Rozhovor s maďarským státním tajemníkem Zoltánem Kovácsem

Proč bylo zahájení národní konzultace pro vládu důležitým krokem?

(národní konzultace je nezávazné referendum o tom, zda má Maďarsko nadále dodržovat protiruské sankce – pozn.překladatele)

Zoltán Kovács: V západní Evropě náš systém národních konzultací nechápu. Tamní volby nejsou zvyklé naslouchat občanům. V období mezi volbami jsou názory občanů pokládány za bezvýznamné. Dobře to ukazují třeba komentáře německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové k válce na Ukrajině (ministryně prohlásila, že se německá vláda bude angažovat ve válce bez ohledu na veřejné mínění ve své zemi – pozn. překladatele). Nám bylo naopak již před prvním volebním vítězstvím v roce 2010 jasné, že zpětná vazba jednou za čtyři roky nestačí. Musíme občanům umožnit, aby se mohli k zásadním záležitostem vyjadřovat průběžně. Již dříve proběhly celonárodní konzultace (referenda) o migraci a rodinné politice. Nyní jsou hospodářské problémy způsobené válkou a válečnými sankcemi dostatečným důvodem k tomu, abychom se Maďarů zeptali, co si o tom myslí – nejen o jejich bezprostředních dopadech, ale také o jejich střednědobých a dlouhodobých důsledcích. Změna energetické politiky se netýká jen toho, že ceny v současnosti v důsledku sankcí prudce rostou – a přispívají tak k rekordní inflaci nejen v Maďarsku, ale i v celé Evropské unii. Tato změna je také o tom, jak si Evropa – a v jejím rámci i Maďarsko – představuje svou budoucnost ve světě, kde budeme odříznuti od levných a spolehlivých zdrojů energií. To ohrožuje konkurenceschopnost a další vývoj se stává nepředvídatelným.

To, o čem jsme dosud jen spekulovali – o zahraničním zasahování do maďarských voleb – se nyní prokazuje konkrétními důkazy. Maďarská opozice byla koupena za americké dolary.

Co se stane, pokud Maďaři v celonárodní konzultaci podpoří vládní postoj?

Smyslem konzultace je právě to, aby se každý člověk mohl vyjádřit. Proto jsme spustila online platformu a své názory již vyjádřilo téměř 700 tisíc lidí. Občané mohou vyjádřit souhlas s tím, co se v Evropské unii v souvislosti s energetickými sankcemi děje, nebo mohou dát najevo souhlas se stanoviskem maďarské vlády. Pokud postoj maďarské vlády podpoří většina, bude to představovat mandát. Pro vládu to bude znamenat jednoznačné potvrzení, že zastupuje maďarský lid. To dává úplně jinou sílu v debatách v Evropské radě, kde jiní premiéři něco takového ukázat nemohou. Tento demokratický mandát nemůže zpochybnit žádná hlava státu či vládní činitel.

Stejně jako mnozí vaši političtí kolegové se účastníte současného turné po zemi. Jaké máte zkušenosti?

Účast je vysoká. Maďaři chápu, že sankce nejsou výhodné ani pro Maďarsko ani pro EU. Všude říkám, že politici dostávají důležitou zpětnou vazbu. Lidé jsou na setkáních schopni klást až překvapivě poučené a otevřené otázky. Jsme rádi, když vzniká diskuze, ve které se ukazuje, jak různá vládní opatření ovlivňují každodenní životy lidí.

Důležitým poučením z uplynulých dvanácti let je, že národní konzultace přispěly k tomu, že národní politika je také pragmatická. Že nejde jen o to, co bychom chtěli, ale že respektujeme realitu. Stačí si vzpomenout na to, jak Péter Szijjártó, ministr zahraničních věcí a obchodu, zastupuje maďarské zájmy na mezinárodní scéně, kde často naráží na zcela odlišné přístupy k zahraniční politice: přístupy, které se řídí ideologiemi. My proti ideologiím stavíme realistický přístup. To nám umožňuje neustálá zpětná vazba, jakou od lidí dostáváme, mimo jiné právě prostřednictvím lidových hlasování.

My proti ideologiím stavíme realistický přístup. To nám umožňuje neustálá zpětná vazba, jakou od lidí dostáváme, mimo jiné právě prostřednictvím lidových hlasování.

Brusel nadále trvá na sankcích. Mezitím Josep Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, prohlásil, že nikdy neočekávali, že sankce ukončí válku.

Je zřejmé, že EU nemá skutečné vedení a že instituce nefungují tak, jak předpokládali otcové zakladatelé a smlouvy. Evropský parlament (EP) je zradikalizované ideologické těleso a jeho levicová část nechce normálních vztazích s maďarskou nebo polskou vládou. Evropská komise sama přiznává, že je orgánem pro prosazování ideologických a politických agend. Navíc nemá žádné jednotné směřování, ale funguje jako seskupení nesourodých úředníků. Soupeření mezi těmito dvěma institucemi pak vede k tomu, že nejsou schopny řešit skutečné problémy, že se zaměřují na momentální událost a jejich stanoviska je extrémně zideologizovaná. Pokud jde o Borrellovo tvrzení, připomínám, že když válka propukla, tvrdili nám, že balíčky sankcí – přijímané bez jakéhokoli vyhodnocení jejich dopadu – srazí Rusko na kolena a ukončí válku. Nyní je zřejmé, že se to neděje. Evropská komise ani parlament nikdy nebyly schopny přiznat vlastní chyby. Teď je však situace zhoršovány tím, že minulé chyby vytvářejí chyby nové.

Levice je vůči konzultacím nepřátelská, sankce podporuje a pravidelně obviňuje premiéra Viktora Orbána, že hlasoval pro sankce, proti nimž se nyní vláda staví.

Od ruské okupace Krymu v roce 2014 premiér na všech fórech tvrdí, že politika sankcí není vhodným prostředkem k dosažení vojenských a politických cílů. Tvrdil, že místo toho by měly být použity jiné nástroje, které mohou být účinné a poskytnout EU lepší vyjednávací pozici. Maďarsko chce, aby EU jednala jasně, jednotně a efektivně a aby našla řešení, které donutí válčící strany k okamžitému uzavření míru. Maďarská opozice se ale ohlíží jenom na levici v Evropském parlamentě. Zjevně nehájí maďarské zájmy.

Maďarsko chce, aby EU jednala jasně, jednotně a efektivně a aby našla řešení, které donutí válčící strany k okamžitému uzavření míru.

Co si myslíte o snaze levice vydírat Maďarsko penězi EU, které naší zemi náleží?

To, co maďarská levice předvedla v listopadu v Evropském parlamentu, je ostuda. Za aktivní spolupráce frakce [Ference] Gyurcsányho byla přijata rezoluce, podle níž by měla být Maďarsku pozastavena výplata peněz, která naší zemi náleží. A to přesto, že jsme splnili všechny závazky a požadavky. Projevují se tak výsledky intrik v evropských institucích posledních deseti let. Levice využívá svého monopolu k politickému nátlaku, vydírání, neustálému uplatňování dvojích standardů a neúnavným pokusům o porážku vlád a politických sil, které se nechtějí Bruselu ve všem podřídit. V případě sankcí vidíme, že se orgány EU – a zejména Komise – snaží proniknout do oblastí, které spadají do kompetence členských států. Jsme svědky jasného rozšiřování pravomocí a jurisdikce, které by mohlo mít dalekosáhlé důsledky, pokud tomu nebudeme rázně čelit.

Pokud jde o sedmiletý rozpočet, smlouvy jasně říkají, že na prostředky máme právo bez jakýchkoli podmínek.

Poskytování těch prostředků – ať už jde o fond pro obnovu nebo sedmiletý rozpočet – nemůže být předmětem diskuzí. Pokud jde o sedmiletý rozpočet, smlouvy jasně říkají, že na prostředky máme právo bez jakýchkoli podmínek. V případě fondu na obnovu je situace vážnější, protože existovala politická a právní shoda na tom, že EU přijme společnou půjčku, aniž by se zmiňovala o jakýchkoli podmínkách, která však upřednostňuje co nejrychlejší přístup k těmto prostředkům, aby podpořila hospodářskou obnovu po pandemii koronaviru. O tom bylo rozhodnuto před dvěma lety. A zatímco většina členských států EU již obdržela půjčky, na které má nárok, maďarský lid dosud neviděl ani haléř. Téměř rok před maďarskými volbami, od léta 2021, se pouze obecně politicky hovořilo o tom, v čem je problém, a konkrétní body zazněly až letos v červnu. O těch jsme pak jednali v průběhu měsíce a půl. Je naprosto jasné, že jediné důvody pro zadržení finančních prostředků jsou politické. Vedení EU a orgány EU se musí vrátit k základům EU a k politice zdravého rozumu.

Nový velvyslanec USA v Budapešti se do své práce vrhl s velkým nadšením. Nezašel David Pressman příliš daleko, když se setkal se dvěma členy nejvyššího soudu?

Začněme otázkou “kutálejících se dolarů”. Bylo jednoznačně prokázáno, že opozice obdržela z dolarového zahraničí tři miliardy forintů na volební kampaň. Teď tvrdí, že si vůbec nevšimli, že jim ty peníze přišly, ale to je do očí bijící otevřená lež. Maďarské zákony přitom zakazují financování politických aktivit ze zahraničí.

Navíc dochází s jasnými pokusy ovlivnit politickou situaci v Maďarsku prostřednictvím nevládních organizací nebo jak si říkají.  Existuje dostatek důkazů o systematické snaze podvrátit maďarský ústavní systém. Nicméně jako představitel vlády musím mluvit zdvořile, i když jde o takové témata, jako jakého velvyslance k nám kdo vysílá a jak se u nás ten člověk chová. Úkolem velvyslance je přece hájit zájmy vlastní země, a ne se angažovat ve vnitřní politice hostitelské země. Pro kontakty se soudním systémem existují jasná pravidla, a ta zde byla okázale porušena. Už to vyvolává otázky, jaký byl vlastně záměr těch aktivit.

Otázkou “dolarové maďarské levice” se zabývá i parlamentní výbor pro národní bezpečnost a dva opoziční členové výboru skutečně podpořili odtajnění vyšetřovacích spisů služeb. Možná si myslí, že se nemají čeho bát?

Spíš se zdá, že jde o největší bezpečnostní skandál v Maďarsku od pádu komunismu. To, o čem jsme dosud jen spekulovali – o zahraničním zasahování do maďarských voleb – se nyní prokazuje konkrétními důkazy. Maďarská opozice byla koupena za americké dolary.

Maďarsku od pádu komunismu. To, o čem jsme dosud jen spekulovali – o zahraničním zasahování do maďarských voleb – se nyní prokazuje konkrétními důkazy

Nedávno jste spustil podcast, v němž hovoříte s osobnostmi veřejného života o aktuálních politických otázkách. Co vás vedlo k tomu, abyste tímto způsobem informoval o dění v Maďarsku?

Informovat o maďarském postoji a hodnotách a směrech, které reprezentuje, je od roku 2010 jedním z našich nejdůležitějších úkolů. Zpočátku jsme si mysleli, že toho lze dosáhnout prostřednictvím dialogu a přesvědčování, ale je stále jasně, že na narážíme na ucpané uši. Není to způsobeno nedostatkem porozumění, ale nedostatkem ochoty porozumět. Proto komunikujeme na vlastních platformách. V podcastech ve většině případů já a moji partneři v angličtině představíme stanoviska k dané problematice, která reprezentuje vláda, maďarská politika a politické strany. Tato platforma doplní stávající komunikační kanály. Hosté budou zkušení profesionálové a budou reprezentovat názory, které stojí za to prezentovat přímo západoevropskému publiku.

Přeloženo z webu About Hungary.

 

 

4 komentáře: „Rozhovor s maďarským státním tajemníkem Zoltánem Kovácsem

 • 24. 12. 2022 (9:49)
  Trvalý odkaz

  Roky jsem poslouchal řeči o tom, že Rusko ovlivnilo volby v USA a tím dostalo k moci Donalda Trumpa. Jednu dobu nebylo dne, aby to novináři neřešili. A výsledek? Nenašli nic. Čistá nula. Nic. Blamáž.

  Nyní tu je jasný případe, kdy USA posílají peníze opozici do Maďarska proti všem pravidlům a zákonům a v médiích prakticky nic. A navíc Orbán vyhrál “o parník”.

 • 24. 12. 2022 (7:52)
  Trvalý odkaz

  Ten rozhovor bude asi staršího data, když teď je ministrem zahraničí Péter Szijjártó,…

  • 24. 12. 2022 (10:59)
   Trvalý odkaz

   Děkuji za upozornění. Nejedná se o ministra zahraničí, nýbrž o státního tajemníka pro zahraniční záležitosti (což jsou různé funkce). Chybu jsem opravil.

 • 24. 12. 2022 (7:46)
  Trvalý odkaz

  Současný ministr zahraničí Maďarska je Péter Szijjártó, ne? Tak tenhle ten je nějaký stínový?

Komentáře nejsou povoleny.