Jaké je poučení z diskuze o očkování

Otázka týdne z 29. května 2020

Šíří se nové viry, hrozí kombinace nemocí, migranti znovu přináší již vymýcené choroby a obyvatelstvo začíná masově odmítat očkování. Z původně okrajové záležitosti se stává vážný problém.

Logicky se nabízí otázka, proč se tak stalo a jaké je z toho poučení.

Masové očkování obyvatelstva je aplikováno již 100 let. V Československu bylo povinné očkování zavedeno v roce 1920. Podařilo se vymýtit řadu chorob, byly zachráněny miliony životů. A to navzdory tomu, že vakcíny byly mnohdy nedokonalé a došlo k řadě skandálů. Pozitivní účinek jednoznačně převažuje. Přesto dnes téměř nic nevyvolává tolik strachu a hněvu.

…byly zachráněny miliony životů. A to navzdory tomu, že vakcíny byly mnohdy nedokonalé a došlo k řadě skandálů.

Tak jako každá oblast, i očkování má své problémy.

  • Farmaceutické korporace jsou nuceny zvyšovat zisky, a tedy tlačit další a další vakcíny, včetně některých úplně zbytečných. Kam to až může zajít, to ukazují pokusy očkovat chlapce proti zánětům děložního čípku. V principu neexistuje způsob, jak tomu čelit. Prostě proto, že farmaceutické firmy mají dostatek prostředků, aby uplatily jakéhokoliv regulátora či soudce. Snad by pomohlo zavést pravidlo, že očkovací vakcíny smějí vyrábět pouze státní podniky.
  • Kromě toho existují lidé, kterým očkování působí zdravotní problémy. V některých případech dokonce velmi vážné zdravotní problémy, výjimečně i doživotní postižení nebo smrt. Proto by měli lékaři pečlivě posuzovat riziko. A k tomu lékaři vesměs přistupují velmi nedbale.

Jenže experti  – opojení právem cenzurovat – se rozhodli žádnou debatu nepřipustit.

To jsou záležitosti, o kterých se mělo diskutovat. Jenže experti  – opojení právem cenzurovat – se rozhodli žádnou debatu nepřipustit. Když můžete věci držet pod pokličkou, je to pohodlnější. A taky pak nikdo nemůže kritizovat vaše kšeftíky.

A ono je to zakazování tak snadné! Když nemůžete oponenty všude zablokovat, můžete je aspoň nepustit do médií.

Debata tedy nevznikla, kritici byli označeni za bláznivé fanatiky nebo případně za rusko-čínské agenty, média byla zaplněna oficiálními verzemi…   a výsledek je tady. Debata ztratila racionalitu a expertů si nikdo nevšímá. Možná zkusí prosadit tvrdší represe, ale narazí na to, že politici jsou příliš zbabělí.

Debata tedy nevznikla, kritici byli označeni za bláznivé fanatiky nebo případně za rusko-čínské agenty,

Jaké bylo správné řešení?

  • Nepokoušet se regulovat debatu.
  • Přinášet jasná stručná jednoduchá vysvětlení, jaké pochopí i desetileté dítě.
  • Poctivě přiznávat problémy. Tam, kde se vedlejší účinky projevují, tam je neskrývat. Lidé musí získat jistotu, že se s nimi komunikuje otevřeně.
  • Reagovat na tvrzení, která se ve veřejném prostoru objevují. Reagovat věcně, vyvracet omyly, trpělivě vysvětlovat, jak biologické věci fungují.

…držet se stranou od zfanatizovaných idiotů, jací dnes provozují servery typu Demagog, Manipulátoři a Hlídací pes.

  • A nebylo by zapotřebí řešit bláznivé historky typu, kdo koho vyhodil z které laboratoře a jaké tam byly dokumenty.
  • K tomu všemu se samozřejmě držet stranou od zfanatizovaných idiotů, jací dnes provozují servery typu Demagog, Manipulátoři a Hlídací pes, kde „vyvracení hoaxů“ probíhá tak, že téměř v každém textu najdete zjevnou nepravdu. To diskredituje celé odvětví.

Netýká se to jenom očkování. Platí to pro všechny oblasti veřejného života.