Bezpečná a hrdá země

Projev na společné programové konferenci Bloku proti islámu a Úsvit národní koalice

Dámy a pánové,

Mám tu čest vám představit program, se kterým půjdou Úsvit-národní koalice a Blok proti islámu do krajských voleb. Hned na začátku bych rád poděkoval těm z Vás, kdo se na jeho přípravě podíleli.  

Je to program, který se neomezuje na regionální problematiku a který v řadě ohledů překračuje současné kompetence krajů. Kraje jsou pro nás v první řadě platformou pro prosazení změn s širším dosahem.  Česká republika jako bezpečná a hrdá země.

Možná víte, že jako sociolog se už řadu let zabývám chováním politických elit a profesionálních intelektuálů, a že se zabývám také tím, co se musí změnit, aby se dobře žilo i normálním slušným pracovitým lidem. Možná také víte, že mám zkušenosti korporátního manažera odpovědného za část aktivit v celé střední a východní Evropě. V následujících měsících budu mít možnost obě tyto zkušenosti využít – nejdříve jako leader středočeské kandidátky,  a dají-li mi voliči důvěru, pak jako středočeský hejtman.  Středočeský kraj je dost velký, aby cesta ke změně byla odstartována právě zde. A je to kraj dost sebevědomý, aby se zdejší lidé vykašlali na to, co si myslí pražská kavárna. Vím o čem mluvím, protože jsem tu strávil většinu života.

Za naším programem Bezpečná a hrdá země stojí přesvědčení, že v České republice ještě pořád žijí lidé, kteří neztratili smysl pro čest, kteří milují svoji vlast a kterým na ní záleží.

Proto nenabízíme dotace na pivo, koblihy zadarmo ani jiné podobné opatření. Nikdy nebudeme ke svým spoluobčanům přistupovat jako mořeplavci, kteří rozdávali domorodcům zrcátka. Nikdy se nesnížíme k tomu, abychom své spoluobčany podváděli nebo se je pokoušeli převychovávat.

Nikdy nebudeme ke svým spoluobčanům přistupovat jako mořeplavci, kteří rozdávali domorodcům zrcátka.

Moji kolegové vám představí jednotlivá opatření, která chceme z krajů realizovat. Já k tomu řeknu jen pár obecných poznámek, a pochopitelně se nemohu vyhnout termínu „švýcarizace.“  Nedokážeme být stejně bohatí jako Švýcaři, – můžeme být stejně bojovní a hrdí.

Mirek Lidinský mluvil o pěti základních pilířích politického programu. Pavel Kohout pro nás připravil ekonomický bod, který se ve Švýcarsku nesmírně osvědčil – umožnění daňové konkurence mezi kraji. V předkládaném programu najdete i kroky ke švýcarskému systému obrany a švýcarskému systému učňovského školství.

A já dnes navrhnu další švýcarský princip – vyrovnanou a nezávislou zahraniční politiku. Nemůžeme se spoléhat na rozpadající se Evropskou unii. Nemůžeme se nechat zatahovat do cizích konfliktů, jakým byl třeba ten na Ukrajině. Česká zahraniční politika musí hájit zájmy českých občanů a podniků. Připravil jsem v tom smyslu usnesení, o kterém budeme ještě dnes hlasovat.

Na závěr připomenu citát bývalého amerického prezidenta Johna Kennedyho. „Neptej se, co pro tebe může tvoje země udělat. Ptej se, co můžeš udělat ty pro ni.“ To je náš hlavní volební tahák. Někdo může mít pocit, že se nebude nabízet stejně snadno jako pivo zadarmo. Ale já věřím, že se bude prodávat lépe. Protože věřím, že v České republice pořád ještě žijí lidé, kteří svou zemi nevymění za půllitr. Stejně jako to neudělali naši dědečkové a stejně jako to neudělali jejich dědečkové.

A taky proto, že vím, že nabízíme mnohem víc. Bezpečnou a hrdou zemi.

Pojďte s námi budovat bezpečnou a hrdou Českou republiku! Bezpečnou a hrdou zemi jako citadelu pevnosti Evropa.