Politici a intelektuálové netuší, že válka není rockový koncert

Podle sociologa Petra Hampla česká vláda neusiluje o ukončení rusko-ukrajinské války. Její kroky podle něho směřují k tomu, aby na tom byli čeští lidé stále hůře. O nic jiného údajně nejde. „Budeme tedy přinášet oběti a uvidíme, jestli nastane záchrana planety nebo aspoň světový mír,“ tvrdí sociolog.

Češi pomáhají ukrajinským uprchlíkům, tíží je však vysoké ceny paliv. Vaše akademická kolegyně socioložka Jelínková považuje za nebezpečné a populistické ptát se v kontextu ukrajinské krize „a co čeští občané?“ Lze s ní souhlasit?

Neznám celý citát kolegyně Jelínkové a neznám kontext, takže nemohu komentovat její konkrétní slova. Ale obecně platí, že ignorovat dopady na obyvatelstvo je projevem těch nejodpornějších diktatur.

Je dobré si všimnout, že současná mocenská a intelektuální elita si osvojila pseudonáboženský postoj, jehož základem jsou lidské oběti. Planeta může být podle nich zachráněna tím, že budete trpět, budete hladovět, váš život bude zničen. Putin může být poražen tím, že chudí lidé budou trpět a zase trpět.

Všimněte si, že česká vláda neusiluje o ukončení rusko-ukrajinské války. Její kroky směřují k tomu, aby na tom byli čeští lidé stále hůře. O nic jiného nejde. Budeme tedy přinášet oběti a uvidíme, jestli nastane záchrana planety nebo aspoň světový mír.

Budeme tedy přinášet další a další oběti a uvidíme, jestli nastane záchrana planety nebo aspoň světový mír.

Jak hodnotit výkon vlády Petra Fialy za posledních krizových 14 dní? A to jak v oblasti reakce na napadení Ukrajiny, tak z hlediska zvyšujících se cen?

Je dobré, že máme srovnání Fialovy vlády s jinými zeměmi. To, co Fiala a jeho vláda předvádí, je naprosto unikátní i v rámci Evropy. Všechny ostatní vlády se snaží chránit své obyvatele, nezaplést se do války, zabránit neúnosnému zvyšování cen, udržet hospodářství v chodu. Německá vláda chrání německé lidi, maďarská vláda chrání maďarské lidi a francouzská vláda chrání francouzské lidi, byť samozřejmě jenom do určité míry. Pouze česká vláda zcela ignoruje dopady na obyvatele České republiky.

Má pan Fiala nějaký plán, jak rozbití životů tisíců a tisíců českých lidí povede k vítězství nad Putinem? Jestli takový plán má a my v Rusku dostaneme svou okupační zónu bohatou na suroviny, budiž. Pak jsou ty kroky snad v zájmu českých lidí a ta oběť má nějaký smysl. Ale pokud pan Fiala plán nemá a českou společnost ničí zbytečně, potom by měl nést odpovědnost. Možná nejen politickou, ale později i trestněprávní. Konec konců, naše zákony počítají s tresty pro ty, kdo vyvolávají válku.

Pouze česká vláda zcela ignoruje dopady na obyvatele České republiky.

Je oprávněné, že se souhlasem (ba na doporučení vlády) byla zablokována některá média označovaná jako „proruská“ a „dezinformační“?

Existují politické režimy, kde vám nemohou zablokovat web ani zakázat noviny, ani vás zatknout bez řádného soudního procesu. A pak jsou politické režimy, kde to možné je.

Vaše otázka směřuje k tomu, v jakém typu politického režimu žijeme. Čtenáři nechť si odpoví sami.

Ještě k otázkám životní úrovně: Jak jako sociolog prognózujete pro nejbližší měsíce životní situaci české střední třídy, českých manuálně pracujících, českého tzv. „prekariátu“ a zranitelných skupin typu samoživitelky, důchodci či zdravotně postižení?

Existuje několik variant, a všechny jsou chmurné. Podle nejméně negativní varianty „pouze” klesne životní úroveň a desetitisíce rodin půjdou do exekucí. Podle jiných, a obávám se, že  realističtějších, dojde k nejhlubšímu poklesu životní úrovně od průmyslové revoluce. Lidé, kteří před pár dny povykovali na Václavském náměstí, a kteří dosud netuší, že válka není rockový koncert, i tihle lidé mohou brzy zjistit, že jsou zasaženy i jejich životy. Ty zranitelné skupiny, které jmenujete, ty již byly hozeny přes palubu. Obávám se, že Fialova vláda počítá jejich faktickou likvidaci za pozitivní. Musíme přece přinášet oběti. A ty oběti musí přinášet ti, kdo se nedokážou bránit. Pan premiér žádné oběti přinášet nebude, to dá rozum.

Zranitelné skupiny již byly hozeny přes palubu. Obávám se, že Fialova vláda počítá jejich faktickou likvidaci za pozitivní.

Panují obavy z vykořisťování a zneužívání ukrajinských uprchlíků českými zaměstnavateli. Lze proti tomu něco dělat? A obohatí příchod Ukrajinců český pracovní trh?

Mnohem víc bychom se měli bát toho, že nově příchozí Ukrajinci srazí ceny dělnické a řemeslnické práce pod životní náklady. Kromě razantního růstu cen energií a razantního růstu cen potravin mohou klesnout i platy a může tu vzniknout masová nezaměstnanost.

Samozřejmě, že to je řešitelné. Od toho si vládu platíme, aby to řešení našla.

Osobně si myslím, že migranti z Ukrajiny nás opravdu mohou obohatit, na rozdíl od migrantů z afrických a muslimských zemí. Jsou nám kulturně blízcí, dokážou se asimilovat. Ale je zapotřebí vyřešit otázky bydlení, zachování stávající úrovně platů manuálních profesí, otázky cen, životní úrovně, bezpečnosti, zdravotní péče a další. To řešení nemůže být na úkor českých lidí. Nemůžete ubytovat Ukrajince tak, že zrušíte obecní a sociální byty pro české lidi.

Pokud to Fialova vláda nedokáže, místo obohacení může přijít kolaps. A obávám se, že členové této vlády neznají jiné řešení než opakování pouček, že trh si poradí.

Panu Fialovi, paní Černochové a dalším vůbec nedochází, že si zahrávají se životy skutečných lidí.

Co nám v téhle fázi nejvíc chybí?

Kritický rozum. Intelektuálové, ale i členové vlády se chovají jako tříleté děti. Možná je tomu opravdu tak, že na východ od nás existuje vládce s psychopatickými rysy, schopností velice razantních kroků a stovkami jaderných raket. No tak se podle toho chovejme. Snažme se ho ovlivnit, budujme vlastní obranu, a připravujme havarijní plány. Začněme intenzivně cvičit domobranu. Urychleně budujme atomové kryty. Zlepšujme fyzickou zdatnost a povzbuzujme maskulinitu a bojovnost českých mužů.

Zatím se ale zdá, že česká vláda neumí nic jiného než toho vládce provokovat. A že panu Fialovi, paní Černochové a dalším vůbec nedochází, že si zahrávají se životy skutečných lidí.

Publikováno 10. března 2022 na Parlamentních listech.