Aztécké mořské panny v Čestlicích

V akvaparku v Čestlicích zavedli uspořádání, v rámci kterého platí velmi přísné hygienické podmínky pro běžné návštěvníky a velmi volné hygienické podmínky pro muslimy. Tak volné, že by to asi neprošlo v žádné nebo v téměř žádné islámské zemi. Jde o soukromé zařízení, majitel má na to tudíž právo. Přesto je logické, že rozhodnutí pana Sehnala (jedná se o zároveň o předsedu a majitele strany ODA, jejíž billboardy momentálně lemují silnice) vyvolává emoce a otazníky.

Za prvé. Češi se vztekají. I ti, kdo do Čestlic vůbec nechodí. Především kvůli obavě, že po čestlickém akvaparku budou následovat další podniky  i státní správa (ta už s tím fakticky začala) a že se ve vlastní zemi ocitneme v postavení osob druhé kategorie s velmi omezenými občanskými právy.

Za druhé. Naivně bychom mohli čekat, že se objeví pokusy tyto obavy rozptýlit – ujistit, že nebude následovat stupňování požadavků, bagatelizovat, že vlastně o nic nejde atd. Ani náhodou! Z „kavárny“ přímo srší výroky o českém póvlu, havěti, verbeži, české špíně, potřebě vyčistit tento prostor od „smradu“ (tím jste myšleni vy, milí čtenáři) apod. Popravdě, nepamatuji se, že bych někdy v životě narazil na vyjadřování nenávisti v podobné intenzitě, zcela určitě ne ve volném prostoru.  A nikdo se už ani nemaháhá zastírat, že cílem je dosáhnout stejných poměrů jako v Belgii, Francii, Německu, Velké Británii, Švédsku atd.

Z „kavárny“ přímo srší výroky o českém póvlu, havěti, verbeži, české špíně, potřebě vyčistit tento prostor od „smradu“…

Za třetí. Muslimská komunita si to pochopitelně užívá. Jak dobře ukázal Hatem Berrezouga, vůbec nejde o jejich náboženské předpisy, tím méně vyjadřování cudnosti či počestnosti. Jde o možnot demonstrovat, že jsou něco lepšího a mohou si dovolit více než domorodci. Pochopitelně to povede k radikalizaci komunity, a tudíž i ke zvýšení rizika útoků, většímu počtu konfliktů, více sporům, intenzivnějším snahám o zavádění šaríje atd.

Za čtvrté. Na české straně se společnost okamžitě rozdělila podle dosavadní linie. Jakmile zaznělo klíčové slovo, obě strany zaklekly do zákopů připravených z předchozích sporů. Opět sociálně třídní rozdělení. Pokud víte, kolik člověk vydělává, v jakém oboru a v jak velké obci žije, s vysokou statistickou pravděpodobností dokážete odhadnout jeho postoj v kauze Čestlice. Horních 5% tu chce islámskou komunitu, dolních 90% se jí bojí, ostatní nemají nemají názor.

Na české straně se společnost okamžitě rozdělila podle dosavadní linie. Jakmile zaznělo klíčové slovo, obě strany zaklekly do zákopů připravených z předchozích sporů.

Za páté. Žel to taky znamená, že pokud jste muslimem, automaticky patříte k vyšší vrstvě a těšíte se odpovídající prestiži. Pro dívky z chudších rodin se tak vytváří motivace stát se živým inkubátorem, nechat se pravidelně mlátit, přistoupit na trvalé věznění a časem i na to, že dceři budou zmrzačeny genitálie a ze syna se stane násilný extrémista. Tohle všechno nemusí být na začátku vidět, zato zvýšení prestiže vidět je. A bez jakékoliv práce! Stačí ochota stát se vzdát se svých lidských práv. Ahmed bere všechno.

Za šesté. Majitel čestlického akvaparku Pavel Sehnal momentálně provozuje reklamní kampaň, ve které jeho prezidentský kandidát Vratislav Kulhánek požaduje zavření mešit. Obávám se, že si z nás pan Sehnal dělá legraci.

Za sedmé. Kauza Čestlice dobře ukazuje, jak je to s těmi všemi slavnými úřady, speciálními útvary a neziskovkami bojujícími proti diskriminaci. Pokud mluvíte česky, máte bílou barvu pleti a živíte se normální prací, žádná ochrana se vás netýká. Máte jen dvě práva – být zticha a všechno to platit. Jednou za čtyři roky přijdou volby, v nichž si můžete vybrat mezi několika stranami, které jsou ovšem všechny řízeny stejnou partou lidí. To je až dost.

Pokud to čtenáři připadá přehnané, ať si zkusí představit, že by pan Sehnal začal zvýhodňovat bílé katolíky stejným způsobem, jakým zvýhodňuje muslimy. Vidíte tu bouři, která by následovala?

Pro dívky z chudších rodin se tak vytváří motivace stát se živým inkubátorem, nechat se pravidelně mlátit, přistoupit na trvalé věznění…

Není ovšem důvod oněm preferovaným menšinám závidět. Jen zřídka se totiž stává, že by měl z ochrany proti diskriminaci zisk ještě někdo jiný než profesionální aktivisté, vesměs běloši z bohatých rodin žijící ve velkých městech.

Za osmé. Ukazuje to také, jak je mantra „žádní muslimové tu nejsou“ odolná vůči faktům. Jestli tu žádní nejsou, kdo jsou pak ženy, které se v Čestlicích koupou oblečené a nesprchují se před vstupem do bazénu? To jsou aztécké mořské panny?

Můžeme se pak divit, že se současný režim opírá o nižší lidovou podporu než jakou měl Husákův před listopadem 89? Pardon, za to vlastně můžou proruská média.

Mimochodem, všimněte si, že to téměř není o muslimech, ale o tom, co se děje uvnitř české společnosti.