Osobnosti českého veřejného života na podporu Juliana Assange

Plně znění a signatáři otevřeného dopisu:  

Pane premiére,

Dne 10. prosince t. r., právě na Den lidských práv, rozhodl britský soud vydat pana Juliana Assange do USA  Tam mu hrozí, že živý z vězení už nevyjde. Jisté vlivné kruhy se dokonce netají záměrem dosáhnout jeho odsouzení k smrti.

Zakladatel WikiLeaks nikomu neublížil. Neohrozil ani bezpečnost kteréhokoli člověka či státu. Odhalil pravdu o agresích z prolhaných důvodů. Doložil ji doličnými předměty přímo z jejich štábů. Neocenitelně tak napomohl protiválečnému úsilí, v němž sehrála významnou roli i britská parlamentní komise vedená lordem Chilcotem.

Osobní svoboda pana Juliana Assange je omezována už téměř deset let. Má to i vážné zdravotní následky. Koncem října měl dokonce utrpět mozkovou příhodu. Celý případ tak nabyl i senzitivně humanitární povahy.

Vaše země byla útočištěm řady osobností, pronásledovaných jinde, už v předminulém století. Svobodu slova uměla garantovat i lidem, razícím kurážné alternativy. Pan Julian Assange ji uplatnil na obranu lidských životů a zdraví, decimovaných krvavými agresemi. Projevil statečnost, zasluhující obdiv a solidární podporu, a ne mstivou represi.

Proto se na Vás, pane premiére, obracíme jako na státníka i novináře s naléhavou žádostí o osobní intervenci. Zabraňte vydání pana Juliana Assange justičnímu zločinu, který mu hrozí! Zasaďte se o jeho neprodlené osvobození! Právě to bude nejvěrohodnějším příspěvkem k obraně svobody projevu, pilíře demokracie a všech hodnot moderní civilizace!

 

Eva Bartůňková, spisovatelka

Jaroslav Bašta, poslanec PS PČR, signatář Charty 77

Mikuláš Beňo, Výbor národní kultury

Věra Beranová, spisovatelka

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. antropolog, vysokoškolský pedagog a spisovatel

Dr. Jan Campbell, spisovatel a publicista

Jaroslav Čejka, básník a spisovatel

MUDr. Ivan David, CSc., lékař a poslanec Evropského parlamentu

Mgr. Václav Dvořák, dokumentarista a editor

PhDr. Petr Hampl, Ph.D., sociolog

Dr. Milan Havlíček, ředitel vydavatelství

Dr. Rudolf Hegenbart, Výbor národní kultury

Ivan Hoffman, rozhlasový komentátor a publicista

Monika Hoření, novinářka

Mikoláš Chadima, hudebník, signatář Charty 77

RNDr. Pavel Kalenda, CSc., geofyzik a seismolog

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., sociolog a ex-poslanec Evropského parlamentu

Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., entomolog a překladatel

Jan Kristek, předseda Výboru národní kultury

JUDr. Čestmír Kubát, CSc., právní expert a advokát

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., historička

Benjamin Kuras, spisovatel a publicista

Jiří Míča, literát

PhDr. František Mrázek, CSc., historik

Ing. Jiří Nejedlo, komunální politik

RNDR. Igor Němec, matematik a ex-předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

PhDr. Marie Neudörflová, PhD., historička

Mgr. Tomáš Novák, Th. D., duchovní

Ing. Ivan Noveský, předseda Institutu pro energetiku

Eva Novotná, protiválečná aktivistka

Stanislav Novotný, ex-prezident Policie ČR, předseda Asociace nezávislých médií

Václav Novotný, předseda občanské iniciativy Ne základnám CR

MUDr. Marek Obrtel, lékař

Karel Picek, Výbor národní kultury

Jan Polášek, šéfredaktor kulturně-politického magazínu

Lenka Procházková, signatářka Charty 77, spisovatelka

Marek Řezanka, básník a literát

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., sociolog

Jan Schneider, signatář Charty 77, bezpečnostní analytik

PhDr. Josef Skála, CSc., historik a ex-prezident Mezinárodního svazu studentstva

Ing. Jan Skalický, ředitel loděnic a dopravní expert

Mojmír Soukup, básník

Karel Srp, hudební publicista a ředitel Jazzové sekce

Petr Stančík, spisovatel

JUDr. Stanislav Suja, ex-velvyslanec v USA

Ing. Karel Sýs, básník, literát, předseda Unie českých spisovatelů

plk. Ing. Jaroslav Štefec, CSc., bezpečnostní expert

Dr. Ing. Jaroslav Šulc, CSc., ex-ministr financí a makroekonom

JUDr. Ogňan Tuleškov, vydavatel Českých národních listů

Doc. PhDr. Radim Valenčík, CSc., makroekonom a vysokoškolský pedagog

Ing. Alena Vitásková, ex-předsedkyně ERÚ, předsedkyně IAV

Libuše Vondrášková, protiválečná aktivistka

JUDr. Jiří Vyvadil, advokát a rozhodce HK a AK

Jan Zeman, ekologický expert a publicista

Eva Žampachová, Výbor národní kultury

Doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D., vysokoškolský pedagog a spisovatel