Marketing

 

Jak dosáhnout maximálního zvýšení prodeje při minimálních investicích do marketingu?

 

 • Úzce zacílit aktivity na ty, kdo se budou podílet na nákupním rozhodnutí.

 • Zaměřit komunikaci na problémy, které zákazníci řeší a které je zajímají. Nikoliv na produkt, technologii či nabízenou službu.

 • Pečlivě sladit marketing a prodej.

 • Veškeré marketingové aktivity musí být jednoduché a srozumitelné. Musí brát na zřetel, že „to, že je někdo schopen porozumět teorii relativity, z toho ještě nevyplývá, že mu dělá potěšení číst materiály takové obtížnosti.“
   

A právě tak to s mými kolegy děláme. Náš přístup je unikátní mimo jiné tím, že marketing a podporu prodeje pro vás navrhuje a řídí člověk s perfektní znalostí prodejního cyklu. Nesnažíme se dělat dokonalý marketing. Snažíme se dokonale podporovat prodej. Neděláme krásné weby, ale weby, které zlepšují prodejní výsledky. Nepíšeme čtivé letáky, ale letáky, které urychlují prodejní cyklus.

Poskytujeme službu podpory prodeje specificky určenou pro B2B sektor a užitečnou zejména tam, kde obchodní útvary pracují s některou z verzí metodik solution selling.

Takový marketing pak přestává být propagací produktů či brandu, ale sestává z hlubší analýzy potřeb zákazníka a cílené komunikace zaměřené na tento problém. Pomáháme podporovat prodej tak, aby zákazníci rozuměli tomu, které problémy
a jakým způsobem jim produkt nebo služba vyřeší.

To zahrnuje jiný způsob textování letáků, jinou internetovou komunikaci, jinou přítomnost na sociálních sítích, jiné vystupování na společenských akcích apod.
 

Naše marketingová práce zpravidla začíná konzultacemi, v jejichž rámci pomáháme:

 • jasně definovat kritické problémy zákazníků,

 • zjednodušit marketing,

 • zacílit jej,

 • a učinit pro zákazníka snadno srozumitelným.

Tuto koncepci potom implementujeme napříč všemi kanály – v úzké spolupráci s interním marketingovým týmem i v úzké spolupráci s prodejním oddělením.

Naše aktivity podpory prodeje mohou zahrnovat:

 • Internetové stránky

 • Public Relations – komunikaci s médii, tiskové zprávy, články atd.

 • Zpracování případových studií

 • Propagační letáky

 • Firemní časopisy, profily, výroční zprávy apod.

 • Copyrighting – vytváření textů na různé úrovni odbornosti, redakční podpora při psaní článků

 • Komunikaci na sociálních sítích

 • Příprava vystoupení na odborných konferencích a seminářích

 • Příprava a řízení účasti na veletrzích