Druhý pohled z 8.5.: Ke Dni vítězství

Přeji svým čtenářům i všem ostatním všechno dobré u příležitosti výročí vítězství nad Německem, které zároveň bylo vítězstvím nad nejodpornějším režimem, který kdy na Západě vznikl. Vítězství nad režimem, který stvořily západní finanční elity, protože v hysterickém a nepřiměřeném strachu před ruským bolševismem ztratily smysl pro racionalitu.

Vítězství, které odvrátilo jednoznačný a opakovaně vyslovený plán vyhubit český národ. Nevěřte povídačkám o tom, že jsme měli být „jen“ germanizováni. Germanizace se měla týkat jen malé menšiny vykazující „germánské“ rasové znaky a zároveň bezmeznou servilitu vůči okupantům.

Jejich primitivní myšlení dokáže rozlišovat pouze v jednoduchých kategoriích hordy ze stepí versus panská rasa.

Všimněte si, že současná vládnoucí oligarchie (nová aristokracie) je mentálně natolik zdegenerovaná, že není schopna říct ani něco ve smyslu „tehdy to za nás Rusové vybojovali, buďme jim vděční, ale dnes je úplně jiná situace.“ Jejich primitivní myšlení dokáže rozlišovat pouze v jednoduchých kategoriích hordy ze stepí versus panská rasa. Mimochodem, co dnes právem označuji za primitivní, je tradičně anglosaským způsobem myšlení.

O katedrále

Tomáš Měšťan začal propagovat myšlenky Curtise Yarvina a vnesl do českého prostředí pojem „katedrála“ jakožto označení pro vládnoucí moc. Čím se to liší od „deep state“ a „nové aristokracie“? Výrazem nová aristokracie označuji chování a povahové rysy příslušní vládnoucí skupiny, nikoliv mocenskou strukturu. Deep State zase vychází z představy inteligentních vzdělaných stratégů, kteří se v tichosti domlouvají na společném postupu. Kéž by ještě existoval Deep State ve starém smyslu toho slova! To by Západ jednal agresivně, nicméně racionálně.

Ještě před pár lety museli být odhalováni, dnes má „sponsor politických stran“ rozhovory na předních stranách…

Curtisův pojem „katedrála“ vychází z předpokladu, že vládnoucí moc se neskrývá. Naopak, ukázala předvádí všechny své složky a platí si propagační kampaně. Když český premiér navštíví centrálu americké tajné služby, nejen, že to neutajuje, ale nechá rozeslat zprávu do všech novin. Totéž český prezident, když mezi prvními návštěvami na Hradě přijal Sorose mladšího. Když chceme takovou moc analyzovat, nepotřebujeme hledat tajné informace. Potřebujeme najít v přehlcení informačním balastem to podstatné a všímat si souvislostí (což znamená navrhovat hypotézy a testovat je).

Mimochodem, všimli jste si, že boháči platící politiky se přestali držet v pozadí? Ještě před pár lety museli být odhalováni, dnes má „sponsor politických stran“ rozhovory na předních stranách a hrdě vysvětluje své názory a úmysly.