My Češi jsme téměř absolutně bezkonfliktní

Sputnik: Výzkumníci z americké Harvardské univerzity nedávno zveřejnili tak zvanou evropskou mapu rasismu. Česko je v ní znázorněno jako nejrasističtější země Evropy. Co si o tom myslíte?

Petr Hampl: Na předměstích některých amerických měst je situace na pokraji občanské války. V amerických novinách vychází články, ve kterých se otevřeně volá, aby lidé s bílou barvou pleti byli zbaveni občanských práv. Američtí bílí policisté musí dostávat bojový výcvik, protože by jinak nepřežili v černošských oblastech.

Česká republika je oproti tomu pokojná země, kde mezirasové násilí prakticky neexistuje.

Jestli nějací „výzkumníci” za téhle situace řeknou, že Česká republika je ta rasistická země, nevypovídá to nic o České republice. Více to vypovídá o úrovni toho výzkumu. Co se v něm vlastně měří?

Sputnik: A co se v něm měří?

Neznám metodiku detailně, nicméně z toho, co je prezentováno v médiích, se zdá, že harvardští ve skutečnosti měří možnost svobodného vyjadřování. Češi ve vztahu k jiným etnikům i v jiných oblastech vyjadřují, co skutečně cítí. Lidé v politicky korektních zemích se toho neodváží.

Jsou skutečně Češi tak netolerantní k jiným etnikům?

Především je zapotřebí připomenout, že určitá míra netolerantnosti vůči cizincům je zdravá. Lidé by měli ve svém každodenním jednání dávat najevo: „Očekáváme od tebe, že se přizpůsobíš našim hodnotám a našemu životnímu stylu. Jinak budeš mít v naší zemi problémy.” Navíc dnes v celém západním světě vidíme, že multikulturalismus působí větší škody a vyvolává brutálnější násilí než rasismus. A celé národy se dostaly do stavu, když jsou ochotny akceptovat vlastní genocidu — třeba Němci nebo Švédové.

Měli bychom se zbavit iracionální fóbie z rasismu a netolerance.

Měli bychom se tedy zbavit iracionální fóbie z rasismu a netolerance. Spíš bychom měli dbát na to, aby nedosahovala podoby, kdy by byla škodlivá nebo dokonce nebezpečná.

A jestli nabyl český rasismus nebezpečné podoby, na to je jednoduchá odpověď. Česká republika bez problémů vstřebala statisíce Vietnamců a statisíce lidí z pravoslavné kultury. Žijí tu desetitisíce Američanů a dalších cizinců. Jsme téměř absolutně bezkonfliktní.

Podle průzkumu nejméně rasistické názory převládají v západní a severní Evropě, naopak nejvyhraněnější jsou obyvatelé východní Evropy a Balkánu. Nejsou to ale tradiční západní stereotypy a odmítání uznat, že v Evropě nepanuje jednotný názor na cizí kultury?

Myslím, že roli hrají dva faktory. V dějinách západní a severní Evropy se příslušníci jiných ras nebo jiných civilizací vyskytovali vždy buď jako sluhové nebo jako někdo, kdo se snažil začlenit. Ty státy nikdy nezažily třeba tureckou nebo mongolskou okupaci. Jejich historická paměť a jejich vědomí tedy vůbec nedokáže zpracovat možnost, že by třeba Afghánec mohl být ve Švédsku v roli okupanta. Na tuhle pýchu a aroganci dnes doplácejí.

Tím druhým faktorem je svoboda projevu. Někde můžete říct, co si myslíte, někde je to nepřípustné. Nezapomínejme, že v některých západoevropských zemích je dnes hutnější atmosféra strachu a udávání, než jaká byla u nás za komunistů.

Publikováno 18. května 2018 na www.sputnik.cz