Otevřený dopis Svobodným

O co jde při volbě předsedy Strany svobodných občanů

Vážené spolustranice, vážení spolustraníci,

dovolte, abych se na Vás obrátil ve chvíli, kdy se rozhoduje o budoucnosti Strany svobodných občanů, pravděpodobně i o jejím úspěchu v nejbližších volbách nebo naopak konečném zániku. Protože se předvolební diskuze vesměs omezila na osobní útoky a protože se mnou Petr Mach odmítl veřejně debatovat, obracím se na Vás touto cestou.

Ve volbě předsedy nejde ani tak o osoby, ale o tři základní otázky.

ISLÁM

Petr Hampl je toho názoru, že islám je nebezpečnou totalitní ideologií a že pokud umožníme muslimské komunitě vytvořit paralelní společnost žijící podle vlastních pravidel, nebude možné zabránit islamizaci České republiky, jak už se to děje v západní Evropě. Je tudíž povinností svobodných lidí tomu zabránit. Petr Mach naopak tvrdí, že islám je náboženství jako každé jiné a že dokonce ve straně nechce lidi, kteří „by chtěli diskriminovat jedno náboženství“. Hlas pro Hampla je hlasem pro obranu svobody. Hlas pro Macha je hlasem pro postupnou islamizaci.

Hlas pro Hampla je hlasem pro obranu svobody. Hlas pro Macha je hlasem pro postupnou islamizaci.

OMEZENÍ STÁTNÍ BYROKRACIE

Hampl přináší konkrétní plán, jak získat zastoupení v poslanecké sněmovně. Spojit se s Blokem proti islámu, jehož potenciál je odhadován kolem 15 %. Svobodní by tak mohli získat 8 až 10 poslanců a zároveň by mohli svůj ekonomický a sociální program prosadit jako program celé aliance. Nikdo z dalších kandidátů oproti tomu nemá konkrétní plán, kromě opakování těch aktivit, které vedly ke stagnaci a ke ztrátě reálných šancí.

Hlas pro Hampla je hlasem pro prosazení programu Svobodných. Hlas pro Macha je hlasem pro setrvání v bezvýznamnosti.

SVOBODNÍ JAKO STRANA TYPU UKIP

Hampl prosazuje, aby se Svobodní inspirovali euroskeptickými stranami v západní Evropě, zejména UKIP Nigela Farage. To znamená opustit intelektuálskou pozici, stát se lidovým hnutím a naučit se oslovit i ty levicové voliče, kteří odmítají nadvládu bruselské byrokracie stejně tak jako my. Dát voličům jistotu, že se nestanou obětí libertariánských experimentů. A především si začít vážit lidí a přestat je urážet.

Hlas pro Hampla je hlasem pro vybudování české UKIP, hlas pro Macha je hlasem pro izolované intelektuálské sdružení.

Vážené dámy, vážení pánové, svým hlasem můžete rozhodnout o osudu Strany svobodných občanů a spoluovlivnit osud naší země. Prosím, abyste nedali na nátlak stranického aparátu, ale hlasovali podle svého rozumu a svědomí.

Ať žije svobodná Česká republika!

Petr Hampl