Francie, Rusko a mozek

370 nebezpečných slov o policejní brutalitě

Varování: Následující text obsahuje narativy, které vyvolávají v pražské a brněnské kavárně výbuchy vzteku

Jak jsem vysvětlil v druhé kapitole Prolomení hradeb, lidský mozek má tu nepříjemnou vlastnost, že pokud narazíme na fakta, která nejdou dohromady s dosavadním obrazem světa, tak ta fakta prostě vygumuje.

Jsme svědky toho právě teď. Po celé roky jsme pokládali za samozřejmé, že Francie je humánní demokratický stát, zatímco Rusko diktatura. A teď jsou před námi jasná fakta svědčící o tom, že Rusové se těší větší svobodě a francouzské bezpečnostní síly postupují o třídu brutálněji (vůči pokojným demonstrujícím, násilné skupiny nechávám stranou).

…jsme bombardováni propagandou, jejíž hlavním cílem je udržen správný obraz světa, a tudíž i naši poslušnost, a odvrátit nás od nezávislého přemýšlení.

Všimněte si, že to lidi rozdělí do tří skupin:

  1. ti, co si chtějí udržet dosavadní představu za každou cenu. Spokojí se s jakýmkoliv ujištěním, že je všechno v pořádku, že je Macron hodný a Putin zlý. Může to být i jakkoliv povrchní potvrzení, hlavně, že existuje fráze, která se dá opakovat. Často je s tím spojena značná agresivita vůči všem, kdo by snad chtěli takový obraz světa narušit.
  2. Ti, kdo začnou přemýšlet. Jak je to možné, že ruská policie postupuje o tolik mírněji? Proč jsou na Rusko kladeny požadavky, jakým nedostojí žádná evropská země? Proč je policejní brutalita ve Francii, Španělsku, Německu a jinde tak snadno tolerována? Co to vypovídá o povaze režimů? Nevyplývá z toho, že naše dosavadní informace byly nepravdivé? V čem jiném nám ještě lhali? To jsou lidé, kteří jsou v emotivně nejobtížnější situaci. Mnozí z nich se nakonec s úlevou vrátí k frázím o zlé ruské diktatuře.
  3. Ale jsou i tací, jejichž obraz světa byl už předtím takový, že Evropská unie je despotickým megastátem, jeho stoupenci fašisté a Rusko dobře spravovaná země, byť s jinými civilizačními hodnotami. Ti si po posledních zprávách jen potvrdili, co věděli.

A vedle toho samozřejmě hraje roli, že jsme bombardováni propagandou, jejíž hlavním cílem je udržen správný obraz světa, a tudíž i naši poslušnost, a odvrátit nás od nezávislého přemýšlení. Česká televize, Aktuálně, Český rozhlas, Seznam… a mnoho dalších médií už fakticky ztratilo zpravodajské ambice. Zůstala jen propaganda.

Ale na druhé straně existují i ostrůvky „odporu“. To jsou ty party, kde zkusíte opakovat televizní fráze o nutnosti osvobodit Rusko od putinovsko-stalinské diktatury (osvobození bude dovršeno tehdy, až veškeré ruské zásoby ropy budou patřit korporaci ExxonMobile), a kde vám kamarád odpoví: Tak se probuď!