Odpovědi na otázky J.X. Doležala

Jak jste si vymyslel spojení mezi uprchlíky a uznáním transgender lidí do pohlaví, kterým se cítí?

To spojení jsem nevymyslel já, nýbrž pan Dienstbier, když zavádí opatření, které výrazně zvýší riziko sexuálního násilí (nikoliv ze strany transgender), a to shodou okolností v době, kdy do Evropy přichází statisíce imigrantů a kolonistů, mezi nimiž převládají mladí muži a z nichž je mnoho k přesunu do Evropy motivováno právě možností dopouštět se sexuálního násilí.

Uvědomujete si, že toto spojení je hrubá lež?

Vámi kritizovaný plakátek upozorňuje na naprosto reálné riziko.  Co se stane, když zavedete úpravu, která znamená, že každý, kdo prohlásí, že se cítí být ženou a projde nějakou byrokratickou procedurou, musí být vpuštěn do dámských sprch, dámských šaten apod.? Není těžké si představit, že kromě vámi zmiňovaných transgender osob (připomínám, že se je jedná o nesmírně vzácné případy) začnou nové možnosti využívat i týpci ujetí úplně jiným směrem. Zejména pro řadu násilníků, obtěžovačů  a okukovačů je to doslova dar z nebes.  Takže abyste poskytli více pohodlí několika jednotlivcům, musí žít tisíce jiných ve strachu a musí být vystaveny obtěžování.

V našem konkrétním případě je navíc možné že této možnosti budou využívat i nadržení imigranti a kolonizátoři, z nichž mnozí přicházejí do Evropy právě na základě fám o velmi snadno dostupném sexu.

Můžete namítnout, že většina z nich se nejspíš pro takový krok nerozhodne. Ale neměly by nás chránit spíš zákony než to, že potenciální pachatel momentálně nemá chuť? Je tak těžké si představit, že aktivisté nějaké neziskovky islámským kolonistům vysvětlí, jak je to výhodné a vyřeší za ně všechno papírování? Jestli vám to připadá absurdní, tak si vzpomeňte, jestli vám před pěti lety přišlo myslitelné, že by se dospělý muž s bojovou zkušeností prohlásil dítětem a že by to úřady evropských zemí akceptovaly. 

Neměly by nás chránit spíš zákony než to, že potenciální pachatel momentálně nemá chuť?

Uvědomujete si, že váš plakátek k tématu je hrubě fašizující lživá propaganda?

Plakátek upozorňuje na zcela konkrétní riziko, které nová iniciativa pana Dienstbiera přináší.  A co je na odmítání sexuálního násilí fašistického, to fakt pochopit nedokážu.

Jak je možné, že zneužíváte trpící lidi – transgender – ke svým politickým lžím?

Myslím, že ani příslušníci té specifické menšiny by se nechtěli stát oběťmi sexuálního násilí. Proto se snažím zabránit realizaci takových opatření, která by rizika zvyšovala.

Jestli vám to připadá absurdní, tak si vzpomeňte, jestli vám před pěti lety přišlo myslitelné, že by se dospělý muž s bojovou zkušeností prohlásil dítětem a že by to úřady evropských zemí akceptovaly. 

Proč jste tak xenofobní, že za každou informací (jako za tou o transgender) vidíte uprchlíky?

Protože to slovo používáte opakovaně, upozorňuji, že do Evropy žádní uprchlíci nepřichází. Za uprchlíka můžeme pokládat někoho, kdo utíká např. z území Islámského státu do Libanonu. Ale za uprchlíka nemůžeme pokládat člověka, který se přesouvá z bezpečného Turecka do nějaké evropské země.

Do Evropy dnes přichází směs imigrantů, kolonistů a nepřátelských bojovníků.

A nejsem xenofóbní. Xenofobie je strach z neznámého. V tomto případě se jedná o záležitost až příliš dobře známou. Navíc nejsem veden strachem, ale odhodláním postavit se na odpor. V běžném jazyce se tomu říká vlastenectví.

Xenofobie je strach z neznámého. V tomto případě se jedná o záležitost až příliš dobře známou. Navíc nejsem veden strachem, ale odhodláním postavit se na odpor. V běžném jazyce se tomu říká vlastenectví.

Máte s uprchlíky nějaké sexuální fantazie?

Vzhledem k tomu, že naprostá většina imigrantů a kolonistů jsou muži, a já jsem heterosexuál, není to možné.