Znovu ty krvavé hranice islámu

Jsme tak nějak zvyklí, že existují oblasti, kde žijí lidé, kteří by nás nejraději okradli, kdyby mohli. Možná ne úplně všichni, ale většina. Rozumíme tomu, že tam není možné nechat nezamčené auto a možná ani zamčené auto. Že si musíme dávat pozor na věci v kapsách, pokud tam jdeme. Je to nepříjemné, ale dá se s tím žít.

Zkusme si ale představit, že bychom sousedili v oblastí, kde žije několik milionů lidí, kteří nás nechtějí okrást ale zabít. A zrovna tak touží po tom, aby nás mohli brutálně mučit. Nejspíš ne všichni, ale rozhodně většina. Když podnikneme nějaká přísná bezpečnostní opatření, snad je dokážeme na chvíli zastavit. Ale vím, že jen čekají na příležitost, kdy ztratíme ostražitost, aby mohla téct naše krev.

Nebo uděláme nějaké vstřícné gesto, a oni toho okamžitě využijí k tomu, aby nás mohli lépe zabíjet. Není možné je podplatit, protože zabíjet a mučit nás – to je pro ně důležitější než jejich vlastní blahobyt. Neexistuje nic, co by je mohlo usmířit. Od dětství nebyli vychováni k ničemu jinému, než aby dychtili po naší krvi.

Neexistuje nic, co by je mohlo usmířit. Od dětství nebyli vychováni k ničemu jinému, než aby dychtili po naší krvi.

Připadá vám to šílené? Je to situace, v jaké jsou obyvatelé Izraele. Někdo říká, že je to tím místem. Že na svém historickém území nemá Izrael co dělat. A že kdyby se přestěhovali ze svého „umělého státu“ (který ve skutečnosti existuje nepřetržitě déle než palestinský národ), muslimové by je nechali na pokoji.

Jak by je nechali na pokoji, to vidíme v západní Evropě, kde muslimové zabíjejí Židy téměř každý den.

Někdo jiný může namítat, že je to údajný nebo skutečný odpor proti okupantům. Ale srovnejte to s českými poměry. I kdyby byly všechny výtky vůči izraelskému zacházení s Palestinci oprávněné, stejně se nejedná o něco srovnatelně pustošivého, než co dělá americký „spojenec“ vůči nám v České republice. A podnikáme snad sebevražedné pumové atentáty? Oslavovali bychom brutální vraždy mladých Američanek?

Dokonce ani v období protektorátu, kdy Němci systematicky usilovali vyvraždit celý český národ, a kdy by sebevražedné atentáty mohly být uznány za oprávněné, nebylo myslitelné, aby dav dav jásal nad hanobením nahého mrtvého těla umučené německé civilistky. A aby se k tomu přidala celá česká intelektuální elita. Když okupace skončila, už po pár měsících jsme byli schopni s Němci normálně žít.

Jsme zkrátka jiná civilizace. Máme jiný hodnotový systém a jiné typy osobností. Navzdory patologickým skupinám gaučových válečníků schopných oslavovat vraždu Darii Duginové.

Jsme zkrátka jiná civilizace. Máme jiný hodnotový systém a jiné typy osobností. Navzdory patologickým skupinám gaučových válečníků schopných oslavovat vraždu Darii Duginové. Možná byli naši středověcí předkové podobní dnešním muslimům. Ale my takoví nejsme.

Připomínám, že tohle všechno se netýká jen Izraele. Ti, kdo touží po židovské krvi, ti touží také po krvi švédské, francouzské, německé a české. Jenom o tom zatím nemluví.

Narážíme na naivitu založenou na tom, že netušíme, co se hlásá v mešitách a netušíme, co je ve skutečnosti zapsáno v muslimských svatých písmech.

Přidávám proto pár úryvků z Warnerova Samostudijního kurzu politického islámu:

„…nedlouho poté našel Mohamed záminku, aby napadl druhý židovský kmen. Zajal je, následně ukořistil veškeré jejich bohatství a vyhnal je.

Třetí útok byl proti nejsilnějšímu z židovských kmenů. Poté, co se Židé vzdali, byli muži odděleni od žen a dětí. Muži byli odvedeni na tržiště a jednomu po druhém byla setnuta hlava. Jednalo se o všech 800 mužů. Mohamed tam celý den seděl a událost sledoval společně se svou dvanáctiletou ženou Aišou. Popravy pokračovaly dlouho do noci. V deset hodin večer za světla pochodní přišel o hlavu poslední Žid. Ženy Mohamed po velkých skupinách rozprodal do otroctví. 

Tento příběh zná každý muslim.

Korán zachází v popisu Židů ještě dále – nazývá je opicemi. Existuje fatva, že Židé jsou opice a prasata. Současný učenec Koránu si své tvrzení o Židech nevymyslel. Mohamed k tomu ještě dodává, že Židé jsou krysy.

Vůdce Hamásu řekl: Dnešní Izraelci jsou potomci opic a prasat. Jiný vůdce Hamásu řekl, že soudný den nastane pouze tehdy, když muslimové budou pronásledovat Židy a muslimové Židy pobijí.“

Jestli se uklidňujete tím, že je to židovský problém, tak se rozhodně nedívejte do následující kapitoly, kde Warner ukazuje, jak se muslimové dívají na křesťany.

A tak dále.

Jestli se uklidňujete tím, že je to židovský problém, tak se rozhodně nedívejte do následující kapitoly, kde Warner ukazuje, jak se muslimové dívají na křesťany. Raději se utěšujte báchorkami o věku tolerance.

Raději nepřipomínám, že ateisté jsou pokládáni za ještě nižší bytosti než křesťané a Židé.