Český Slavík budiž varováním pro všechny další

300 nebezpečných slov o zbabělcích a ubožácích

Varování: Následující text obsahuje narativy neslučitelné s vítězstvím pravdy a lásky nad českými buřiči

Kauza Český slavík ukazuje, jak těžké to někteří mají v době totálně rozdělené společnosti. Když se snažíte zavděčit lidem, strhají vás média. Když se snažíte zavděčit médiím, nenávidí vás lidé. Ostatně, není to dlouho, co v zásadě totéž řešil Lidl. A před ním další a další.

Když se snažíte zavděčit lidem, strhají vás média. Když se snažíte zavděčit médiím, nenávidí vás lidé.

Pokud trávíte všechen čas v pražské produkční kanceláři a na festivalech, můžete snadno nabýt dojmu, že kavárna má neomezenou sílu a hospoda nulovou. A pak se divíte. Stejně jako se kavárna diví po každých volbách. Chybí už jen tradiční vysvětlení, že Českého slavíka zmanipulovalo Rusko. Ale neztrácejme naději, za pár dnů se ta informace objeví. Jenom ještě nevíme, zda s ní přijde Respekt, deník Referendum, Česká televize nebo Jiří Drahoš.

Tradičně to chodilo tak, že když se řešila nějaká hodně kontroverzní záležitost, bylo bezpečné držet se pravidel. Organizátor by detailně dodržoval řád soutěže, a pak by mohl třeba vydat osobní prohlášení, že mu Ortel není sympatický a že se rozhodně neztotožňuje s obsahem jeho písní.  Problém je ale v tom, že kavárna nezná něco jako dodržování pravidel. Uznává vlastně jediné pravidlo – přijatelné a správné je cokoliv, co nám otevře cestu k dalším penězům z kapes normálních lidí. Nic není kavárně vzdálenější než aplikovat stejná pravidla na všechny. Každá špinavost, lež a podvod jsou přijatelné, jsou-li v zájmu panství pravdy a lásky nad burany, extrémisty, xenofoby atd.

 Až přijde na lámání chleba, nechají vás v tom.  Budiž to poučením pro všechny, kdo se snaží superelitám zavděčit.

Pořadatel Zlatého slavíka tedy udělal to, co od něj kavárna čekala. To, čemu normální lidé říkají „porušení pravidel a hnusný podvod.“ A když to prasklo, nenašel se nikdo, kdo by jej podpořil. Což připomíná druhou všeobecně známou skutečnost. A sice, že intelektuálsko-politická třída vesměs sestává z ubožáků a morálních mrzáků.  Až přijde na lámání chleba, nechají vás v tom.  Budiž to poučením pro všechny, kdo se snaží superelitám zavděčit.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ:
440 NEBEZPEČNÝCH SLOV O ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACI STÁTU S OBČANY