Pevnost Česká republika nebo kavárna Česká republika?

Dámy a pánové, spoluobčané,

na tomto historickém místě se sluší připomenout, že to, čemu čelíme, se odehrálo v evropských dějinách už mnohokrát. Islamistické skupiny se opakovaně pokoušely dobýt Evropu. A párkrát se jim to téměř podařilo. Chybělo jen velmi málo.

Když se podíváme do evropských dějin, vidíme krále bojovat za záchranu křesťanského světa. Vidíme, že mnozí z nich bojovali v první linii, obětovali majetky, nelitovali úsilí a ochotně podstupovali nebezpečí. Jeden český král dokonce padl v bitvě proti armádám našeho odvěkého nepřítele – Turecka.

Jeden český panovník dokonce padl v bitvě proti armádám našeho odvěkého nepřítele – Turecka.

Když se podíváme do evropských dějin, vidíme vzdělance, kteří nelitovali námahy, aby lidem vysvětlili, jaké nebezpečí hrozí a aby se Evropané semkli proti islamistickému nebezpečí.  Bohatí podnikatelé dávali peníze na vyzbrojení křesťanských armád bránících Evropu.

Ale jak je tomu dnes? Politické elity úmyslně rezignovaly na obranu hranic,  zvýhodňují agresory proti domácímu obyvatelstvu a ještě sepokouší se všemi prostředky umlčet a zničit ty, kdo chtějí bránit svobodu a kulturu evropských národů.

Kapitáni nadnárodních korporací, mnohdy úzce spjatých s vládami, otevřeně vyhlašují podporu islamizaci Evropy. Intelektuálové a umělci zastírají nebezpečí a vytvářejí lživé báchorky o mírumilovném islámu.

Jste rádi, že takové lidi živíte? Jste rádi, že se vám takoví lidé vysmívají a urážejí vás? Jste rádi, že vymývají mozky vašim dětem?

Dámy a pánové, je čas, abychom obnovili skutečný význam slova demokracie. Je nejvyšší čas, aby zrádcovské elity v České republice byly smeteny stejně jako v Maďarsku nebo Polsku.

Myslím, že Polsko je dobrý příklad. Před pár měsíci to byla eurohujerská země a dnes už si nikdo ani nepamatuje, jak se jmenovala ta kolaborantská premiérka. Ještě nedávno visely na vládních budovách v Polsku vlajky Evropské unie, a dnes už je tam nenajdete. Stačilo pár měsíců! A když to tak dnes nepůsobí, i v téhle zemi to může velmi rychle vypadat úplně jinak než před dnes. Jsou před námi volby do krajů i volby do parlamentu a všechny možnosti jsou ještě otevřené.

I v téhle zemi to může velmi rychle vypadat úplně jinak než před dnes. Jsou před námi volby do krajů i volby do parlamentu a všechny možnosti jsou ještě otevřené.

Některé návrhy zákonů jsou již připravené a kolegové z Úsvitu-Národní koalice je už prosazují v parlamentu. Na dalších pracujeme. A všechno dohromady to znamená, že JE možné uzavřít hranice. JE možné zastavit zřizování dalších ubytoven pro migranty. JE možné z téhle země deportovat nebezpečné lidi. JE možné odříznout Českou televizi od poplatků a takzvané neziskovky od peněz. JE možné zastavit multikulturní vymývání mozků na školách. JE možné zastavit rostoucí agresivitu místních islámských komunit.

Ale to nepůjde samo. Spoluobčané! Přátelé! Možná, že právě letošní rok bude rokem rozhodnutí. Můžeme být pevnost Česká republika. Nebo můžeme být kavárna Česká republika.

  • Chcete, aby se tahle země stala pevností, o kterou se islámská agrese rozbije?
  • Nechcete raději, aby se stala jednou velikou kavárnou?
  • Uvědomujete si, že sedět v kavárně je pohodlnější než stát na hradbách? 
  • Jste odhodláni postavit se na odpor i vlastním elitám?

Dámy a pánové, pevnost Evropa – to není něco, kam byste se mohli schovat. Pevnost Evropa, to jste vy.

Pevnost Evropa – to není něco, kam byste se mohli schovat. Pevnost Evropa, to jste vy.

Evropa –  to není jen kus země. Bez práce generací našich předků by to byla jen hromada hlíny a kamení. Evropa, to nejsou papaláši v Bruselu. Evropa, to jsme my.

Buď ukážeme dost odhodlání, budeme pevností a tuhle zemi uhájíme. Nebo ji vydáme nepřátelům. Jste odhodláni stát pevně? Jste odhodláni postavit se na odpor i vlastním elitám?

Všichni ještě budeme mít příležitost ukázat, že to myslíme vážně. Budou vás označovat za extrémisty, jako to dělají už teď. Budou nás urážet, pomlouvat, některé z nás se pokusí dostat do vězení. Ale my nesmíme ustoupit. Nesmíme se vzdát ani kousku české země. Nesmíme se vzdát žádné oblasti našeho života a naší kultury jen proto, že to údajně uráží imigranty.

Nesmíme se vzdát žádné oblasti našeho života a naší kultury jen proto, že to údajně uráží imigranty.

Možná víme, že objíždíme zemi, města i městečka a burcujeme lidi. Ale sami to nezvládneme. Potřebujeme tisíce a desetitisíce spolubojovníků. Potřebujeme, abyste mluvili s lidmi. Abyste jim říkali pravdivě, jak to je.  Abyste pomáhali třeba zvát na besedy nebo cokoliv jiného. Podepisovali petice. Sbírali podpisy. Teď momentálně běží petice za ochranu hranic. Prosím, podpořte ji.

Neříkám, že to bude snadné. Ale říkám, že se nevzdáme a neustoupíme. Nikdy!

Ve zkrácené verzi proneseno na demonstraci Evropa proti islamizaci 6. února 2016