Martin Konvička: Vývoj Německa – katastrofická varianta

Pořiďme si Pumu. Nebo se učme rusky.

Timmermansův plán šlape v zemích svazového severozápadu jako hodinky.

Německý Silvestr se tradičně nesl ve znamení ochmatávaných domorodek, novinkou bylo pár přizabitých policistů. Kdo by to ale řešil. Mladá generace je nadšená, protože Říše slavně vstoupila do Klimatické dekády. Začaly se zavírat elektrárny (pro začátek jaderné, klimaticky neškodné, ale hledejte v šílenství logiku), plánuje se vytlačení automobilů z měst a takové zdanění prakticky všeho, že země upadne do bídy. Metafyzickým nepřítelem je oxid uhličitý (který v atmosféře vždy byl a bude – lze proti němu tudíž bojovat do nekonečna), konkrétním škůdcem pak ekosvině – to jest Němci starších generací. Čeká je osud německých Židů minulého století, to ale předbíhám, pár let je ještě vydechovat CO2 nechají.

Německý Silvestr se tradičně nesl ve znamení ochmatávaných domorodek, novinkou bylo pár přizabitých policistů. Kdo by to ale řešil.

Zatím se, potichu, připravuje nová migrační vlna. Bosenské, řecké a jistě i další lágry i improvizovaná tábořiště praskají ve švech a Turecko vojensky vlítlo do Libye – chalífa Erdogan potřebuje zintenzívnit přísun “Syřanů” ze subsaharské Afriky, k čemuž potřeboval, vedle egejsko-balkánské, uvolnit i libyjsko-italskou trasu.

Klima-šílenství je gigantickým zastíracím manévrem pro další islamizační vlnu. Na komplotu se podílejí špičky EU (Timmermans a spol.), byznys hladový po netušeném bonanze “ekologických” státních zakázek (kdo vlastní akcie firem vyrábějících větrníky?) a lacino prodejní akademici (na vlně hysterie se vezou donedávna prestižní globální časopisy typu Lancet nebo Nature, ale i regionální příštipkáři, viz například zde: http://www.czechglobe.cz/cs/kontakty/48/). Lze si též představit, že se celá věc svým strůjcům už v zárodku vymkla z rukou. Klima-byznys a akademická sféra se už teď děsí, jaké šílenství rozpoutali. Podobně se jistě děsili němečtí průmyslníci a “rasoví vědci”, kteří umetli cestu nacistům. Jenže tehdy i dnes se děsili potichu, a to je k ničemu.

U nás mluví prezident o úspěšné zemi, což je asi krycí název pro to, že jsme nezešíleli. Premiér slibuje novou, státními zakázkami poháněnou prosperitu. Předseda senátu přiznal, že v zemi zmizela svoboda slova – jest tedy porušována Ústava, což ústavní činitel číslo dvě hodnotí povzdechnutím. Můžeme sice doufat, že to vše je jen nátěr, pod níž se pracuje na přebudování energetických sítí, bezpečnostních dohodách s Maďarskem a Polskem či novém úkolování tajných služeb – nejspíš však doufáme marně. Tuzemská demokracie hypnotizovaně hledí do chřtánu Obludy, která se ji chystá pozřít.

Zatím se, potichu, připravuje nová migrační vlna. Bosenské, řecké a jistě i další lágry i improvizovaná tábořiště praskají ve švech a Turecko vojensky vlítlo do Libye

Možná ti chlapi tajně doufají, že to nebude tak horké a že nový nástup Zla nějak jako národ nějak ošvejkujeme. Hrubý omyl. Ani islám, který chce dobýt svět, ani zelený maoismus, který chce zničit svět, nejsou ti vymódění salónní kašpaři, kteří v Německu vládli v letech 1933-45. Ti dnešní mají vyšší cíle.

Ve střetu zeleného šílenství a islámu samozřejmě zvítězí islám – kterému zelené šílenství umete cestu. Jak se to stane?

1. Ekošílenstvím zbídačená země nenaplní očekávání všech těch přišelců, kteří touží o vyhřívaných bazénech, rychlých autech a dostupném zboží – nikoli po ekologických programech a nevytápěných ubytovnách. Poroste agrese.

2. Novoněmci budou dál živeni dávkami, vydaněnými od Staroněmců. Poroste zášť na straně vydaněných a pocit nadřazenosti na straně živených.

3. Obecná paranoia, rozklad posledních ostrůvků stability typu rodiny či sousedského kolektivu, rezignace bezpečnostních složek na udržení pořádku (ti chlapi jsou již dnes lovnou zvěří!), to vše uvrhne společnost do totálního chaosu.

4. Jedinými ostrůvky bezpečí a stability se stanou společenství okolo mešit. Ty jsou již dnes prakticky všude; pro jejich členy neplatí a nebudou platit omezení klimatická, genderová či jiná; ti lidé jsou jako jediní v Německu ozbrojení a navzájem si zajišťují solidní sociální, ale i ekonomickou a informační síť.

5. Imámové mešit jsou rovněž jediní, kdo je schopen jakž-takž mírnit rozbroje mezi zdivočelými mladíky, a kdo aspoň trochu vidí do neprůhledných mezietnických vztahů (Arab – Turek – Kurd, atd. atp.).

6. PŘIJDE DEN, kdy budou ochranu u mohamedánů hledat konzervativnější či “spořádanější” zbytky německé společnosti. Ochranu před “ekologickou” buzerací, dalšími genderovými nesmysly, zfanatizovanou mládeží, výtržnictvím, stále bizarnější legislativou. “Raději burku, než povinné vegetariánství a zákaz rodit děti”, budou si říkat tatíci a mámy od rodin. Přijetí islámu (ať formou konverze, nebo formou spolupráce “za ochranu”) se pro masy Němců stane východiskem.

Potom dá Erdogan pokyn svým lidem – už nyní kontroluje jednak na 2000 německých mešit, jednak “kádrové složení” migračních vln. Možná do Německa vstoupí nějaké jeho “mírové síly”, možná se vytvoří milice z mohamedánů německých

Potom dá Erdogan pokyn svým lidem – už nyní kontroluje jednak na 2000 německých mešit, jednak “kádrové složení” migračních vln. Možná do Německa vstoupí nějaké jeho “mírové síly”, možná se vytvoří milice z mohamedánů německých, možná si Německo s Tureckem vymyslí nějakou integraci … to je jedno.

Postupně bude přijata šária, začnou přípravy tažení na Východ.