoucími stranami i tzv. konstruktivní opozicí.  Jak kdysi napsal Václav Klaus mladší, současnou eurohujerskou vládnoucí garnituru je zapotřebí poslat k čertu, protože přináší ryzí brachiální zlo. Nechceme tuto vládnoucí garnituru doplňovat. Jsme alternativou vůči této garnituře.

…až se k moci dostali lidé horší než ti nejstrašnější extrémisté, jaké si dnes dovedeme představit. A nejspíš to neskončilo. Každá evropská i česká vláda je horší než ta před ní.

Už mnoho let se nás snaží přesvědčit, že největší hrozbou pro naší zemi je převzetí moci extrémisty. A říkají nám to tak dlouho, až se k moci dostali lidé horší než ti nejstrašnější extrémisté, jaké si dnes dovedeme představit. A nejspíš to neskončilo. Každá evropská i česká vláda je horší než ta před ní. Je nejvyšší čas to zarazit. Nejde jen o výměnu jedné politické party. Je zapotřebí změnit podmínky tak, aby systém přestal vynášet k moci ty nejhorší z nejhorších, jak se to dnes děje.

Za třetí. Alternativa pro Českou republiku je vlastenecká strana. Jsme hrdí na to, že jsme Češi. Nemáme problém hlásit se k hodnotám jako rodina, vlast nebo národ. Jsme hrdí na to, že patříme ke svobodnému světu. Nestydíme se za to, že pokládáme západní civilizaci mravně nadřazenou civilizacím jiným, a to především civilizaci islámské. Islámská civilizace za 1400 let svého vývoje ukázala, že není schopna se odpoutat od svých počátků, které představovaly to nejhorší z ranně středověkého barbarství.

Jasně odmítáme zvrácenou ideologii multikulturalismu. Budeme se nadále vysmívat feminismu, a všem formám politické korektnosti. Budeme trvat na zachování svobody projevu jako matky všech svobod a jako základní civilizační hodnoty.

Budeme se nadále vysmívat feminismu, a všem formám politické korektnosti. Budeme trvat na zachování svobody projevu jako matky všech svobod…

Jsme odhodláni postavit se všem silám, které svobodu projevu ohrožují – politické neziskovky, nesmyslně přebujelé humanitní fakulty, sdělovací prostředky, které si říkají veřejnoprávní a které byly fakticky privatizovány zájmovými skupinami. Tohle všechno budeme bez váhání řešit, jakmile k tomu dostaneme příležitost.

Když jsem se zmínil o politickém islámu, měl bych odpovědět také na otázku, zda ho pokládáme za nejvážnější problém současnosti. V některých ohledech možná ano, ale to hlavní, s čím si musíme poradit, je současná podoba evropského sjednocování. Vidíme projekt, jehož výsledky jsou ve všech ohledech katastrofální, který poškodil či zničil miliony lidských životů, který podpořil šíření odporných totalitních ideologií a postupně vedl až k vytvoření izolované kasty domnělé elity – nafoukaných hejsků plných nenávisti vůči obyvatelům evropských zemí.

V jednotlivých členských zemích pak došlo pod patronací unie k patologickým změnám –  byrokracie, která už předtím působila problémy, dostala naprosto děsivou podobu.  Kromě toho se stalo, že dříve okrajové skupiny extrémní levice převzaly kontrolu nad celou státní správou a s její pomocí indoktrinovaly podstatnou část další generace. Evropská unie ve své současné podobě je zločinecké spolčení a všichni slušní lidé ve všech zemích Evropy se musí spojit, aby ji rozbili.

Britské referendum by mohlo budit předčasný optimismus, ale nemylme. Nestvůra ještě zdaleka není mrtvá.

Britské referendum by mohlo budit předčasný optimismus, ale nemylme. Nestvůra ještě zdaleka není mrtvá. A nemylme se ani v tom, že vystoupení České republiky by mohlo být dostatečným cílem. Protože svobodná Česká republika obklopená ze všech stran totalitním impérium – to je sice lepší než setrvání v současné unii, ale pořád to není příliš lákavá vize budoucnosti. V zájmu občanů České republiky je demontáž Evropské unie v její současné podobě a vybudování nějaké formy spojenectví svobodných evropských národů. Na tom budeme pracovat – společně s vlasteneckými silami v dalších evropských zemích.

Strany s podobným náhledem na imigraci, islám, Evropskou unii a politické elity už tady máme. A věřím, že s mnoha z nich najdeme nějakou formu spolupráce. To, co tahle země ale určitě potřebuje, je strana vlastenecká a zároveň jednoznačně pravicová. Já sám nemám slovo „pravicový“ příliš rád, takže spíš popíšu, co se pod tou nálepkou skrývá.

Za prvé. Důraz na občanské svobody v tom smyslu, co ten termín znamenal po většinu evropských dějin. Svobodný člověk má právo svobodně vyjadřovat svůj názor, a má právo vyjadřovat i negativní emoce včetně nenávisti. Svobodný člověk má právo samostatně rozhodovat o svém životě a dělat i věci, které jsou nerozumné nebo nezdravé. Má právo držet a nosit zbraň. Má právo nevpustit do svého domu nikoho cizího, a to ani představitele státní moci. Pokud platí daň nebo povinný poplatek, získává tím také právo spoluurčovat, co se s těmi penězi bude dít. Svobodný občan je spoluvlastníkem své země a má právo rozhodovat, kdo bude vpuštěn dovnitř a kdo nikoliv. Je nadřízeným státních úředníků – nehrbí se on před nimi, ale úředníci před ním.

Tím vším se svobodní občané vždy lišili od nevolníků a my budeme vždy trvat na tom, že Česká republika je země svobodných lidí, ne země nevolníků. A jsme ochotni akceptovat, že být svobodným občanem také obsahuje určité povinnosti – mezi prvními povinnost bránit svou zemi se zbraní, jestli to bude zapotřebí.

A jsme ochotni akceptovat, že být svobodným občanem také obsahuje určité povinnosti – mezi prvními povinnost bránit svou zemi se zbraní…

Dnes žijeme v době, kdy jsou tyto občanské svobody ohroženy a kdy se je státní moc snaží nahradit jakousi zvráceně deformovanou představou o lidských právech. Když se začne mluvit o těch nových lidských právech, naprostá většina lidí vnímá, že jejich svobody a majetky jsou ohroženy. Oprávněně. My na svých občanských svobodách trváme.

Za druhé. Budeme stranou, která si je dobře vědoma negativních rysů byrokratických aparátů. Ono je krásné říct, že se stát má o něco postarat. A v mnoha případech se s tím dá na obecné rovině souhlasit – občané stát zřizují mimo jiné proto, aby jim pomohl s těmi situacemi, které jsou nad síly jich samotných, jejich rodin a jejich obcí.  Jenže my si taky uvědomujeme, že téměř ve všech případech to znamená, že vláda vyčlení spoustu peněz, ty se obratem vyhodí z okna nebo rozkradou, najmou se stovky úředníků, začnou se vytvářet složité předpisy – a po nějaké době zjistíme, že problém je ještě horší.

Jestliže dnes některé vlastenecké strany zpochybňují privatizaci, chtějí znovu zakládat státní podniky a v řadě ohledů dále zvyšovat pravomoci byrokratů nad občany, respektujeme jejich právo na takový názor, ale my touto cestou nepůjdeme. Nedáme státní byrokracii žádné další pravomoci. Budeme její pravomoci omezovat, a to v řadě případů naprosto radikálně. Vystavíme aparáty konkurenci, a pokud se ukážou jako nevýkonné, nebudeme váhat s jejich rušením. Deregulovat, deregulovat, deregulovat. Ale nikoliv ve prospěch korporací, nýbrž ve prospěch jednotlivých občanů, domácností a malých firem. Kdybych to měl přirovnat k nějaké historické situaci, omezování byrokracie v dnešní době odpovídá různým reformám, kdy byly rozebrány pozemky velmožů a rozděleny mezi drobné farmáře. Něco na ten způsob potřebuje i naše země.

Takzvaně standardní politické strany nabízejí jediné – dělejte, že to nevidíte a užijte si dovolené. Neptejte se, co bude s tuhle zemí za rok a za tři roky.

Takový úkol neobnáší jen rušení některých předpisů, ale hluboký zásah do fungování státní správy. Budeme si muset přiznat, že téměř všechny změny provedené pod tlakem Evropské unie byly změny špatné a je zapotřebí trend zvrátit. Musí skončit svévole úředníků, musí skončit jejich faktická beztrestnost, musí skončit špiclování bezúhonných občanů a hromadění jejich osobních údajů. To není nic proti slušným a poctivým státním úředníkům – tahle země se bez nich neobejde a věřím, že oni ty změny uvítají.

Za třetí. Česká republika potřebuje novou politiku, která bude radikální a nekompromisní, ale také uvážlivá a odborně na úrovni. Odborností nerozumím detailní znalost předpisů nějakého úřadu, ale schopnost pochopit složitý problém, najít řešení, uvědomit si rizika, ošetřit je… a především pracovat s dalšími experty tak, abychom využívali jejich znalosti, ale nenechali se jimi manipulovat. Alternativa pro Českou republika bude stranou vysoké odbornosti.

Česká republika potřebuje novou politiku, která bude radikální a nekompromisní, ale také uvážlivá a odborně na úrovni.

Dámy a pánové. Loni v tuhle dobu se blížila imigrační vlna, lidé zuřili a doba byla těhotná změnou. Dnes se naplňují ty nejhorší scénáře, Evropané jsou téměř každý den zabíjeni imigranty, Evropanky jsou naprosto běžně znásilňovány, imigrační proud roste, vlády evropských zemí se podřizují islamistickému diktátorovi, občanské svobody jsou omezovány způsobem, jaký jsme neznali ani v Jakešově období. Takzvaně standardní politické strany nabízejí jediné – dělejte, že to nevidíte a užijte si dovolené. Neptejte se, co bude s tuhle zemí za rok a za tři roky.

A vidíme, že místo kontrarevoluční nálady převládá letargie. Záznam, který unikl z předsednictva vlády, ukazuje, že Sobotkovi lidé se radují, že přestože obyvatelům České republiky symbolicky plivou do obličeje, zájem o témata jako imigrace a islám klesá. Stále více lidí má pocit, že Česká republika už je ztracená a že už nejde trend zvrátit.

A to proto, že tu není žádná opozice, která by klíčová témata zvedla tak, aby s tím dokázala oslovit širší veřejnost a aby dala lidem naději, že je možné Sobotku, Babiše a jejich noshledy porazit. Přicházíme, aby jim tu naději dali. Aby lidé v České republice znovu uvěřili, že má cenu tuhle zemi milovat a bojovat za ni.

To je práce pro mě. To je práce pro vás.

Proneseno na ustavujícím sněmu Alternativy pro ČR 26. června 2016