Sláva svobodnému Švýcarsku!

Opět se potvrdilo, že přímá demokracie vede k moudřejším rozhodnutím než názory elit.

 

Pamatujete na tu scénu z krkonošských pohádek, kdy chtěl Trautenberk kohosi zavřít do hladomorny, aby si vzápětí vzpomněl, že žádnou hladomornu nemá? Do podobně trapné situace se dostal jeden senilní šlechtic (před časem se téměř stal místodržitelem v Čechách), když veřejně vyhrožoval švýcarským svobodným občanům – se stejně okázalou bezmocností.

Cože se to to stalo tak strašného? Západoevropští intelektuálové a úředníci vymysleli skvělou imigrační politiku, díky níž pravidelně hoří předměstí Paříže, lidé v Malmö se bojí vycházet z domu, v Anglii jsou za bílého dne na ulici vražděni lidé za to, že nosí vojenskou uniformu a Němci jsou „jen“ vyhazováni z práce za to, že nevědomky porušili nějaký islámský náboženský příkaz. A agresivní islám se začíná prosazovat i v České republice.

Ve Švýcarsku žije stejně imigrantů jako kdekoliv jinde, ale nezapalují města ani nepožadují privilegia.

A teď si představte, že tihle omezení švýcarští křupani (nemohu si odpustit oblíbený termín jednoho známého multikulturního komentátora Respektu) takovou úžasnou imigrační politiku odmítli. Jaká škoda! Jaká ostuda! Prý to bude mít nedozírné ekonomické důsledky. Pan kníže si určitě koupí místo švýcarských hodinek hodinky litevské a místo švýcarského nože francouzský euronůž. A lyžaři, co si mohou dovolit nejdražší střediska, se přesunou ze švýcarských Alp do Tater.

Samozřejmě se nestane vůbec nic. Ale to je na tom nejvíc skandální! Ve Švýcarsku žije stejně imigrantů jako kdekoliv jinde, ale nezapalují města ani nepožadují privilegia. Váží si své hostitelské země a akceptují její zvyklosti. Kdyby se něco podobného rozšířilo, čím by se živili experti na práva menšin? Hrůza pomyslet.

Zkrátka, opět se potvrdilo, že normální lidé mají více zdravého rozumu než experti.

Mimochodem, všimli jste si, že když Tomio Okamura přišel se svým nápadem na zavedení švýcarského systému u nás, začali projevovat nejvíc hysterie profesionální aktivisté? Lidé mají být přece zastupováni profesionálními přivazovači ke komínům a ne se rozhodovat samostatně.

Jenže Švýcaři nejsou dost vzdělaní ani dost politicky korektní. Zato mají mentalitu svobodných lidí. Nenechají si odebrat zbraně a nenechají si od elit nařizovat, co mají chtít. Sláva svobodnému Švýcarsku!

 

 

Původně publikováno 11. 2. 2014 na blog.ihned.cz. Převzal též server neviditelnypes.lidovky.cz.