Projektové řízení pro marketingové manažery

 

Možná tu situaci také znáte. Lidé v marketingu se snaží ze všech sil. Dopadají na ně požadavky různých manažerů, které si navzájem odporují. Zadání se mění. Marketing pracuje nekonečné hodiny, lidé se hroutí. Nakonec je vše hotovo včas, ale vrcholový management je stejně nespokojený, protože má pocit, že chtěl něco jiného.

Máme tendenci se domnívat, že to patří k práci v marketingu. Ve skutečnosti ale na podobné problémy narážíme všude, kde se vykonávají komplexní úkoly za účasti mnoha lidí a kde chybí důsledné projektové řízení. Tam, kde jsou marketingové aktivity řízeny podle standardních projektových metodik, jsou zpravidla nervózní situace eliminovány a marketing se těší výrazně vyššímu respektu ve zbytku organizace.

Kurz Projektové řízení pro marketingové manažery je založen na téměř 15 letech zkušeností. Je zaměřen na ty záležitosti, které se v marketingu reálně řeší a na problémy, na které se v tomto oboru nejčastěji naráží.

 

Obsah kurzu

  • Kdy aplikovat projektové řízení

  • Vychází vám business case?

  • Životní cyklus (příprava, zahájení-plánování, realizace, zakončení)

  • Správné stanovení cílů anebo práce s trojimperativem

  • Co se změnami zadání

  • Plánování

  • Sledování průběhu

  • Řízení rizik

  • Organizace lidí a jejich pravomoci

  • Projektová komunikace

Účastníci si přímo během kurzu vyzkouší aplikaci metodiky na konkrétních příkladech různých marketingových aktivit z vlastní praxe nebo na modelových zadáních.

Kurz je vhodný pro každého, kdo je odpovědný za realizaci marketingových aktivit a kdo přitom musí koordinovat více činností a větší počet lidí (zadavatelů, dodavatelů i podřízených).

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ÚČAST NA KURZU PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRO MARKETINGOVÉ MANAŽERY NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT ZDE.