Ivo Budil: Demonstrace síly oligarchie

Předseda nově jmenované vlády vystoupil se svým novoročním projevem. Jeho řeč vyvolala již řadu více či méně relevantních komentářů týkajících se obsahu i formy, takže další hodnocení by mohlo působit nadbytečně.

Přesto se zastavme u jednoho důležitého aspektu. Novoroční projev uvedeného činovníka představoval demonstraci síly nové mezinárodní oligarchie, která se poprvé takto otevřeně ujímá moci v naší zemi. Národní vlajka se nacházela v sevření praporů dvou nadnárodních organizací, o jejichž autoritě a legitimitě je zapovězeno pochybovat. Lid není vyzýván ke spolupráci při řešení náročných výzev a národního úkolu, ale je degradován v pasivní populaci, jíž jsou pouze oznamována rozhodnutí privilegované elity.

Lid není vyzýván ke spolupráci při řešení náročných výzev a národního úkolu, ale je degradován v pasivní populaci, jíž jsou pouze oznamována rozhodnutí privilegované elity.

Choreografie zaskřípala v okamžiku, kdy předseda vlády zmínil válečnou hrozbu na Východě. Uvedená narážka svým připomenutím tradičně známého typu militaristické propagandy příliš odhalila povahu nastupující moci. Na podobných aspektech se však bude ještě bezpochyby pracovat. Okázalé mocenské rituály faraónů, perských šáhů či jiných orientálních tyranů se pilovaly po staletí.

Čeho jsme svědky? Evropské obyvatelstvo se po poválečných desetiletích prosperity, kdy hlavního politického aktéra představovala pracující a podnikající střední třída jakožto nositel a záštita demokracie a svobody, začíná opět štěpit na dědičnou oligarchii a sociálně degradované a bezprávné vrstvy. Z historického hlediska to není překvapivé. Evropská unie není natolik hospodářsky a kognitivně výkonná, aby dokázala udržet společnost všeobecného blahobytu. Co je však znepokojující, je, že součástí povinné intelektuální výbavy dědičné oligarchie je přijetí iracionální ideologie, která nás strhává do stále hlubšího civilizačního úpadku. Lidový národně konzervativní vzdor tak musí usilovat o obnovení rozumu a racionálního přístupu ke světu.