Zeman Schwarzenberga a spol. vyděsil, vysvětluje sociolog.

ROZHOVOR: Sociolog Petr Hampl vysvětluje, proč nedělní exhibice prezidenta Zemana v Hovorech z Lán tak vyděsila Karla Schwarzenberga a elity, shromážděné kolem něj. 

Přirovnal to k rolníkovi, který se snaží proniknout na panský bál. Podle něj je žoviálnost a bodrost v uvažování knížat jejich vlastním atributem a nestrpí, pokud se jim do tohoto hájemství pokusí vstoupit někdo, kdo je mimo jejich urozenou společnost. To vnímají v podstatě jako sociální vzpouru chudiny.

 

V posledních dnech jakoby se téměř nedělo nic, kromě toho, že se všichni” pohoršují nad výroky prezidenta Zemana v nedělních Hovorech z Lán. Myslíte, že šlo ze strany Miloše Zemana o předem promyšlenou akci? Co by v takovém případě mohlo být jeho cílem?

Nemůžu mluvit za pana prezidenta, ale podle mě to nemuselo být až tak promyšlené. Z tónu hlasu soudím, že se dobře bavil, dost možná, že roli hrálo i posilnění pár panáčky. Možná si už v té chvíli představoval hysterickou reakci pražských intelektuálů.

Někteří komentátoři tvrdí, že Zemanovým cílem bylo překrýt debatu o jeho návštěvě Číny a to, že se zpět vracel letounem pronajatým společnostmi PPF a J&T. Do jaké míry to může odpovídat skutečnosti? Muselo mu přece být jasné, že médii bude vláčen tak jako tak.

Absolutně ne. Prezident se nedopustil ničeho špatného. Ušetřil daňovým poplatníkům nějaké peníze, nic víc.

Mezi prezidentovými zastánci jsou i ti, kteří říkají, že není namístě taková ostrá kampaň proti hlavě státu, ale že na druhou stranu ta slova prostě nemá prezident republiky nikdy říkat… Jak to vnímáte vy? Vadí vám nejen jako sociologovi, ale jako otci, když takto prezident mluví?

Nevidím tu událost jako něco fatálního, ale stávat by se to nemělo. Nicméně pokud to někomu vadí, ať ta slova neopakuje a nerozpitvává. Vracet se k tomu, opakovat ta slova a zároveň se nad tím pohoršovat – to je docela obyčejné pokrytectví.

Většina z těch sprostých výrazů, které Miloš Zeman použil, souvisely s ruskou skupinou Pussy Riot, kdy prezident jen přeložil ten název do češtiny a následně citoval z některých jejích textů. Přitom většina médií, řada politiků i té pověstné pražské kavárny” Pussy Riot chválila jako hrdinky a měla je za politické vězně. Proč je takový problém, když se to pouze přeloží do češtiny? Nebo jde spíše o to, že to řekl právě Miloš Zeman?

Myslím, že pro zastánce Pussy Riot byly Zemanovy výroky nepříjemné tím, že jasně odhalily, že se nejedná o žádné disidentky, ale spíš partu ujetých pornoexhibicionistek. Samozřejmě, věděl to každý, kdo se o tu kauzu aspoň trochu zajímal, ale Miloš Zeman to jako první řekl nahlas.

Je známo, že Zemanův někdejší soupeř z prezidentské volby Karel Schwarzenberg používá podobná či stejně vulgární slova docela často, a to veřejně v rozhovorech, projevech a vyjádřeních. Lze se dobrat vysvětlení toho, proč to u Schwarzenberga nevadí a je to dokonce sympatické” a když to jednou udělá Zeman, je to téměř největší kauza letošního roku?

„Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi,” říká staré latinské přísloví. A přesně tak je tomu i s vulgárními slovy v ústech pánů Zemana a Schwarzenberga.

Je to vlastně kuriózní situace. Miloš Zeman, který ve skutečnosti patří k nejvzdělanějším obyvatelům naší země, hraje roli „burana”, tedy obyčejného příslušníka nižší třídy. Přizpůsobil tomu své oblékání, svůj slovník, vystupování, jídelníček atd. Karel Schwarzenberg, který nedokázal vystudovat vysokou školu a patrně v životě nepřečetl jedinou složitější knihu,
hraje roli příslušníka intelektuální elity.

Docenti a profesoři akceptují knížete, jako by byl jedním z nich a chlapi z fabrik akceptují stejným způsobem Zemana.

Nicméně oba jsou ve svých rolích akceptováni. Docenti a profesoři akceptují knížete, jako by byl jedním z nich (i když jeho mentální schopnosti by nejspíš nestačily ani na bakalářské studium a jeho  kulturní úroveň lze ilustrovat nejlépe na tom, že se na společenských akcích ukazuje s low level striptérkou) a chlapi z fabrik akceptují stejným způsobem Zemana (i když byl celý život profesionálním humanitním vědcem a ve fabrice v životě nepracoval).

Ale k jádru věci. Vulgární výrazy můžeme přirovnat třeba k roztrhané rolnické vestě. Když kníže přijde ve vznešeném obleku a k němu si navlékne roztrhanou rolnickou vestu, všichni mu tleskají. Kníže tím ukázal, že se sklání k rolníkům a zároveň je stále jasné, že je vznešenějším a urozenějším
člověkem. Roztrhaná vesta nezačala znamenat příslušnost k nižší třídě, proto je akceptována.

Kdyby ale na stejnou slavnost přišel v té stejné roztrhané vestě prostý rolník, bude vyveden ven. Protože rolnická vesta na těle rolníka ukazuje příslušnost k nižší třídě. A přítomnost chudiny na slavnosti je nepřijatelná.

Stejný princip platí u vulgarit v ústech Zemana a Schwarzenberga. Lidé, kteří se cítí být aristokraty, zuří, protože to vypadá, že chudina si dovolila překročit třídní bariéru.

 

 

Původně publikováno 7. 11. 2014 na www.parlamentnilisty.cz. Autor článku: Martin Huml.