Glosy za září 2018

30. 9. 2018

Israel National News: Terrorist do not have human rights
Hampl: Naprostý souhlas. Zločinci mají lidská práva (včetně práva na spravedlivý proces). Teroristé žádná lidská práva nemají. Ženevské konvence jednoznačně povolují je zabíjet na místě bez soudu.

30. 9. 2018

Z projevu pro symposium o budoucnosti České republiky a českého národa:

Západoevropské státy se skutečně ubránily jakékoliv výrazné změně, odolaly „extrémistům“ a postupně pokojně a zákonnou cestou došly až do stavu, kdy jsou celé čtvrti největších měst ovládány nájezdníky, demografické tabulky ukazují, že během jedné až dvou generací ti nájezdníci ovládnou celé státy i v případě úplného zastavení imigrace, domácí obyvatelstvo je denně zastrašováno, zabíjeno a znásilňováno a občanské svobody byly zlikvidovány.

To, co nás dnes nejvíc ohrožuje, je normální politika „jako obvykle“, kontinuita a strach ze změn. To je jistá cesta k zániku, ke genocidě národa, zániku civilizace, likvidaci občanských svobod. V tuto chvíli neexistuje žádná extrémistická skupina, která by představovala větší riziko než solidní politické strany. Dokonce i ti feťáci, kteří obsadili Kliniku nebo ti šílenci, co ovládli brněnskou radnici, nejsou srovnatelně nebezpeční.

Petr Hampl: Je extrémismus opravdu hrozbou? Není!

30. 9. 2018

Ne, žádné non-go zóny u nás nejsou. A vládu nad centrem Teplic vůbec nepřebírá islámská komunita. Jak řekl Dominik Feri, nemůžeme přece chtít, aby Arabové dodržovali české zákony. 🙁
Mladého vojáka zkopali v Teplicích do bezvědomí. Praskla mu lebka!

30. 9. 2018

Tenhle článek je zajímavý hlavně tím, že Marian Kechlibar je matematik. Mnozí totiž věřili (i já jsem byl tomu nakloněn), že univerzitní prostředí ovládané neomarxistickými bojůvkami může vzniknout jen v humanitních oborech, a že přírodověda i technika jsou z principu imunní. Omyl! Jakmile politická korektnost konsolidovala svoje panství nad humanitními obory, vyrazila na další univerzity, takže dnes svoboda bádání mizí úplně všude. Nikdo v žádném oboru si nemůže být jistý, zda ho nějaký úchylný aktivista nezničí tím, že prohlásí jeho práci za nebezpečnou pro nějakou menšinu. Ten aktivista nemusí jeho oboru vůbec rozumět, stačí používat silná slova, a mít za zády dost mocnou neziskovku.

Misha Julishová: ZCELA unikátní a velmi důležité sdělení. Přečtete s prosím tento text. Jde o velmi přesný a alarmující popis zásadní a radikální změny stávajícího akademického demokratického “paradigmatu” na prostor ovládaný identitární politikou.

“Podstata identitární politiky, která ovládla západní univerzity a dostává se i sem, je v naprostém rozporu s ideálem univerzity jako místa vědění, kam se scházejí studovat a spolupracovat lidé bez rozdílu původu. Základním parametrem člověka v takovém identitárním systému jsou jeho vrozené vlastnosti, podle kterých je zařazen do komplikovaného žebříčku „vzájemného útlaku”, v němž černý stojí výše než bílý, žena výše než muž, gay výše než heterosexuál, muslim výše než křesťan. Přesné detaily jsou matoucí, například konflikt hodnot mezi černým gayem a bílým muslimem dokáže zastánce identitární politiky dostat do zmateného a výbušného konfliktu. Na spodku je ale jednoznačně bílý heterosexuální muž, viník všeho zla na planetě, kolonialismem a otrokářstvím počínaje, změnou klimatu konče. Jako by jiné národy neměly svoje říše, svoje okovy a svoje znečištění.

Marian Kechlibar: Univerzita jako továrna na tabu

30. 9. 2018

Sluníčka se mohou radovat. Jsme světoví!
Jihad Watch: Prague: Prague: Muslim planning jihad massacre frequented mosques, says spiritual role model was imam

30. 9. 2018

Z rozhovoru pro časopis Týden:

Kam podle vás může genderovost dospět?

Posledním výkřikem je požadavek na vyhlazení bílé rasy, ale to není zdaleka konec. Očekávám, že dalším stupněm bude požadavek na vyhlazení všeho lidstva.
Vnějšímu pozorovateli to musí připadat bláznivé, ale z hlediska aktivistů je v tom určitá racionalita. Když chcete upoutat pozornost a získat dobrý grant nebo dokonce místo “manažerky genderové rozmanitosti” v nějaké korporaci, musíte být ještě radikálnější než všichni ostatní. Vzniká tak závod, kdo řekne větší pitomost. A protože se to vše odehrává v ovzduší děsivé zbabělosti, málokdo se tomu odváží smát.

Genderové šílenství? Mohou za to granty a nesmyslné školní obory

29. 9. 2018

Ve svém čtvrtečním vystoupení v Brně jsem se pokusil vysvětlit, jak je možné, že Žít Brno s pěti zastupiteli může terorizovat celé město, jako by mělo většinu a jako by bylo navíc podporováno nějakými ozbrojenými milicemi.

29. 9. 2018

Šojdrová to má vyřešené. Zvláště doporučuji její pozornosti dvouletého chlapečka Abú Bakra al Bahdádího.
Rada Evropy zakázala testy ověřující věk údajných dětských imigrantů

29. 9. 2018

Na Břeclavsku jsem se zapojil do senátní kampaně Richarda Nováka (nezávislý na kandidátce SPD).

29. 9. 2018

Senát většinou pokládáme za zbytečnou instituci, nicméně letos budou senátní volby opravdu hodně důležité. Za pár měsíců bude senát schvalovat globální pakty o migraci a uprchlictví. Budou-li schváleny, umožní to mezinárodním komisím přidělit do České republiky neomezený počet migrantů, aniž by se k tomu české orgány mohly vyjádřit.

O národní přežití se hraje i v Praze, kde proti statečnému Benovi Kurasovi stojí Jiří Drahoš, což není jen směšná figurka, ale také exponent Organizace pro islámskou spolupráci.

Ben Kuras jasně: “Smlouvy jsou globalizačním útokem na svrchovanost evropských zemí, vycházejí z cílů celosvětové islamizace. A jestli je nezastavíme, na jejich konci se nachází zánik evropské civilizace do několika málo generací.”

Jestli nebudete volit Kurase, přijde vám to drahoše.

Benjamin Kuras: Přes noc tu můžeme mít 100 tisíc migrantů

28. 9. 2018

Americký prezident prohlásil invazi do Afghánistánu za jednu z největších chyb v dějinách USA. Takže to spěje k tomu, že se Američané stáhnou a nahradí je tam členové ODS, TOP09 a redaktoři ČT.

28. 9. 2018

Na včerejší brněnskou přednášku dorazila i skupina mladých lidí, podle zjevu nejspíš radikálních studentů. Vyzval jsem k diskuzi, ale podmínil jsem ji dodržováním základních racionálních pravidel (jednoznačně formulované teze, oddělení faktických tvrzení od hodnotových soudů atd.). A zdůraznil jsem, že odmítám “dialog” spočívající v tom, že na sebe lidé pokřikují, kdo je horší fašista. Mladí kolegové chvíli poslouchali přednášku, pak se zvedli a odešli.

Přišel jsem o debatu, ale říkám si, jestli ti namyšlení studenti humanitních oborů vůbec někdy v životě absolvovali férovou diskuzi. Nebo jestli vůbec někdy byli takové diskuzi přítomni. Není to spíš tak, že je dnešní pokrokové univerzity učí jen papouškovat fráze, a jakmile vyjdou z takového “bezpečného prostředí”, jsou bezmocní?

27. 9. 2018

Dnes v Brně. Na mou večerní přednášku se prý chystá delegace kavárny. Takže nejspíš bude legrace.

26. 9. 2018

Paní Šojdrová nemusí hledat v Řecku a Libanonu. V německých věznicích je takových “sirotků” dostatek.

26. 9. 2018

Z druhé části rozhovoru s Janem Frankem:

Třeba nacistická vyvražďovací mašinérie, která fakticky nebyla ideově příliš zabarvená. Většina zúčastněných byli byrokraté, kteří nezúčastněně plnili dílčí zadání. Ti lidé neseděli jen v německých úřadech, ale také třeba v korporaci IBM, která efektivně sestavovala seznamy Židů tak, aby nikdo nemohl uniknout. Zdá se, že každý z inženýrů, manažerů a obchodníků IBM si hleděl své práce a rozpočtu svého oddělení. Nikdo se neptal na celkový význam. Ba dokonce naopak. Lidé vyjdou ze zájmu jednoho konkrétního oddělení a z něj odvíjí pohled na vyšší celek. Včetně toho, co je správné a nesprávné, morální a amorální. To, co se před 70 lety projevovalo v jednom vyšinutém despotickém režimu, to se v následujících desetiletích postupně stalo základním pořádajícím principem Západu.

Druhá část rozhovoru Jana Franka s Petrem Hamplem

26. 9. 2018

Z odpovědí na otázky časopisu Týden:

Myslím, že není náhodou, že do své funkce nastoupila americká ministryně školství Bety deVos, prohlásila za svou prioritu dosáhnout toho, aby byly zastaveny procesy, které na amerických univerzitách probíhají na základě falešných obvinění ze znásilnění nebo pohlavního obtěžování. Občas je tomu dokonce tak, že obvinění je sice vyvráceno, ale přesto je obviněný je přesto potrestán, protože „je součástí sexistické kultury.“ Z amerického vzdělávacího systému jsou tak vyhnány tisíce chytrých a pracovitých mladých mužů.
Hnutí politické korektnosti vrací svět do stalinských dob. Tehdy museli tajní policisté plnit plány na počty odhalených špionů. Když špiony neměli, museli dodat odpovídající počet falešných obvinění. Jakmile byl člověk popraven, jeho vinu či nevinu už nikdo nezkoumal.
Přesně tak fungují feministické tribunály – aby udržely rozpočty, musí najít dostatečný počet provinilců a tudíž trestat naprosto cokoliv.
Čtenáře v České republice by mělo zajímat, že stejným směrem jdou velmi rychle i naše humanitní fakulty.

25. 9. 2018

Hurá! Jsme světoví! Už taky patříme na Západ! Fanoušci ODS mohou řičet blahem.

Prague: Muslim planning jihad massacre frequented mosques, says spiritual role model was imam

25. 9. 2018

Z odpovědí na otázky Jesenického týdeníku.

Jak se díváte na poslední vyjádření dalajlámy?

Zdá se mi, že dalajláma je ve složité situaci. Je finančně závislý na neomarxistických nadacích, neziskovkách a byrokratických aparátech, ale na druhé straně je buddhista a buddhisté mají mnohem lepší historickou paměť.
Muslimové jsou totiž ochotni trpět křesťany a židy v postavení bezprávných otroků, ale ateisty, budhisty, hinduisty atd. vyvražďují jako zvířata. V minulosti tak byly vyhlazeny celé buddhistické národy a ti lidé dnes vědí, jak obrovské nebezpečí pro ně islám představuje. To jsme viděli třeba loni v Barmě, kdy buddhističtí mniši reagovali na vlnu islámského násilí okamžitou odvetou.

Je to obrovský rozdíl proti Evropanům, kteří historickou paměť prakticky ztratili. Nevědí už, že téměř veškerá naše historie vztahu s islámem spočívala v tom, že Evropané byli přepadáni, zabíjeni, kastrováni, odvlékáni do otroctví. Téměř celé naše dějiny jsme byli ti slabší, kdo se jen s námahou a obrovským štěstím ubránil úplnému vyhlazení muslimy. Dnes je téměř zakázáno o tom mluvit. Naopak je šířena propaganda o „náboženství míru“ nebo dokonce o tom, že Evropané byli agresory. Buddhisté paměť neztratili, neztratil ji ani dalajláma.

25. 9. 2018

24. 9. 2018

Ve svých nejpokleslejších dobách fungovala určitá (myslím, že velmi malá) část církve tak, že v podstatě jen ospravedlňovala stávající poměry a vysvětlovala lidem, proč nemají hájit své zájmy a proč se nemají domáhat svých práv. Moc to nefungovalo. Připomínám to, protože se obávám, že k témuž klesla klasická ekonomie. Rezignovala na analýzy a místo toho vysvětluje, proč se lidé mají mít špatně, proč je vlastně dobře, když si jiní žijí na jejich úkor, proč je v pořádku, když korporace vyváží miliardy, aniž by místním lidem slušně zaplatily atd. Mantrou se stává “efektivita práce,” která v pojetí ekonomů nemá nic společného se skutečnou efektivitou, ale je z ní jen jakýsi klacek obhající nespravedlivé (a vlastně i hospodářsky iracionální) uspořádání.

Můžeme se tak dočíst, že je pro podniky důležité, aby šly peníze spíš do ciziny než na platy místních lidí. Jinak by to prý podniky poškodilo. Nedělám si legraci. A v posledních dnech od ekonomů slyšíme, že je pro důchodce lepší, aby měli malé důchody.

To už je degenerované myšlení a zbytečná disciplína. Akademické tituly a pozice v čele kateder či fakult na tom nemohou nic změnit.

24. 9. 2018

Ještě poznámka ke sporu o “sirotky s iPhony”:

Výroky paní Němcové patří k tomu nejodpornějšímu a nejzrůdnějšímu, co se kdy objevilo v českých dějinách. Tvrdit, že utíkající židovské děti vlastně byly na stejné úrovni jako mladí džihádisté domáhající se vstupu do Evropy, to je neuvěřitelně hnusné. Popravdě, nedokážu si představit, kam by ta žena mohla ještě hlouběji klesnout. Bude oslavovat osvětimské plynové komory? Vlastně by mě to u ní ani nepřekvapilo. Bude zajímavé sledovat, zda se ODS od ohavných antisemitských výroků Miroslavy Němcové distancuje. Nebo jestli to v tichosti přejde.

Parlamentní listy: Silné dozvuky jednání ve sněmovně

24. 9 2018

Z rozhovoru s Janem Frankem:

Evropská unie je jedním z příkladů tohoto trendu. Je to příklad děsivější než jakýkoliv jiný, ale nemůžeme vidět EU jako výjimečný příklad. EU by nemohla způsobit tak nedozírné škody, kdyby neměla podporu korporací, národních byrokracií, nadnárodních neziskovek, vedení politických stran, církví, univerzit a celé té společenské vrstvy, kterou jsem zmínil a kterou v knize nazývám „novou aristokracií.“ Společným nepřítelem nové aristokracie jsou pracující lidové vrstvy, demokracie a národní státy. Kdyby příslušníci nové aristokracie nemohli utlačovat nižší vrstvy pomocí EU, vymysleli by jiný nástroj útisku. Souhlasím tedy se vší kritikou EU, ale z analytického pohledu jsou podstatnější mechanismy vytvářející novou aristokracii jako vrstvu a nového aristokrata jako speciální psychologický typ.

První část rozhovoru Jana Franka s Petrem Hamplem

23. 9. 2018

Jak kavárna oživuje mentalitu 50. let, nachází i některé rysy specifické poetiky té doby. Třeba Šafr včera napsal o panu Tomském, že patří k těm, kdo “co nevydrželi pevně stát ve větru nové doby.” Vnímáte v tom tehdejší atmosféru?

Doporučuji jim variaci na S.K. Neumanna:

Macron – maják!
Macron – zvon!
Macron – maják!
Macron – zvon!
Maják – zvon!
Macron!

23. 9. 2018

Jak je daleko od “nepřijmeme ani jednoho imigranta” k “přijmeme pro začátek desítky mladých džihádistů i s širokými rodinami”? Jeden babišoden.

O dalším si nedělejme iluze. Konkrétní džihádisty budou vybírat sorosovské neziskovky, schvalování pak budou provádět Hamáčkovi lidé na ministerstvu vnitra. Premiér vydal formální souhlas, nic dalšího není zapotřebí. Projekt neomezeného dovozu těch, kdo se nechtějí či nemohou vrátit domů (často kvůli válečným zločinům, které spáchali), byl zahájen.

22. 9. 2018

Kolem Ruska je spousta zbytečné hysterie, ale nemluví se o skutečném nebezpečí, které představuje Německo znovu upadají do totalitní diktatury. Tak završil VK starší představení knihy Aleše Valenty, které proběhlo už před pár dny. Aleš Valenta ve své knize pečlivě analyzuje politickou Německa, ukazuje postupně se formující totalitní systém, ožívání rysů Hitlerova režimu a zpolitizování veškerého života. Vše je řízeno státem, vše je pod kontrolou. Jde to až tak daleko, že někteří němečtí výrobci kontrolují, aby se výrobku v žádné fázi nedotkl člověk s nesprávnými politickými názory (ani třeba skladník nebo dělník u pásu). Speciální politruci tedy pravidelně hovoří se všemi zaměstnanci a kontrolují, zda se u nich neobjevují protiuprchlické postoje. Současné odvolání šéfa tajné policie nejspíš souvisí s tím, že Merkelová se chystá přitvrdit a není ani vyloučeno, že dojde na zákaz politické opozice.

Knihu jsem zatím jen prolistoval, ale tuším, že to nebude veselé čtení.

22. 9. 2018

Tuhle kouzelnou debatu si nemůžete nechat ujít. S Ladislavem Jaklem debatuje robot, který nemá žádné názory ani postoje, a který vám umožňuje odpovídat. Logický další krok po strojích, které vystřelují tenisové míčky. Tentokrát se jedná o robota typu Vladimir-Kratina1.0.
Mimochodem, co to povídá o politické straně ODS, která robota postaví na místo, které měla původně zastávat politická osobnost? Z jakých lidí taková strana vlastně sestává? Do jaké míry lze důvěřovat, že její poslanci dokážou zastávat nějaké mravní postoje?

22. 9. 2018

Můj hlavní (soukromý) profil zablokován na 30 dnů. Už si ani nerozčiluju a jsem vděčný, že zatím nedošlo na blokování dodávek elektřiny, veřejné dopravy a dalších síťových služeb. Je ale jasné, že je to jen otázkou času.

21. 9. 2018

Z rozhovoru pro časopis Týden:

Češky jsou většinou dostatečně rázné a sebevědomé, aby dokázaly odkázat nežádoucí nápadníky do patřičných mezí. A zároveň dost citlivé, aby neodradily muže od dvornosti. Třeba Američanky by se k nám mohly jezdit na školení. Prospělo by jim to.

A českým mužům nezbývá než se přizpůsobit. Což je normální. V téměř všech známých společnostech (s výjimkou islámských) je to tak, že pravidla sexuální morálky určují ženy. Ženy rozhodují, co je ještě přijatelné, ale co už ne, a muži se přizpůsobují. To vychází ze samotné biologické podstaty člověka.

Me Too je plivnutí do tváře skutečným obětem, tvrdí sociolog

20. 9. 2018

Dnes na slovenských Hlavných správach:
V Európe sú dnes prítomné milióny mladých moslimov, ktorí majú vojenský výcvik, sú odhodlaní bojovať proti neveriacim a dokážu si veľmi ľahko obstarať zbrane. Mnohí z nich majú aj skúsenosť so zabíjaním ľudí. Až usúdia, že nadišiel čas a až udrie, kto z dnešných mladých Európanov by sa im mohol postaviť na odpor? Keby sa bojovalo klikaním myšou či pojedaním chipsov, potom dobre, ale v naozajstnom boji?

Aby bol čo najskôr zavedený vojenský výcvik, to je záležitosť prežitia. Akú má mať podobu, o tom je možné diskutovať. Ale mal by sa týkať aj žien. Trebárs znásilňovanie európskych žien by nebolo pre migrantov tak jednoduché a tak lákavé, keby mala väčšina dievčat základný výcvik sebaobrany a keby každá žena bola vybavená paralytickým sprejom.

Hampl: V Európe sú mladí moslimovia, ktorí majú vojenský výcvik. Dnešná generácia by sa im ubránila, ak by boj prebiehal klikaním myšou alebo pojedaním čipsov

20. 9. 2018

Dříve obhajovali bolševický teror. Dnes tvrdí, že neexistují non-go zóny ani džihád a že islám je náboženství míru. Ostatně, kolik bolševických vrahů znáš osobně, aby ses k tomu mohl vyjadřovat? Nic nového.

Lidové noviny: Gulagy byly vzdělávací instituce plné volnočasových aktivit, míní LGBTQ spolek z univerzity

19. 9. 2018

Huntingtonovská společnost zahajuje řadu publikací nového žánru – rozhovory, které nejsou vedeny novinářem, ale expertem v oboru. V prvním díle se Petra Hampla vyptává historik Jan Frank. Je v něm řečeno mimo jiné:

Klíčovým faktorem je nejspíš velikost organizací. Začaly vznikat buď obrovské kvazi-státy typu Evropské unie, nebo nadnárodní korporátní struktury. Až s nimi se stali vládnoucí byrokraté tak početnými, že mohli zformovat vlastní společenskou třídu. Je dobré si všimnout, že tato nová vyšší byrokratická třída se nezformovala v Izraeli, který má něco přes 5 milionů obyvatel (je tedy menší než velká evropská či americká města), žije relativně izolovaně a v jeho ekonomice hrají nadnárodní korporace minimální úlohu. Izraelští politici se dosud chovají jako politici, nikoliv jako byrokraté.

Takže zda na to neměl vliv sociální stát s rostoucími pravomocemi a tudíž i rostoucími aparáty? Mohlo to hrát roli, ale zcela jistě to není vliv jediný. Ty aparáty totiž rostly stejným tempem i mimo státní správu. Naopak tlak korporací a univerzit je často právě tím určujícím faktorem, který nutí státy rozrůstat se. To znamená, že dalším faktorem je zcela jistě globalizace, dalším faktorem neuvážené a přehnané investice do vysokoškolského vzdělávání, a také rozvoj technologií. Bez moderních počítačových sítí by bylo nemyslitelné řídit tak obrovské organizace, jaké dnes fungují, a bylo by také nemožné zavádět tak obrovské množství pravidel. Svou roli sehrály i moderní sociologie a psychologie, které umožnily důslednější třídění lidí a sofistikovanější manipulaci.

Rozhovor Jana Franka s Petrem Hamplem – publikace České společnosti pro civilizační studia

19. 9. 2018

Ty sirotky by měl adoptovat osamělý strýček Brady. Mohli by si pak hrát na udělování vyznamenání.

18. 9. 2018

18. 9. 2018

Vyhozený, naštvaný a veřejně ponížený šéf špionů, to vůbec není špatné.

Lidové noviny: Merkelová se rozhodla, že šéf kontrarozvědky Maassen musí po výrocích k Chemnitzu skončit

18. 9. 2018

18. 9. 2018

Laďa Větva skvěle:

Fčil se probudila teta, kera je v Europarlamentu činna jako členka Vyboru pro rovne pohlavi. Kdyby jen seděla, nic nerobila a rovnala si pohlavi, bylo by to lepši, aspoň by nerobila ostudu. Ale ona ne. Před měsicem se tato hodna teta pustila do dyplomacie a vyžadovala odvolani Evy Filipi, naši velvyslankyně z Damašku, bo se ji zdalo, že je tam moc aktyvni. Fčil zas navštivila jakysik tabor v Řecku a začalo ji byt lito batolat kera se sama bez rodiču vybatolila ze Syrie, přešla zelenu hranicu do Turecka a doputovala do Řecka.

A hned se ji v hlavě zrobil napad, že byzme ty batolata mohli ukrast pro sebe.

Pote, co slovensky premier česke vlady prohlasil, že to je jakysik tunel, ozvala se tetka znova: „Vlada by mohla mět tyto teenagery pod dohledem, vzdělavat je a pusobit na ně, aby to byli dobří lidé…“

Aha, tak naraz už to nesu plavačci v košiku, už to su teenageři. Ty děcka dneska rostu jak z vody…

Ladislav Větvička: Syrske děcka patři do Syrie, ne k tetce do Kroměřiža

18. 9. 2018

Zatímco Jan Hamáček usilovně pracuje na tom, aby prokázal, že je ještě větší zoufalec než Sobotka, vystrkují růžky další socani, kteří spojují starý (nemarxistický!) socialismus s nacionalismem. V ČSSD ještě bude veselo.

“Realistická, národní, sociální demokracie, která se vrátí k selskému rozumu a především ke svým voličům. Což byli a jsou lidi práce. A musí jim říci: „Přátelé, dříve než budeme zachraňovat svět, postarejme se o naši zemi, o naše lidi. Postarejme se o dobré školy pro všechny děti, protože v tom je naše budoucnost. Postarejme se o naše babičky a dědečky a jejich malé důchody, aby už ty důchody nebyly malé. Postarejme se o to, aby nemocné děti nemusely na svoji léčbu sbírat víčka od limonád. Starejme se, aby věci veřejné, které se platí z daní všech – dobře a pro všechny fungovaly. A řekněme si, že tato země je opravdu naše a není a ani nemůže být pro všechny.“

Povrchní komentátoři budou odkazovat na německou NSDAP. Ti vzdělanější vědí, že Hitlerovo myšlení nebylo ani nacionalistické, ani socialistické a že označení “národní socialismus” bylo používáno proto, že Hitlerovi lidé ovládli jednu tehdejší politickou stranu, změnili ideologii, ale nezměnili název.

Lukáš Rázl: Brusel na nás přichystal tuto past. Orbán je dobrý. ČSSD musí mít gule bránit normální lidi a náš národ proti EU, jinak jde do pekel.

17. 9. 2018

O VK mladším se v posledních hodinách hovoří především v souvislosti a blokací na sociální síti, ale nemělo by uniknout, jak významně posunul minulý týden českou veřejnou diskuzi, když místo celkem laskavého “eurohujer” použil výraz “kolaborant”. My revolucionáři to slovo používáme již několik let, ale z úst mainstreamového politika zní jinak. A má jiný dopad na veřejnou diskuzi.

Můžeme mít různé názory na žárovky, pomazánkové máslo a různé ekonomické záležitosti, ale každý, kdo podporuje migraci nebo nátlak na Maďarsko, může být legitimně kladen na stejnou úroveň se zločinci, kteří pomáhali nahánět své spoluobčany do táborů smrti. Je dobře, že se Jaromír Štětina a další setkávají s přiměřenou reakcí veřejnosti. A někdy v pozadí se tiše rýsuje představa, že totalitní režim nemusí vydržet a potom… Je to představa důležitá. A je důležité, že ji pomáhá udržovat jeden z nejvýznamnějších českých politiků.

16. 9. 2018

Hamáček podpořil výzvu EP vůči Maďarsku. Hamplova glosa: Hamáček ví, jak před volbami zvýšit šance své strany. Všichni, kdo usilovně makají v kampani, mu určitě budou vděční.

16. 9. 2018

Dnes na parlamentkách:

Dnešní způsob rozhodování velkých byrokratických aparátů představuje obrovské riziko. Jsou do něj v různé míře zapojeny tisíce nebo desetitisíce úředníků a aktivistů, každý hájí především rozpočet a pravomoci svého oddělení, a konečné rozhodnutí, které tak vzniká, je v podstatě náhodné. Z aparátu může vypadnout úplně cokoliv, pokud to není v rozporu s mocenskými zájmy byrokratů. Tedy i nesmyslná vojenská akce. A v tomto chaotickém zmatku se ještě pohybují sorosovské neziskovky a další nátlaková uskupení, která s různou mírou úspěchu prosazují nejrůznější zájmy.

Jak píšu v jedenácté kapitole své knihy Prolomení hradeb, člověku, který se na úřad dívá zvenku, v posledních letech standardně připadá, že rozhodnutí nejspíš přijímá orangutan, co utekl z klece a náhodně rozhazuje papíry a razítka. Což by mohlo působit komicky, dokud si neuvědomíme, že se takto rozhoduje o osudech milionů lidí a že je takto možné i zahájit válku.

Parlamentní listy: Pak promluvil o prodejnosti českých „elit“, které budou horlivě obhajovat cokoliv

16. 9. 2018

Pavel Kohout: Švédsko. “Dětský uprchlík” okradl a těžce zranil 91 letou paní. Evropa ho zodpovědně přijala, velkoryse se o něho postarala. Máte někdo lepší nápad než poslat ho zpátky, odkud přišel? A mají evropské vlády právo hazardovat s životy svých vlastních obyvatel? Hamplova glosa: Pochybuje ještě někdo o tom, že europoslankyně Šojdrová je morální zrůda? To jsou ti její “sirotci.”

16. 9. 2018

V dnešním výkladu se pokouším vysvětlit, proč každý, komu opravdu záleží na lidské svobodě, musí nutně podporovat státní regulaci Facebooku. Komentující prosím, aby si nejdříve přečetli článek, než se k tomu budou vyjadřovat.

V tom článku píšu mimo jiné: Korporace přijde zvenčí s velkými penězi, snadno získá faktický monopol na komunikační platformu a začne měnit politické poměry v zemi. O tom přece společenská smlouva vůbec nebyla! Když se psaly a schvalovaly příslušné zákony, myslelo se na podnikání a ne na převýchovu obyvatel. Entita Facebook prostě vypověděla společenskou smlouvu a je čas začít diskutovat o tom, za jakých okolností budou obyvatelé České republiky ochotni ji tolerovat, a jak budou vypadat nové zákony, které upraví její fungování.

Tak by to viděli původní liberálové. Lidé, co vybojovali americkou válku za nezávislost a další buržoazní revoluce a kteří pokládali občanské svobody za posvátné. A kteří si nenechali od nikoho vzít – od panovníků, velmožů ani korporací.

Petr Hampl: Facebook Corporation, svoboda a společenská smlouva

15. 9. 2018

Chcete pomáhat zemím třetího světa? Tak jim přestaňte krást jejich nejaktivnější lidi! Neprodyšné uzavření hranic je prvním krokem ke zlepšení poměrů. Všechno ostatní je pokrytectví.

15. 9. 2018

Bývalý policejní ředitel a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný navrhuje, aby byl bez náhrady vyvlastněn veškerý majetek vlastněný přímo nebo nepřímo gangsterem Bakalou. S tím návrhem vřele souhlasím a připojuji obecnější poznámku.

Pojem “pravice” zahrnuje dvě skupiny lidí.
a) ty, kteří staví na první místo lidskou svobodu.
b) ty, kteří staví na první místo zájem velkých peněz.

Občas míří oba tyto pohledy stejným směrem, ale často jsou proti sobě. Pro mě je to jasné – nikdy nepřistoupím na to, aby byla lidská svoboda či důstojnost omezována kvůli zájmu velkých peněz. Pro tržní komsomolce to asi nebude dost pravicové, ale na to kašlu.

Stanislav Novotný: Lex Bakala

15. 9. 2018

“Hrozí nám teď smrtí,” stěžuje si europoslanec Jaromír Štětina (za TOP09). Hamplova glosa: Zdravá společnost je taková, kde se vlastizrádci bojí nebo aspoň stydí. Úpadková společnost je takové, kde vlastenci musí skrývat, že jsou vlastenci.

15. 9. 2018

Ze zajímavého analytického článku Viktora Lošťáka:

Jestli bylo cílem aktivistů z patnáctého a šestnáctého roku, jako byli Petr Hampl a Martin Konvička, získat politické posty, pak zcela zkrachovali. Jestli bylo jejich cílem posunout společnost směrem k antiimigračním postojům, zlikvidovat myšlenky neomarxismu a vnutit mocenským silám přinejmenším svou rétoriku, když už ne svou agendu, pak uspěli ve všem, co kdy udělali.

Vidím to složitěji, a nejde jen o Konvův návrat do politiky. Především mám za to, že neomarxisté byli sice zesměšněni a znemožněni ve veřejné debatě, nicméně nadále drží téměř veškerou finanční i politickou moc, ovládají média, řídí represivní aparát minimálně srovnatelný s předlistopadovými komunisty, a budují novou armádu. Navíc čas pracuje v jejich prospěch. I ve stavu “nepřijímání žádných uprchlíků” roste islámská populace v ČR tak rychle, že nejpozději za 20 let dosáhneme bodu, odkud nebude návratu.

Nicméně Lošťáka čtete, je rozhodně podnětný.

Viktor Lošťák: Druhé čtení migrační krize

14. 9. 2018

Jak je to s přijímáním “dětských uprchlíků”? Hampl versus Žaloudek (Zelení).

Český sociolog rozdrtil návrh na přijetí 50 syrských sirotků. Varoval i před genocidou

14. 9. 2018

14. 9. 2018

Mezi českými muslimy odhalen DALŠÍ (!) terorista. Když uvážíme, jak početně malá je místní islámská komunita, vede to k závěru, že je plná radikálů.
Ve stejnou dobu jsou média plná vyjádření “odborníků na islám”, podle nichž radikalizace českých muslimů absolutně nehrozí.
Další doklad, že s několikaletým zpožděním opakujeme všechny chyby těch západoevropských zemí, kde už je výměna obyvatelstva nezvratná a jejichž budoucnost je islámská.

Džihád v Česku. Policisté obvinili muslima z přípravy bombového útoku

13. 9. 2018

V Institutu Václava Klause se dnes v úzkém kroužku diskutovalo o migraci. Ale o té zdánlivě bezproblémové. Víte třeba, že mezi lidmi mladšího středního věku je téměř každý desátý obyvatel České republiky cizinec? Nebo, že počet cizinců trvale u nás žijících se během poslední generace zvýšil více než trojnásobně? A to v těch číslech nejsou zahrnuti lidé, kteří již získali občanství. Mnozí z nich představují jednoznačný přínos, jenže v takto masové podobě mění imigrace charakter naší země a v některých regionech významně snižuje kvalitu života domorodců. A to i migrace z bezproblémových zemí jako Ukrajina, Slovensko, Rusko či Vietnam.

Výčet nejzajímavějších myšlenek najdete v příštím Bulletinu Institutu Václava Klause. Proto jen pár stručných postřehů. Ten první od Václava Klause jako ekonoma, který cítil potřebu „razantně odmítnout“ tezi o údajném nedostatku pracovních sil. Podle Klause nic takového neexistuje a z principu nemůže existovat. Kdyby mu to nějak student tvrdil, dostal by při zkoušce nedostatečnou.

Druhý postřeh od nejmenovaného vysokého úředníka státní správy, který mluvil o tom, že existují politici a úředníci „s rodinnými vazbami na neziskový sektor“, a že tito lidé úmyslně vkládají díry na zákonů, na které pak útočí neziskovky a jejich právní kanceláře. Třetí postřeh ukazuje, jak je naprosto kriticky důležité, aby se na všech školách vyučovalo výhradně v češtině a že vznik škol anglických a jiných nutně povede k tomu, že se některé skupiny cizinců přestanou integrovat a začnou vytvářet izolované skupiny.

Čtvrtý postřeh je něco, na čem se shodli pan kancléř Weigl a zástupce odborů. Tím, že přijímáme migranty, „vyzobáváme“ společnosti jiných zemí, kde ti lidé pak chybějí, což vede k udržování celých společností v chudobě. Chce-li někdo pomáhat chudým zemím, ať začne absolutním zákazem migrace. Krást jim lidi a potom posílat rozvojovou pomoc, je pokrytectví. Svoboda pohybu pracovních sil se tak ukazuje jako princip škodlivý pro všechny.

A za páté. Ladislav Jakl a moje maličkost jsme se zaměřili na to, jaká je schopnost hostitelské společnosti asimilovat příchozí. Já jsem dokonce tvrdil, že imigrace musí být posuzována právě ve světle této schopnosti. Tam, kde kde dokážou každého příchozího tvrdě a nemilosrdně přinutit, aby se přizpůsobil, tam si mohou dovolit více migrantů než tam, kde jsou laxní. A pokud společnost propadne zhoubné doktríně multikulturalismu, pak pro ni může být zničující i malá skupina migrantů. Jeden jmenovaný profesor ekonomie nás sepsul, že asimilační schopnost není měřitelná veličina, takže s ní nemáme otravovat. Nicméně já už tuším, že se tomu budu věnovat ve svém příspěvku do migračního sborníku, který IVK připravuje.

13. 9. 2018

Nemůžu si pomoci, ale pořád mi vychází, že pokrytec Babiš představuje mnohem menší zlo než tzv. tradiční demokratické strany. V této chvíli mu musíme držet palce, aby se udržel do doby, než vyroste vlastenecká formace tak silná, aby mohla pomýšlet na “vstup do Strakovky hlavním vchodem.”

Andrej Babiš pro PL ostře proti EU: Stojím za Orbánem. Telička je zrádce. Poche ministrem nebude

13. 9. 2018

Konečně už chápu, proč kavárna tak horlivě připomínala srpen 1968. Hledala vzor podlézání okupantům, psaní zvacích dopisů a všeho kolem toho. Ti lidé věděli, že to budou v nejbližších týdnech potřebovat. Co by si kavárna bez Biľakova příkladu počala.

13. 9. 2018

Viktor Orbán to vmetl do tváře vládcům imperia naprosto jasně:

Každý národ má právo uspořádat podle sebe život ve své zemi. MY budeme chránit svoje hranice a MY určíme, s kým budeme žít pospolu. Maďarsko se vašemu vydírání nepodvolí. Budeme bránit svá práva, kdekoliv to bude třeba, i proti vám.

Někdo možná bude říkat, že Maďaři jsou lepší vlastenci a proto… Jenže ono je to i obráceně. Je snadné být vlastencem v zemi s takovým premiérem. A je obtížné být vlastencem v zemi, kterou vedou zbabělí ubožáci krčící se před úředníky impéria. I proto bylo zvolení Miloše Zemana tak důležité.

12. 9. 2018

Šumperská debata Migrace před branami je k dispozici v plně profesionálním zpracování (Balík – Hampl – Hauzner – Ťulpík).

12. 9. 2018

Z dnešního rozhovoru pro Sputnik:

Podle názoru Michaely Šojdrové by Česká republika mohla poskytnut útočiště sirotkům, dětským uprchlíkům ze Sýrie. Mohl byste tento návrh okomentovat?

Dovoluji si připomenout, že paní poslankyně Šojdrová je známá podvodnice, která občanům České republiky již opakovaně veřejně lhala, a to právě ve věci imigraci. Je smutné, že zatímco různí drobní podvodníci jsou zavíráni, paní Šojdrové se daří vyhýbat se spravedlnosti. Její prohlášení nemohou být brána vážně ani na vteřinu.

12. 9. 2018

Právě jsem si udělal profil na sociální síti Minds. Budu tam zdvojovat všechny posty z Facebooku, ale nebudu tam dávat nic navíc. Další sociální sítě budou následovat.

Profil Petra Hampla na sociální síti Minds.com

11. 9. 2018

Fantova kavárna, jeden z skvostů secesní Prahy, prošla neuvěřitelně odpornou přestavbou. Vypadá teď jako kantýna v nějaké korporátní centrále. Kdyby to udělal soukromník, který zoufale potřebuje peníze, snad by se to ještě dalo pochopit. Ale tohoto barbarství se dopustil státní podnik Správa železniční dopravní cesty. Neuvěřitelné.

11. 9. 2018

Spolehlivou cestou, jak zničit lidskou svobodu, je vyhlásit také svobodu korporací, potůčků, motýlů, planety Země, literárních děl, finančních toků a čehokoliv dalšího.

A co se týče pseudoargumentu, že korporace se skládá z lidí, nechť je to posouzeno. Na jedné straně svoboda majitele jedné akcie Facebooku, na druhé straně svoboda občana země, kde Facebook působí. Majitel akcie ztratí možnost hlasovat o blokování (jeho hlas stejně nemá žádnou váhu), občanům země hrozí úplná ztráta občanských svobod, pokud Facebook zničí demokracii. Koho má preferovat stát, který si občané zřídili k tomu, aby chránil jejich svobodu?

10. 9. 2018

Vzestup Švédských demokratů nic nemění na tom, že strany prosazující genocidu etnických Švédů a rychlou islamizaci země drtivě zvítězily.

Rozdíl mezi Švédskem a jinými zeměmi je především ekonomický. Švédsko je schopné bez problémů financovat život neustále se rozrůstající nové aristokracie a efektivně potlačovat všechny pokusy o lidovou vzpouru. Úspěch Švédských demokratů ukazuje, že i švédská nová aristokracie slábne. Jenže neslábne dost rychle. Než bude země zralá na změnu, bude plně ovládnuta nepřítelem, resp. rozdělena mezi Afghánce, Somálce a další.

Budiž nám to varováním. Česká republika totiž naprosto přesně opakuje švédskou cestu.

10. 9. 2018

Martin Konvička:

Ještě k víkendové vraždě v Köthenu.

V médiích probublalo, že oběť se s Afgánci “dostala do hádky”. A opět jde o VÝCHODNÍ Německo. Možná se v bývalé NDR vraždí více, než v bývalé NSR, protože Wessis jsou za ta léta naučení, že Novoněmcům se neodporuje, kdežo Ossis se s tím nemíní smířit.

A opět se média bojí “nového Chemnitz” – o zavražděného mladého člověka jim vůbec nejde, bojí se “nacionalistů”.

Řekněte jim někdo, že v Německu bude ještě mnoho Chemnitz … stejně jako mnoho Vukovarů, Račaků, Srebrenic. Brzy.

9. 9. 2018

Z dnešní úvahy:

Vlastenecké hnutí má co nabídnout. Svobodnou a nezávislou zemi s vlastní ekonomikou, vlastními univerzitami a vším, co k tomu patří. To si vyžádá neskutečné práce, ale vytvoří také nespočet nových příležitostí. Takových, jaké globální svět prostě nemůže nabídnout.

– Bude zapotřebí vybudovat tisíce a tisíce nových firem. To je výzva pro podnikatele, budoucí vlastníky a jejich manažery.
– Bude zapotřebí vytvořit české značky, které dokážou konkurovat německým (jejichž produkty jsou fakticky jen montovány z českých komponent) . To je výzva pro obchodníky a ředitele.
– Bude zapotřebí vybudovat vlastní systém obrany a vlastní ozbrojené síly.
– Vytvořit skutečně funkční mezinárodní vztahy a získat schopnost ovlivňovat dění v náš prospěch. Navázat spolupráci i s těmi, kdo jsou dnes označováni za nepřátele.
– Budeme potřebovat svobodná a profesionální média. Příležitost pro stovky lidí, kteří budou muset nahradit zoufalé propagandisty v dnešních médiích hlavního proudu. Tedy stejná změna jako v letech 1990 – 1992.

Petr Hampl: Jaké má být české národní hnutí

9. 9. 2018

Hezky se nám zformovala skupina lidí, kteří sice nic neumí, práce se štítí a pracujícími lidmi pohrdají, zato nám mohou poskytnout morální vedení. Třeba tento fanatický stoupenec Jiřího Drahoše. Drahoš do senátu! Doplnění: Ten statečný mládenec tu zprávu právě vymazal.

9. 9. 2018

Možná to znáte. Máte docela načteno o islámu a dostanete se do debaty s někým (třeba i ze své rodiny), podle koho je islám vlastně super a jenom pár okrajových magorů ho zneužívá. Což je, žel, ještě podpořeno tím, že média většinou papouškují nehorázné lži o kultivovaném tolerantním náboženství, které prý vždy bylo součástí evropské kultury atd. V poslední době se k této ideologické masáži přidávají i učebnice (v Toulkách světovou minulostí se třeba můžete dočíst, že džihád je typ modlitby a Mohamed byl respektován díky své mírnosti a velkorysosti).

Bill Warner proto sepsal jednoduché postupy jak argumentovat, aby debata zůstala založená na faktech a pravá podstata islámu je ukázala. Od dneška tu knihu (Jak debatovat o islámu) prodávám i ve svém internetovém obchůdku.

9. 9. 2018

Kdyby vláda zabavila majetek Člověka v tísni, kdo by za pár let podporoval restituce? Bojím se, že církve nepochopily, že problém je v tom, zda budou vnímány jako další neziskovka nebo jako užitečné a potřebné těleso.

8. 9. 2018

Nejspíš založím politickou stranu Maminky a ostatní (MAO). Své mamince přece důvěřuje každý. A pak začnu žalovat všechny skutečné maminky za používání toho slova. Když to můžou dělat starostové…

8. 9. 2018

Z přípravy videopořadu, kde budu zasazovat jednotlivé politické a společenské události do širší perspektivy civilizačních trendů. Nebude to o tom, který politik je lepší či horší, ale o tom, co to znamená z hlediska záchrany nebo blížícího se konce naší civilizace. Pořad bude určen zvláště čtenářům Prolomení hradeb, takže doporučuji se s tou knihou aspoň povrchně seznámit. Budu se snažit, aby byl první díl k dispozici tak během dvou týdnů.

8. 9. 2018

Takhle to dopadá, když je někdo v politice tak dlouho, že zapomene, že existuje něco jako morálka.

Naprostá většina veřejnosti pokládala restituce za hluboce amorální a od jejich schválení nepodnikly církve nejmenší pokus přesvědčit veřejnost, že by mohly být obecně prospěšné. Naopak, s výjimkou pár statečných kolem kardinála Duky a některých velmi malých sborů se církve postavily na stranu nadnárodních elit proti českých lidem. A teď se to pokouší dohnat do krajnosti a vysoudit všechno, co jim nešťastná formulace zákona umožňuje.

Představa, že nějaká organizace může okázale ignorovat morální cítění téměř celého národa je naivní. Až dojde k dalšímu pokusu o znárodnění (a ono k němu dojde), nenajdou naprosto žádnou podporu. Zaslouženě.

Marian Jurečka: Prezidentovi vadí, že se v některých případech církve obrátily na soudy, aby spravedlivě rozhodly ve sporných případech a tak souhlasí se zdaněním toho, co bylo ukradeno a bylo vráceno po 75 letech. Ještě si můžeme říkat právní stát?

Neuvěřitelně zvrácená logika, že se někdo dovolil obrátit regulérně dle platných zákonů na soudy, aby byla posouzena spravedlnost, tak ho just za tuto drzost chtít spravedlnost potrestáme! Prostě toto si dovolit je moc. Ty vogo to je neuvěřitelný…..

7. 9. 2018

Jiří Weigl, ředitel Institutu Václava Klause:

Zabránit lidem z jiných zemí, aby k nám přicházeli za dávkami, je chvályhodný cíl. Nestačí to ale. Migrační problém, jakému čelíme, je daleko širší.

Riziko migrace pro Česko: Diskutujme vážně. Máme zde totiž víc imigrantů než leckde na Západě. Proč je tu ještě relativní klid? Poučme se z fatálních chyb jiných. Podceňovat či zužovat problém se nevyplatí

6. 9. 2018

Ze včerejší kontaktní kampaně. V nadcházejících týdnech budu v různých regionech podporovat různá seskupení a jejich kandidáty. Ale vždy spolehlivé, odvážné a spolehlivé vlastence. Jako třeba Ladislava Jakla.

6. 9. 2018

Na zítra je (pátek 7. 9.) naplánováno společné pití piva vlastenců z epicentra českého neomarxismu, tedy obcí jako jsou Dobřichovice, Černošice apod. Detaily nebudu z pochopitelných důvodů uvádět, ale komu se zajídají lavičky Václava Havla, vlajky Tibetu a časopis ProRock ve schránkách, nějak si zjištěte, kde to je a přijďte.

6. 9. 2018

Z krátkého rozhovoru o mateřské učitelce – vegance:

Je zapotřebí najít hranici mezi osobním přesvědčením a vštěpováním hodnot. Děti by se měly učit, že někteří lidé jsou podivínští a že to patří k životu. To je v pořádku. Nesmí to mít ale podobu vštěpování hodnot. Hledání té hranice, to je něco, co nelze řídit centrálně. Lidé se prostě musí dohodnout a učitelé musí respektovat priority rodičů.

Za veganství vyhazov ze školky. Kauza, která hýbe Českem

5. 9. 2018

Pondělní MF Dnes nevzbudila až tolik pozornosti. Ale měla. Andrej Babiš oznámil prostřednictvím hlavního článku na titulce svého největšího média, že novým klíčovým tématem hnutí ANO bude jak zastavit imigraci z islámských a afrických zemí. Citovaný Babiš používá formulaci Benjamina Kurase (který je dosud podstatnou částí mainstreamového tisku pokládán za nepřijatelného xenofoba). Hampl, Konvička a další už asi rehabilitováni nebudou (v tom byli komunisti o něco poctivější), i tak se ale jedná se o radikální změnu politického prostředí.

Je samozřejmě otázka, nakolik to AB myslí vážně. To ukáže dnešní jednání s Angelou Merkelovou (nechystá si pozici, aby měl kam ustupovat?) a hlavně nadcházející parlamentní hlasování o sadě dokumentů, do kterých byly přesunuty imigrační kvóty (Marakéš, Úmluva o právním postavení uprchlíků a další). Dosud Babišova vláda tyto dokumenty podporovala.

Nicméně i kdyby se jednalo jen o změnu v rétorice znamená to, že od nynějška vypadá politická diskuze takto:

Střed znamená – nepřijímat nikoho a poskytovat nějakou čistě formální “pomoc v místě.” (ANO)

Výrazně vlevo znamená – přijímat ty, kdo opravdu prchají před válkou,ovšem po důkladném prověření. (ODS)

Levý extrém znamená – aplikovat praxi běžnou v západní Evropě. (KDU-ČSL, Zelení, Piráti, TOP)

Výrazně vpravo – kontrolovat, zavírat mešity, provádět masové deportace. A samozřejmě nebrat naprosto nikoho dalšího. (snad SPD – jestli jim to ještě vydrželo)

Pravý extrém – pogromy na snědé lidi atd. (neexistuje)

(slova “vlevo”, “vpravo” jsem použil, protože nevím o úplně vhodném termínu. Klidně to můžete nahradit jinými výrazy)

4. 9. 2018

Dnešní úvaha je zakončena takto:
Zkrátka, vypadá to, že se vyjasňuje, že neomarxisty řízený západní svět spěje k jasně stalinské podobě. A protože společenské systémy mají tendenci vytvářet kompaktní formy, můžeme s vysokou pravděpodobností očekávat, že nakonec dojde i na tu stalinskou brutalitu. Otázkou jenom je, jak si rozdělí práci oficiální policie, bojůvky typu Antifa a džihádistické skupiny.

Správní intelektuálové vám samozřejmě řeknou, že nic takového nehrozí a že jenom straším. Jsou to stejné typy, co tvrdily, že neexistuje stalinský teror ani Gulagy, potom dospěly k tomu, že Hitlerovy koncentrační tábory jsou jen taková rekreační zařízení, následovalo vzývání velkého humanisty Mao Ce-tunga… až po současné nadšení pro „náboženství míru.“ Když takoví lidé tvrdí, že nehrozí jiné nebezpečí než globální oteplování, můžete se cítit naprosto bezpečně.

Petr Hampl: Normalizace nebo stalinismus?

4. 9. 2018

Zelení jdou do voleb s programem vytvořit v Praze islámskou non-go zónu. Nevolil bych je, ale rozhodně mi to připadá férovější, než když se tzv. solidní strany vykrucují „nejsme vítači, ale…“ a jsou připraveny podpořit stejné kroky.

4. 9. 2018

Čtyři poznámky k hezkému vtipnému textu Ládika Větvičky:
1) Není pravda, že by ve všech dobách připadalo starým, že mladí jsou jaksi horší. V některých dobách to tak je. V jiných dobách jsou staří na mladou generaci hrdí. A často je to někde mezi.
2) To, co Láďa píše, se netýká všech mladých, ale pouze těch, kdo si nechali nakukat, že to s nimi euroelity myslí dobře a že na ně čeká úžasný snadný život v korporátních centrálách, redakcích nebo neziskovkách. Většina z nich bude ve skutečnosti kopnuta do zadnice, ale to ještě nevědí.
3) Dnešní mladí jsou nesporně mnohem snadněji manipulovatelní, než jsme byli my. To se neprojevuje jenom v politických názorech, ale také ve spotřebitelském chování.
4) Na mladých lidech je především vidět, jak zoufale se snaží uniknout světu svých rodičů. Je přirozené, že jim to zazlíváme, ale na druhou stranu – co jim ten svět nabízí? Erozi občanských svobod, klesající životní úroveň, buzeraci na každém rohu a rýsující se debakl ve střetnutí s islámem. A hlavně, pro mnoho z nich je v podstatě nemožné vést podobný život jako jejich rodiče, protože pracovní trh je nesrovnatelně těžší, byty nedostupné, úroveň vzdělání o třídu horší, úřady dotěrnější…

Větvička: Zkurvená generace

4. 9. 2018

Obávám se, že diskuze o důchodcovských a studentských slevách na jízdném ukazuje, jak strašlivě myšlenkově zdegenerovala tzv. pravice.

Vláda provedla to, že seškrtala některé nesmyslné a zbytečné výdaje a ušetřené peníze převedla na podporu důchodců a rodin se školními a studujícími dětmi. Došlo tím k nějakému omezení svobod? Zvýšil se tím rozpočtový deficit? Ani v nejmenším. Každý normálně smýšlející občan by měl zajásat.

Jenže je tu skupina lidí, která má pocit, že národní prosperita musí být založena na tom, že chudým lidem se daří co nejhůře a zachází se s nimi co nejnespravedlivěji. Takže slyšíme povyk o údajné pohromě, kterou to způsobí. Kdepak, žádnou ekonomickou pohromu to nezpůsobí. Možná to způsobí trauma pár arogantním blbečkům, co odvozují své sebehodnocení od výsměchu těm, kdo jsou na společenském žebříčku o něco níže. Jen houšť takových traumat!

A dodatek:

Někdy se říká, že levicové myšlení je založené na lidské závisti. Ale v poslední době mám pocit, že to mnohem víc platí o pravicovém myšlení.

Třeba diskuze o dotovaném jízdném. Každý z těch pravicových kritiků byl ochoten bez problémů snášet, že se ty peníze vyhazovaly z okna. To je v pořádku. Ale jakmile je s nimi odlehčeno důchodcům a rodinám s dětmi, hned je oheň na střeše. Co je to jiného než obyčejná závist?

3. 9. 2018

Dostupnost bytů v Praze a okolí pro české pracující je nedosažitelná, dokud nebude vydán zákaz prodeje cizincům. Bohatí Rusové, Číňani, Arabové a další mohou platit víc než kterýkoliv český pracující. A je jich dost, aby na místní lidi nezbylo, ani kdyby se bytová výstavba zdvojnásobila či ztrojnásila. A to k nim musíme připočíst ještě proud prchajících západoevropanů, který bude sílit.

Pokud se nepodaří prosadit zákaz prodeje cizincům, nakonec nezbyde než znovu vytvořit segment státních bytů se vší korupcí, šmelinou, neefektivitou, tisícovkami prázdných bytů a obrovským rizikem, že tam nakonec budou místo českých lidí nastěhováni imigranti. To je nutná cena za volný pohyb lidí, kapitálu a zboží.

Kdy už nám dojde, že na otevřené ekonomice vydělává jen úzká vrstva nejbohatších a různí spekulanti?

2. 9. 2018

Čtení na nedělní večer. Moc se těším.

2. 9. 2018

Sborník z konference “Opravdu žijeme v éře střetu civilizací? – 10 let od smrti Samuela Huntingtona” je k dispozici zdarma ve formátu PDF.

Přispěli do něj Jozef Banáš, Petr Hampl, Jan Keller, Benjamin Kuras, Petr Robejšek, Jiří Weigl, Petr Žantovský.

Sborník z konference 10 let od smrti Samuela Huntingtona

2. 9. 2018

Neměl by někdo Drahošovi šetrně sdělit, že už nekandiduje na prezidenta, nýbrž na senátora a že jeho soupeř se nejmenuje Miloš Zeman ale Benjamin Kuras?

2. 9. 2018

Jaroslav Bašta:
Prvním předpokladem pro překonání tohoto nového typu ekologické krize bude změna myšlení. Do staveb budoucích přehrad a záchrany lesů by nadále neměli mluvit aktivisté, jejichž nevyřčeným ideálem je divočina bez lidí. Za současné klimatické situace se dosavadní lhůty povolování staveb stávají překážkou, která bude doslova ohrožovat naší existenci.

Jaroslav Bašta: Hráze a ideologie

2. 9. 2018

Se smutkem a znepokojením sleduji proces “zlepšolidňování” části protirežimní opozice. Jakmile je hlasy rozzuřených voličů dostaly do hry, získali někteří dojem, že bude prospěšné, když se začnou trochu podobat TOP09 nebo ODS nebo ANO nebo jiným “solidním subjektům”. Projevuje se to třeba v tom, že před obecními volbami cudně mlčí o otázkách islámu, imigrace, bezpečnosti, obranyschopnosti atd.

Přitom na obecních zastupitelstvech záležet bude, ne že ne. Miliony lidí mají ve svém okolí nějakou muslimskou rodinu, a z každá taková rodina se může potenciálně stát centrem větší komunity. Co udělá váš starosta, pokud to bude zrovna u vás? Co udělá, jestli do města přijde arabský investor? Podpoří ho? Postaví se na rázně na odpor? Bude dělat, že nic nevidí? Ostatně, k islamizaci Teplic nemuselo dojít, kdyby byli na místě chamtivého Kubery a jeho kumpánů poctiví a čestní lidé. Ve skutečnosti neexistuje žádné téma významnější než imigrace, a to ani na místní úrovni.

Proto mám obrovskou radost z jednoznačného prohlášení Davida Nepimacha ze Zlína. Jasný projev odvahy, rozhodnosti a dobrého úsudku uprostřed spousty nejasností a vyhýbavých formulací. Kéž by ho následovali i další.

1. 9. 2018

Milí mainstreamoví novináři. Vadí vám, že vás mnoho spoluobčanů pokládá za škodnou? Tak přestaňte ničit vlastní zemi, urážet vlastní národ, plivat na vlastní spoluobčany, šířit lži, cenzurovat pravdu a volat po nastolení totalitního režimu. Uvidíte, že se vaše reputace zlepší.

1. 9. 2018

Hana Lipovská:

Byl pátek 1. září 1939

Děti, které se narodily v roce 1933 šly poprve do školy.

Na titulní stránce Lidových novin vyšla báseň Josefa Ošmery “Mrtvá čejka”.
Stěží si na ni kdo vzpomene.
A přesto byla v lecčem prorocká, neboť se v ní brněnský básník ptal:
“Kdo, dobrá matko, ochrání tvé děti?”

Byl pátek 1. září 1939
A Německo zahájilo útokem na Polsko druhou světovou válku.

Neumíme sečíst české oběti německého vraždění.

Neumíme spočítat počty hodin strachu těch, kdo každý den se staženým hrdlem čekali na vylepení seznamů popravených.

Neumíme spočítat hodiny strachu těch, kdo byli předvoláni na Gestapo, ponižováni a mučeni,
a už vůbec neumíme spočítat hodiny strachu jejich rodin, které na ně doma v zoufalství čekaly.

Neumíme si ani náhodou představit, co snad cítili Češi v Kounicových kolejích, na jejichž popravy si brněnští Němci kupovali vstupenky jako na fotbal.

Neumíme si představit, co zažívali studenti, kteří museli opustit své vysoké školy.

Vlastně o celé válce nevíme vůbec nic, i kdybychom uměli dopodrobna popsat všechny bitvy a všechny dohody.

Našich českých a moravských obětí bylo mnohem, mnohem více než odhadovaných 343 000 zavražděných.

Na vrub německého běsnění musíme přičíst vlastně i rok 1948, neboť komunisté by stěží mohli uspět, pokud by jim k tomu německý národní socialismus neumetl cestu.

Přesto jsme neprohráli.

Ne “jen” proto, že naše země nebyla zničena a vyhlazena.
Ne “jen” proto, že naši vojáci na všech frontách uspěli.
Ne “jen” proto, že jsme nakonec stáli na straně vítězů.

Ale především proto, že jsme Německu přece jen nakonec dokázali jeho zločiny na českém národě odpustit.
Dokázali jim totiž odpustit ti, kdo koncentráky skutečně prošli, kdo byli mučeni, kdo během války prožili celá tisíciletí strachu, ti, kdo viděli umírat své děti.

Odpouštět musíme.
Zapomínat na pátek 1. září 1939 však nikdy nesmíme.

1. 9. 2018

Zatímco oficiální představitelé židovských organizací jásají nad islamizací Evropy, rabín David Bohbot přistupuje k multikulturnímu dialogu poněkud praktičtěji. Jsem hrdý, že se mohu přátelit s lidmi, jako je on.