Druhý pohled ze 7.7.: O urozených hlupácích

Byly doby, kdy se ještě nevěřilo, že lidé nemusí nic vědět, protože si mohou všechno vybrouzdat. Každý středoškolák tudíž věděl, že velkomoravský kníže Rostislav pozval pravoslavné misionáře, aby tím omezil vliv západního křesťanství. A věděl také, že po pádu Cařihradu převzala roli centra pravoslavné civilizace Moskva. Že ruské impérium bylo formováno tím, čím byla o staletí předtím formována Velká Morava. Tehdejší středoškolák to samozřejmě věděl daleko podrobněji. Shrnuji jenom to nejdůležitější.

Samozřejmě z toho nevyplývá, že Rusové jsou v právu ve válce, kterou proti nim vedeme. Vlastně z toho nevyplývá vůbec nic pro současnost. Zajímavé je vlastně jen to, že když jsem tyhle základní věci předevčírem připomněl, našly se desítky lidí, které naprosto hysterickým způsobem začaly povykovat, že je to lež. Oni to nejspíš opravdu nevědí!

Takoví ti vzorní přívrženci impéria s odpovídajícím vzděláním a pracovním zařazením. Včetně několika mediálně velmi viditelných.

Jenže ani to není všechno. Každý může mít mezeru ve vědomostech, ale normální by snad mohlo být, že si to doplní. Aspoň v rychlosti a základní věci. Jenže tady se zdá, že chybí základní zvědavost, jak to vlastně je. Říkám to stejné jako ostatní z mé bubliny. To stačí.

A tihle lidé se cítí elitou.

O evropském národě

Proč není společný evropský národ? Těch důvodů je určitě víc, ale jedním z nich je, že se to nikdo nepokusil vytvořit. Byl by problém s tou spoustou jazyků, ale někde se to podařilo překonat.

Jenže společný národ vyžaduje společné dějiny a společný příběh. Ty společné dějiny evropského národa by nejspíš mluvily o odrážení útoků Hunů, Avarů, Mongolů a dalších nájezdníků z východu. Mluvily by o odrážení islámské agrese. Klidně by mohly mluvit i o heroickém pokusu dobýt Rusko (v 17. století). Mluvily by o křesťanství, včetně rozdělení na konfese, bratrovražedných válek a smíření. A taky o neustálém růstu svobody a racionality. Tak mohl znít společný evropský příběh. A irské či italské písničky mohly mluvit k našemu srdci stejně jako moravské.

Problém je ale v tom, že přesně tenhle příběh evropské elity odmítají. A žádný jiný nenabízejí. Kromě změti urážek a tvrzení, že bude skvělé, když evropská etnika vymizí a jejich území budou kolonizována někým jiným. Na tom společný národ nepostavíte.