Odpovědi k pochodu za ukradené děti

Proč se aktivně podílíte na Pochodu za ukradené děti?

Protože pokládám za dobré podpořit každou aktivitu, kde lidé projevují zájem a odpovědnost – za své děti i za své rodiny. Kromě toho, současný systém odebírání dětí představuje totalitní praktiku, který přesahuje i to, co bylo myslitelné v druhé polovině  komunistického režimu. Každý slušný člověk by měl udělat všechno, co je v jeho silách, aby něco takového zastavil.

Je to první akce podobného druhu, na které se účastníte?

Dělám už delší dobu všechno, co je v mých možnostech.

Jaké vidíte jako sociolog ve společnosti a zejména u dětí dopady rozvodů a ztráty jednoho nebo obou rodičů?

Děti mají vyrůstat se svými biologickými rodiči ve stejné domácnosti. Všechno ostatní snižuje jejich životní šance a zvyšuje riziko životních trablů. To se může objevit třeba i po mnoha letech. Vím, že příznivci rozvodů budou argumentovat krajními případy (děsivě rozvrácená domácnost s alkoholickými rodiči a neustálými konflikty versus harmonické řešení po rozvodu), ale většinou je tomu tak, že když se lidé rozvedou, odnese to dítě. Rozvod rodiny s malými dětmi je amorální. To je zapotřebí jasně říkat, je zapotřebí podle toho jednat. Třeba včetně i určité stigmatizace těch, kdo se takto rozvádějí.

Rozvod rodiny s malými dětmi je amorální. To je zapotřebí jasně říkat a jednat podle toho.

Co by měl podle vás stát na tomto poli dělat lépe?

Všechno! Pravidla by měla být nastavena tak, aby co nejvíc dětí vyrůstalo s biologickými rodiči v sezdaném svazku. Pokud se rodina dostane do problémů, má být z pohledu státu jednoznačnou prioritou její udržení – udržení manželů pospolu a udržení dětí s nimi. A pochopitelně náprava poměrů uvnitř soužití. Dnes je tomu přesně naopak. Státní správa řeší podporu nejrůznějších „alternativních svazků“, snadné rozvody a odebírání dětí z rodin. To všechno je špatně.

Nějaké vlastní vyjádření na závěr

Člověk dnes může počítat s dobou života cca 80 let. Z toho je rodičem malých a dospívajících dětí nejvýše 20 let, tedy čtvrtinu života. Pokud někdo není schopen se omezit ani po tak  relativně krátkou dobu, je sobec.  A pokud někdo bere děti jen jako nářadí pro naplnění vlastní citové potřeby, ať si raději pořídí psa. 

24. října 2016, určeno pro www.stridavka.cz