Rok 2016 – bez převratných změn a přesto rozhodující

Prognóza pro nadcházející rok v české a evropské politice

Někteří říkají, že rok 2016 bude průlomový. Rozumím jim, také bych chtěl, aby to byl průlomový rok. Ale obávám se, že skutečnost bude jiná. K žádnému výraznému průlomu nedojde a v zásadě všechny trendy budou pokračovat stejně jako v roce 2015. Přesto to nejspíš bude rok, kdy se rozhodne o budoucnosti České republiky.

Průlom totiž můžeme očekávat tam, kde:

Za prvé. Existuje nějaká mezní hodnota, jejíž dosažení radikálně mění situaci. Například se hovoří o tom, že žádná americká vláda si nemůže dovolit válku, kde by počet padlých dosáhl 10 000. Podobně existuje mezní míra nezaměstnanosti znamenající pravděpodobný pád vlády.

Za druhé. Trend směřuje k tomu, že mezní hodnota bude překročena.

Nezdá se, že by v České republice mohla být nějaká mezní hodnota v nejbližším roce překročena. Lze si představit scénář, podle nějž bude takové mezní hodnota překročena v Německu, vypukne revoluce, čeští nohsledi Merkelové změní během několika minut své životní přesvědčení a začnou se dít nevídané věci. Nicméně sama česká společnost v roce 2016 změnu nevygeneruje.

..sama česká společnost v roce 2016 změnu nevygeneruje.

Vláda a kavárna v klidu. Prozatím

Ještě v polovině roku to tak vypadat mohlo. Věci se rychle posouvaly, nikdo nevěděl, kde mezní hodnoty leží ani jak snadno mohou být překročeny. Nicméně vládnoucí moc nakonec situaci ustála. Ukázalo se, že se můžete snažit o zaplavení země imigranty a likvidaci české kultury, pokud jednou měsíčně vystoupíte s vlasteneckým projevem  a s nápadem, co by měla dělat řecká, italská nebo jiná vláda (tyhle řeči jsou pochopitelně úplně k ničemu, ale mezi českými voliči tím vzbudíte dojem, že se o něco snažíte).

To naznamená, že by trpělivost lidu byla nekonečná a že by neexistovalo něco jako mezní hodnoty, jejichž dosažení bude znamenat systémovou změnu. Takovou mezní hodnotou by třeba mohlo být, že Blok proti islámu dosáhne počtu 50 000 nasazených aktivistů (neřeším formální počty členů) nebo že pět milionů občanů ČR nabyde silného přesvědčení, že Česká televize systematicky lže. Ani jedno z toho se nejspíš nestane. Spíše je myslitelné, že trendy budou pokračovat, zrychlovat a že zlomové úrovně bude dosaženo v roce 2017.

Že situace velmi podobně vnímá i vládnoucí elita, o tom svědčí i velice nervózní reakce na jakoukoliv opoziční aktivitu, prohlášení, výrok prezidenta apod. Moc je stabilizována, ale je také velmi křehká.

…o tom svědčí i velice nervózní reakce na jakoukoliv opoziční aktivitu, prohlášení, výrok prezidenta apod. Moc je stabilizována, ale je také velmi křehká.

Dva zápasy na jednom hřišti

Odhadovat dynamiku dalšího dění v České republice i západní Evropě je obtížné a nejisté, protože probíhají dva střety zároveň. Střet mezi západní svobodnou křesťanskou civilizací a islámem, a vedle toho se vyhrocuje třídní konflikt mezi západními elitami a pracujícími vrstvami. Nicméně pokusme se přesto o odhad (byť nejistý), co nás může v roce 2016 čekat.

Islámský stát bude na konci roku 2016 minimálně tak silný jako je dnes. Pokud by snad oslabil, nahradí ho jiná velmi podobná organizace. Dokud bude existovat poptávka, budou se objevovat další a další nabízející. A dnes je nesporné, že stovky milionů muslimů celého světa (včetně Evropy) chtějí organizaci typu Islámského státu a jsou ochotny jí podporovat. Imponuje jim právě ta kombinace fundamentalismu a brutality, jakou Islámský stát nabízí. Problém není v konkrétní organizaci, problém je v samotném islámu nebo alespoň té jeho podobě, která dnes převládá v Evropě, Turecku a na Blízkém Východě. Islám generuje poptávku, Islámský stát na tu poptávku odpovídá.

Západní Evropa: Pokračující islamizace a bezmocná byrokracie

V západní Evropě budou pokračovat vraždy, atentáty a vyhrůžky. Podstatná část veřejnosti si zvykne, násilí se stane součástí každodenního života. Na konci roku bude panovat (mnohem silnější než dnes) všeobecné povědomí, že pokud se někdo postaví na odpor islámské komunitě, riskuje život, a evropská policie není schopna jej ochránit. Bude přibývat žen, které dosavadní evropské oblékání nahradí takovým, které bude pro muslimskou komunitu přijatelnější. Bude přibývat restaurací, které vyřadí z jídelníčku položky neslučitelné s islámskými požadavky. Bude přibývat knihkupectví a knihoven, které vyřadí vše, co by se potenciálně mohlo muslimů dotknout.

Oblastí, které jsou spravovány podle islámského práva, bude v západní Evropě přibývat a pokusy policie zasahovat do dění v nich, ustanou.

Hranice schengenského prostoru zůstanou otevřené. Otevřené zůstanou i hranice České republiky. Nicméně bude přibývat evropských zemí, které své hranice uzavřou – plně nebo částečně.

Budou schvalovány další evropské dokumenty o uprchlických kvótách, žádný z nich nebude uveden v život.

Budou schvalovány další evropské dokumenty o uprchlických kvótách, žádný z nich nebude uveden v život.

ČR: Agresivní islámská komunita, vyhrůžky a zatýkání

V České republice bude přibývat útoků proti svobodě slova – zatýkání, trestních stíhání, vyhrůžek, blokování stránek, tlaku na zaměstnavatele, aby propouštěl lidi s nesprávnými názory atd. Na konci roku 2016 bude kritika islámu vyžadovat značnou odvahu.

V českých školách a sdělovacích prostředcích se bude stupňovat šíření nepravdivých informací v rámci přípravy na islamizaci.

Islámská komunita v České republice poroste početně i agresivitou. Už v roce 2015 proběhly desítky sporů, kdy se muslimové odmítli podřídit českým pravidlům a vesměs uspěli. V roce 2016 takových sporů bude násobně více.

V českých školách a sdělovacích prostředcích se bude stupňovat šíření nepravdivých informací v rámci přípravy na islamizaci.

V politické diskuzi se stane vztah k islámské imigraci klíčovým tématem. Otázky typu výše DPH či registračních pokladen budou postupně odsouvány mezi témata asi tak důležitá jako homosexuální manželství. Tedy témata zásadní pro velmi specifické skupiny voličů, ale pro druhořadé pro většinu.

Bude pokračovat srůstání vlády, neziskovek a korporátního sektoru. Už dnes je Facebook a Amazon chovají, jako by je řídil český ministr pro lidská práva, a to bude pokračovat, ovšem intenzivněji.  

ČR: Konsolidace opozice a růst falešné

Bude se konsolidovat opozice. To je klíčovou podmínkou zastavení výše uvedených trendů a změny. V roce 2016 snad byla konečně zavřena představa „sjednocení“ spočívající v představě opozice sestávající ze stovek nezávislých skupin, z nichž vůdce každé sleduje svoje agendy a držitelé moci rozehrávají hry, kdy podpoří tu toho, tu onoho. Na začátku roku 2016 existují už jen dva opoziční subjekty, kterými se má cenu zabývat. Při hodně detailním pohledu je zřejmé, že jeden z nich dosáhl svého maxima a stagnuje, druhý rychle roste. Na konci roku 2016 bude rozdíl markantní, a to i pro méně pečlivé pozorovatele.

V roce 2016 snad byla konečně zavřena představa „sjednocení“ spočívající v představě opozice sestávající ze stovek nezávislých skupin, z nichž vůdce každé sleduje svoje agendy a držitelé moci rozehrávají hry, kdy podpoří tu toho, tu onoho.

Objeví se „přijatelná protisystémová opozice“. Její roli lze ukázat na analogii s komunistickým režimem 80. let, kdy skuteční odpůrci režimu byli drženi v těžkých žalářích a Státní bezpečnost tolerovala (resp. lehce podporovala) „disidenty“ kolem Václava Havla. I současná moc si takovou krotkou opozici vytváří. Je to zřejmé z toho, že Česká televize začala v posledních týdnech poskytovat značný prostor několika pečlivě vybraným kritikům islámské imigrace. Pravděpodobně je za tím kalkulace, že tito lidé mohou rozbít opozici a zároveň nebudou dost silní, aby uspět.

To všechno znamená, že rok 2016 bude pro Českou republiku rokem bez přelomových událostí, ale přesto rokem rozhodujícím. Na konci roku může být země zralá na to, co před pár let proběhlo v Maďarsku a co dnes probíhá v Polsku. Nebo může Česká republika jasně následovat země typu Německa a Švédska.