Promluva k Pegidě

Nadešel čas obnovit česko-německou protiislámskou alianci

Dámy a pánové,

děkuji za pozvání na toto shromáždění, které si nesmírně vážím. Věřím, že je to shromáždění průlomové a že budou následovat další a další. Protože žijeme v době, kdy máme společné zájmy a společné cíle.

Svým českým přátelům jsem nedávno připomněl, že je to přesně 77 let, co můj dědeček, Vincenc Hampl byl připravený na československých hranicích, aby je hájil proti Němcům. Ale můj druhý dědeček, Emil Reim, byl vojákem Wehrmachtu. Ale to ještě není všechno. Můj dědeček Hampl, který byl českým nacionalistou a později se účastnil Pražského povstání, vyrůstal v německy mluvící rodině. A můj dědeček Reim, který se narodil německým rodičům a díky němuž mám dosud příbuzné v Bavorsku, se oženil s Češkou a stal se fakticky Čechem.

Říkám to, abych ukázal, jak jsou v naše osudy propletené. Ať chceme nebo ne, naše dějiny jsou společnými dějinami. Naše hrdinství a selhání jsou společnými hrdinstvími a selháními a naše budoucnost je společnou budoucností.

Jednou z věcí, které jsme se v moderních dějinách naučili, je to, že pokud bude zničena svoboda v Německu, budou ohroženi všichni. A je řada důvodů v obavám, že právě to se teď děje. Německá vláda pohrdá vůlí lidu. Lidé s odlišným smýšlením jsou pronásledováni. Jsou vyhazování z práce. Jsou vystěhováváni ze svých bytů. A hovoří se dokonce o tom, že jim mohou být odebírány děti a dány na převýchovu. To je špatné pro Německo, to je špatné pro obyvatele českých zemí, to je špatné pro celou Evropu.

…motorem jednání české vlády není totalitní ideologie, ale směs chamtivosti a ubožácké zbabělosti.

Proto je mi nesmírnou ctí mluvit k lidem, kteří projevují tolik odvahy a tolik vytrvalosti. Tu odvahu podtrhuji, protože Německu dnes vládne žena, která:

  • prosazuje totalitní ideologii,
  • pohrdá občanskými svobodami,
  • je ochotna svou vizi prosadit za jakoukoliv cenu.

Asi vás neutěší, že v České republice máme špatnou vládu. Ani to, že motorem jednání české vlády není totalitní ideologie, ale směs chamtivosti a ubožácké zbabělosti.

V posledních desetiletích jsme svědky toho, že lidé, kteří se snaží zničit evropskou kulturu a svobodu, se snaží vyvolávat pocit viny. Obyvatelům českých zemí se už 20 sugeruje, že jsme méněcenný národ a že si nezasloužíme si sami vládnout. Říkají nám to státní sdělovací prostředky, naše děti to slyší ve školách, tvrdí to umělci a intelektuálové. To samé se děje i ostatním evropským národům. Ale nikomu se to neděje v takové míře jako Němcům.

Pokud už někdo vinu cítí, rozhodně ji nenapraví tím, že by zničil svojí zemi a že by zničil okolní země.

Osobně nesouhlasím s tím, že by někdo měl být odpovědný za něco, čeho se dopustil jeho dědeček. Ale pokud už někdo vinu cítí, rozhodně ji nenapraví tím, že by zničil svojí zemi a že by zničil okolní země. Je-li možné vinu napravit, pak jedině tím, že pomůžeme tomu, komu jsme dříve ublížili. Ublížili Němci arabským muslimům? Dopustili se na nich nějakého bezpráví? Pokud dluh existuje, je někde jinde. Pokud někdo cítí vinu za holokaust, nechť se postaví na odpor islámským komunitám, které se snaží holokaust dokončit. Pokud někdo cítí vinu za to totalitu, nechť ji vykoupí tím, že zastaví novou totalitu – islám.

Dámy a pánové, víte, že neumím německy. Ale znám jedno německé slovíčko, které se v podstatě nedá přeložit do jiných jazyků. To slevo je gemeinschaft. A to je přesně to, o co mi jde. Je to vztah blízké soudržnosti, která není založena na zájmech a penězích, není ani založena na naší volbě, ale na něčem mnohem hlubším. Když příslušníci našich národů milují stejné pivo a mají stejnou představu o životě, je za tím tisíc let společných dějin, společná kultura, společné zakotvení. Nic na tom nemůže změnit, že Češi vyprávějí vtipy o Němcích a Němci zase vyrábějí vtipy o Češích. Nemohou na tom nic změnit ani ekonomické rozmíšky. Takové věci se dějí i mezi příbuznými.

Měli jsme konflikty, ale když muslimské armády přitáhly k Vídni, Češi a Sasové další bojovali bok po boku.

Měli jsme konflikty, ale když muslimské armády přitáhly k Vídni, Češi, Sasové, Bavoři a  další bojovali bok po boku. To je něco, k čemu se dnes potřebujeme vrátit, když Evropa opět čelí islámské invazi.

Děkuju vám za vaši statečnost. Děkuji vám, že jste dnes tady, spolubojovníci.

Ve zkrácené podobě předneseno na demonstraci německého protiislamizačního hnutí Pegida v Sebnitz 4.10. 2015