Marketing technologických produktů a služeb

Na jedné straně dodavatel s unikátní schopností, technologickým náskokem a skvělým produktem, na druhé straně zákazník, kterého technologické “hračky” nezajímají, který jim nedokáže, a nejspíš ani nechce porozumět. A který už vůbec nechápe, proč by měl za něco takového platit. Zákazník, který pohrdá frázemi o “zvýšení ziskovosti” a “snížení nákladů”.

Překonávání této bariéry – to je disciplína, kterou potřebuje zvládnout každý, kdo se chce podílet na prodeji nebo marketingu informačních technologií, technických zařízení, strojů, chemických a biologických produktů, vývojových služeb apod.

Marketingové učebnice a kurzy zaměřené na prodej “tradičního” zboží jsou přitom použitelné jen ve velmi omezené míře. Kurz Marketing technologií vychází z úspěšných zkušeností a detailní znalosti českého trhu, zběžně se dotýká základních marketingových konceptů a přináší řadu praktických postřehů, podnětů a metod využitelných zejména v prodeji podnikovým zákazníkům – nakolik to jen umožňuje omezený rozsah kurzu.

Obsah:

 • cesta od technologie k produktu smysluplnému pro zákazníka

 • požadavky versus potřeby zákazníků a nástroje pro jejich analýzu

 • vytváření produktových balíčků

 • životní cyklus technologického produktu

 • „byznys case“ jako nástroj pro určení správné ceny

 • základní typy zákazníků ve vztahu k technologiím

 • jak rozpoznat obavy a předsudky a jak se s nimi vypořádat

 • základní definice přínosů – čtyři techniky, jak se dívat očima zákazníka

 • šest základních pravidel pro jednání s technologickými experty

 • komunikační techniky: zjednodušení, přirovnání a metafora a další

 • informace versus argumenty

 • jak najít správnou míru detailu

 • specifika různých komunikačních kanálů

 • úvod do vytváření technologických obchodních nabídek

 • technologické inovace a account management

 

Stáhnout “Kurz marketingu technologií” (.pdf, 112 kB)

V případě zájmu o účast na kurzu Marketing technologických produktů a služeb nás můžete kontaktovat zde.