Kdo potřeboval zastavit Murdocha? Kauza News of the World s odstupem

Tento týden uplyne čtvrt roku ode dne, kdy skončil britský bulvární deník News of the World. Skončil za okolností, které pošramotily celé mediální impérium soustředěné kolem Fox News. Zpravodajství o tom referovala dostatečně podrobně.

Čtenáři, který je zvyklý aspoň trochu přemýšlet, ale musí některé věci vrtat hlavou. Možná proto, že do češtiny nebyly přeloženy články a analýzy, které publikoval Daily Telegraph – jediné britské významnější médium nepatřící k žádné ze stran.

 

Za prvé. Co vlastně nebylo v pořádku? Vždyť v redakci News of the World se nestalo nic, co by nepatřilo k běžnému popisu práce bulvárního tisku – a co v Českých zemích běžně dělá i ten tisk, který sám sebe považuje za seriózní. Pokud jste celebrita, můžete počítat s tím, že občas narazíte na reportéry schované ve vaší šatní skříni. Že se vám pokusí namontovat kameru nebo mikrofon do ložnice nebo získat důvěrné informace od vašeho gynekologa. Nebo vás budou aspoň filmovat ze střechy protějšího domu. A celebritou se můžete stát i tak, že se stanete obětí znásilnění nebo vám zavraždí blízkého příbuzného. I prosakování informací mezi policejními spisy a tiskem je běžnou praxí. (Jak jinak by se redaktoři MF Dnes dozvěděli podrobnosti o obětech doktora Bartáka? Ta znásilněná mladá žena je určitě velmi ráda, že o ní teď zná pikantní detaily celá republika.)

Za druhé. Pokud skutečně k něčemu závažnému došlo, proč nebylo vedeno řádné vyšetřování? Proč byly místo toho vedeny veřejné výslechy před televizními kamerami? Spíše než snahu dobrat se pravdy to připomínalo tribunály, jaké u nás známe z 50. let. Včetně toho veřejného doznávání viny.

Za třetí. Proč celá záležitost tak rychle utichla, jakmile Rupert Murdoch oznámil, že už nemá v úmyslu převzít televizní stanici Sky News?

Británie: Hon na lišku

V Daily Telegraph si pak položili i další otázky. Například, proč nikomu nevadí, když The Guardian přináší informace, které zcela zjevně pocházejí z policejních vyšetřovacích spisů.

Odpověď není až tak obtížná. Stačí si představit, jak by se nejspíš vyvíjela situace ve Velké Británii, kdyby se skandál News of the World neodehrál:

  • 2011 – Rupert Murdoch přebírá zpravodajský kanál SkyNews.
  • 2012 – Sky News je přejmenováno na Fox News UK.
  • 2015 – Fox News UK je nejsledovanější zpravodajskou stanicí ve Spojeném království. Na BBC zbývá druhé místo, s trvale klesajícím podílem na trhu.
  • 2015 – dochází k podstatným změnám v obsahu zpravodajství BBC.
  • Tady si dovolím odbočku. Nikdo nepochybuje o tom, že BBC vyrábí zpravodajství prvotřídní kvality, ale nikdo si asi taky nemyslí, že BBC je politicky neutrální – včetně občasné manipulace s informacemi. Jako dominantní zpravodajská stanice si to může dovolit. Jestliže by ovšem většina diváků sledovala zároveň i jiný kanál, nezbývalo by než zařadit i ty informace, která neodpovídají preferovanému politickému zaměření. Nebo se spokojit s postavením okrajové stanice pro levicové intelektuály.
  • 2017 – v parlamentních volbách vítězí Strana nezávislosti Britského království, která vzápětí vypisuje referendum o setrvání v Evropské unii. Pro vystoupení hlasuje 80 procent Britů.

Možná by skutečný vývoj vypadal trochu jinak, ale v každém případě by došlo k mocenskému zemětřesení. A těch, kdo by mohli být zasaženi, je příliš mnoho.

Zkušenosti z USA: Liška v levicovém kurníku

Lze to dobře ukázat na tom, jak změnil Rupert Murdoch politický terén v USA. Ještě někdy kolem roku 1990 dominovaly mediálnímu trhu „média hlavního proudu“, tedy New York Times a televizní stanice CNN a NBC News. Ačkoliv mezi nimi neexistuje žádné majetkové propojení, zastávají stejné politické názory (všechny dlouhodobě sponzorují Demokratickou stranu). V posledních měsících je například spojuje přesvědčení, že rozpočtový deficit USA není skutečný problém a že lidé, kteří na něj poukazují, jsou nejspíš rasisté nebo pravicoví fanatici.

Murdochův úspěšný mediální recept je založený na tom, že pokud mají dominantní média výrazně jiný názor než většina populace, Murdochova média drží s většinou. Konkurence to označuje za populismus, nicméně funguje to. Takže Wall Street Journal (také součást Murdochova impéria) pravidelně tiskne články o tom, že vládní utrácení je zapotřebí dostat pod kontrolu. Který americký deník myslíte, že je nejčtenější? Murdoch tedy vlastní nejčtenější deník i nejsledovanější stanici.

Vytvoření Fox News znamená, že si Američané mohou vybrat mezi dvojím protichůdně zaměřeným televizním zpravodajstvím.

Pár příkladů z poslední doby. Když v loňském roce chystal podivínský floridský kazatel Terry Jones veřejné pálení koránu, odbyli to na Fox News krátkou poznámkou, že nechtějí dělat kazateli Jonesovi reklamu, a záležitost tudíž nezařadí do zpravodajství. Na rozdíl od obou hlavních konkurentů, pro které to bylo po několik dnů klíčovou událostí.

A naopak. V roce 2009 prasklo, že státem financovaná neziskovka ACORN, kde Barack Obama strávil roky mezi školou a vstupem do politiky, poskytuje poradenství, jak dovážet dětské prostitutky ze Střední Ameriky, skrýt to před úřady, a ještě na to získat státní dotaci. CNN a NBC solidárně mlčely, pro Fox News to bylo zprávou dne. Kongres s demokratickou většinou nakonec pozastavil další přísun státních peněz a ACORN zanikl.

Odpovědné vládnutí v EU: Konkurence je protievropská

Takže asi nepřekvapí, že když během války v Iráku uniklo memorandum vedení NBC o tom, že do zpravodajství nemají být zařazovány informace, které by mohly zvýšit veřejnou podporu válce, CNN událost tiše přešlo, zatímco ve Fox News si svého konkurenta vychutnali.

Vytvoření Fox News znamená, že si Američané mohou vybrat mezi dvojím protichůdně zaměřeným televizním zpravodajstvím. A právě o to jde. Nikdo nemá zájem na tom, aby se něco podobného začalo dít ve velké evropské zemi. Ostatně, dost možná, že kdyby Rupert Murdoch vlastnil velké televizní stanice ve významných evropských zemích, nebyla by zavedena společná měna ani přijata Lisabonská smlouva. Jak je vidět, regulace mediálního trhu je důležitou součástí odpovědného vládnutí. Ať už se děje jakýmkoliv způsobem.

 

 

Původně publikováno 10. 10. 2011 na www.FinMag.cz