Co čekat od “aristokratické chátry”

Zase mi někdo poslal odkaz na článek v Šafrově plátku Forum24. Věnoval jsem mu tedy chvíli času a je to pozoruhodné. Nikoliv z hlediska politických názorů (ty stejné najdete i třeba v Respektu nebo Deníku Referendum nebo na České televizi), ale z hlediska žánru. Žádné zpravodajství, žádné úvahy, žádné fejetony. Jediným žánrem je vyhledávání skutečných nebo domnělých nepřátel režimu a jejich urážení.

Pokud vím, takto zaměřený byl třeba legendární Der Stürmer vydávaný skupinou blízkou Adolfu Hitlerovi od 20. let do roku 1945. Jenže určité rozdíly tam jsou. Der Stürmer měl zručnou grafiku a hrál si s erotickými motivy (občas býval označován za pornografický), což mu přitahovalo čtenáře. A těmi čtenáři byly nejméně vzdělané a nejméně inteligentní německé vrstvy. Nabízí se výraz „chátra“.

Forum24 nenabízí ani hezkou grafiku ani erotické jiskření. Jenom tu nenávist. To znamená, že necílí na chátru jako celek, ale pouze na její nejprimitivnější část. Naprosté dno.

Jenže tak jednoduché to zase není. Podle jiných okolností totiž můžeme usuzovat, že většinu čtenářů tvoří příslušníci nejbohatší a nejvlivnější společenské vrstvy. Jak to jde dohromady?

Jak píšu v Poznámkách o elitách, válce a míru, nová aristokracie (liberální oligarchie) si osvojila řadu povahových rysů a rysů chování, které byly v minulosti typické pro chátru či lůzu. Pokud s tím nebudeme počítat, nedokážeme nikdy pochopit jednání této skupiny – od premiéra a prezidenta přes korporátní manažery a univerzitní intelektuály až po profesionální aktivisty pracující za pár korun.

Tak jsem to napsal před pár týdny do svých denních glos a od té doby jsem dostal několik dotazů, o jaké rysy se přesně jedná. Čeho se můžeme od tandemu Fiala – generál dočkat?

Samozřejmě, toho nejhoršího, chtělo by se napsat. Ale pokud o tom někdo chce strukturovaně přemýšlet, nechť počítá s následujícími rysy.

Za prvé. Orientace čistě na dojem. Lesklé předměty, nablýskaná napodobenina zlata, zářivé barvy atd. Na ničem jiném nezáleží. Ve světě nové aristokracie to jsou novinové články, krásné prezentace a vyjádření jiných „osobností“. Ale pořád je to jenom ten lesk. Ne nadarmo je Petr Fiala označován „blyštivý Péťa.“

Lesklé předměty, nablýskaná napodobenina zlata, zářivé barvy atd. Na ničem jiném nezáleží. Ve světě nové aristokracie to jsou novinové články, krásné prezentace a vyjádření jiných „osobností“. Ale pořád je to jenom ten lesk.

Nezáleží na tom, kolik lidí zahyne nebo je uvrženo na bídy. Záleží, jak působivé video vznikne.

Za druhé. Orientace na přítomný okamžik. Mentalita nové aristokracie není schopná řešit, co bude za dva roky, za pět let, za deset let. Není schopna si položit námitku typu „válka jednou skončí a budeme muset vedle sebe žít.“ Vidí jen tuto chvíli a okamžitou náladu.

O budoucnosti se občas mluví, ale je to jenom taková fráze pro zdůvodnění, jak někoho okrást tady a teď. V hlavách nové aristokracie budoucnost neexistuje.

Za třetí. Emoce mají přednost před myšlením. Příliš přemýšlíte? Navrhujete nějaké racionální řešení? Jste proruský šváb! Jste xenofob! Jste rasista! Správný příslušník nové aristokracie se řídí výhradně pocity. Cílem válečné akce je navodit správný pocit. O nic jiného nejde.

Za čtvrté. Neexistuje loajalita. Každý každého kdykoliv podrazí, i za nepatrnou odměnu. Vzájemná důvěra nulová. Ponížený služebník je neustále hotov svého pána zradit.

Za páté. Neexistuje sebeúcta. U příslušníků nižších, středních i vyšších tříd existují momenty, kdy potřeba zachovat si sebeúctu je důležitější než momentální výhoda. Žena odmítne sex za peníze, i když by se jí ty peníze hodily. Nebo je normální, že člověk občas odmítne úplatek, aby si udržel určitý obraz o sobě jakožto poctivém či ušlechtilém člověku. Nebo dá peníze na dobročinnost.

Chátra nemá žádný pozitivní obraz o sobě, který by musela bránit. Má pouze příslušnost k davu

Chátra nemá žádný pozitivní obraz o sobě, který by musela bránit. Má pouze příslušnost k davu. Řemeslník, dělník či učitel zakládá sebeúctu na tom, co umí. Nebo na tom, co v životě dokázal. Příslušník nové aristokracie má pouze jediný zdroj sebeúcty – příslušnost k davu aristokratů. A s tím související strach, že bude vykopnut.

Za šesté. Zbabělost. Chátra útočí vždy v davu. Stejně tak nová aristokracie.

Jak to funguje celé dohromady, si dokážete snadno představit. Vyděšený a zároveň agresivní dav zmítaný emocemi, kde je každý hotov každého zradit. Chátra útočící na židovské ghetto. Nebo vládnoucí kruhy začátku 21. století.

Samozřejmě, i zde roli určitá regrese k průměru. Ve skutečnosti najdeme ve vládnoucích kruzích celou škálu osobností. Někteří si výše zmíněné vlastnosti osvojili dokonale, jiní si udrželi kus normálnosti.

Nicméně pokud chceme predikovat budoucnost, počítejme s takovými povahovými rysy. Počítejme s tím, že převáží při rozhodování o válce, uspořádání vlastní společnosti i v ekonomickém rozhodování.

3 komentáře: „Co čekat od “aristokratické chátry”

 • 15. 3. 2023 (22:30)
  Trvalý odkaz

  Vidím, že tolerance, odvaha a suverenita sociologova je velmi omezená… ode mě žádný vulgarity, nic nelegálního… pouze “politicky nekorektní” názor… a bum ho – ban

  Až budete pane Intelektuál zase něco psát o cenzuře, svobodě slova nebo obecně o svobodě, pravé demokracii, svobodné diskusi názorů a civilizačním úpadku, tak si to snad rači rozmyslete a zkuste něco kde jste konzistentnější a kde nepoužíváte dvojí metr, proti kterému jinde tak bojujete… někoho by mohlo napadnout něco o smutných klaunech a zbabělých narcisech

 • 15. 3. 2023 (14:05)
  Trvalý odkaz

  Mě popis projevů a myšlení liberalistické lůzy připadá identický s klasickými “typickými” nebo typickými 🙂 vlastnostmi a projevy “ženského” myšlení a konání… sorry jako, misogyn nejsem, ale slepý a hluchý taky ne… asi vítězství feminismu… soudruzi a soudružky si přáli báječný nový ženský svět, tak ho máme v plné kráse… ženy se nacpaly úplně všude apodle toho to vypadá… když slyším mluvit mladý kluky, nebo politiky a novináře, tak mluví stejným stylem jako před třiceti lety pouze ženy… muži tak jak dnes, výběrem slov i stylem, nikdy dříve nemluvili… asi jdu zvracet

 • 23. 2. 2023 (11:22)
  Trvalý odkaz

  K těm šesti projevům davových rysů v chování elit je možné najít několik prvků v organizaci společnosti, které davovost podporují a zároveň jsou jí rozvíjeny:
  a. Orientace na dojem a emoce jde ruku v ruce s nárůstem reklamního průmyslu. Dojem je důležitý při nákupu tenisek stejně jako při výběru člena dozorčí rady nebo volbě prezidenta.
  Zkuste si projít RVP pro ZŠ nebo sledujte nějakou dobu články o školství – udělat prezentaci v powerpointu je dnes důležitější než určit pravdivostní hodnotu složeného výroku.
  b. Dlouhodobý blahobyt vede k “domestikaci” člověka (Stanislav Komárek). Davovost v sobě má sebeochranný prvek = budu-li jednou příslušníkem elity, budu snáze tolerovat chyby lidí kolem sebe prostě proto, aby oni v případě potřeby nechali na pokoji mne.
  c. Organizace společnosti je překomplikovaná, rozhled jedince omezen. Nejúčinější reakcí na změny je tedy sledovat, co dělají sousední sardinky v hejnu…

  Pojmenování příčin by mělo být prvním krokem k odstranění nějakého jevu. Ale fungovat to asi nebude.
  Teda bude, ale jinak než bychom chtěli – po prohrané válce a pár letech totality společnost zkolabuje a nové struktury budou muset být efektivnější a indoktrinace obyvatel smysluplnější.
  Jediné, co můžeme ovlivnit je, jak moc budeme potom zatíženi smyšlenými křivdami a mindráky.

Komentáře nejsou povoleny.