Tomáš Očadlík: Recenze knihy Prolomení hradeb

V tomto kouzelném vánočním čase, kdy se může člověk snad na chvilku zastavit a odpočinout si od nekonečného koloběhu práce a dalších povinností, si snad najdete trochu času na malou populárně vědeckou knihu z oboru tak zdánlivě nudné sociologie…

Její autor, pan Petr Hampl, zde provedl věc, která je skutečně mezi odborníky neslýchaná. Výsledky svého celoživotního studia, moudrosti nekonečných stohů knih, milióny gigabajtů odborných dat a výsledky práce nesčetných vědců, náboženských myslitelů i zdravé moudrosti generací prostých lidí Vám zde předkládá na pár desítkách malých stránek textu. Vše se vejde do kapsy od saka nebo do elegantní dámské kabelky bez toho, že by to zanechalo někde digitální stopu. Nebo je přece jen lepší mít text nahraný v mobilu?

Tak, jako fyzikové spolu s matematiky a astronomy dodnes marně hledají teorii, která by vysvětlila veškeré chování vesmíru – onu vytouženou Teorii všeho, tak se mnozí humanitní badatelé pokoušejí o vysvětlení fungování ještě složitějšího systému – lidské společnosti (nebo chcete-li civilizace). Výsledkem jsou ony nepřehledné hromady informací, ve kterých se může orientovat jen opravdový expert.

V tomto smyslu se tato kniha nedá překonat. Ani sám autor ji už nikdy překoná.

Jedná se o knihu, která Vám prakticky veškeré chování lidské společnosti popisuje velmi srozumitelným způsobem. Pro svou krátkost, jednoduchost a objektivitu se řadí na čestné místo mezi perlami z řad skvělých titulů humanitních děl všech dob. Jde o skutečné Prolomení hradeb. Hradeb mezi ještě nevědomým lidem a pravou podstatou fungování civilizace, která je mocnými tohoto světa záměrně střežena kombinací obecné složitosti a chaosu bezvýznamných jednotlivostí. Zdánlivě nepochopitelné a zmatené fungování společnosti je zde popsáno takovým způsobem, že každému obyčejnému člověku po přečtení této knihy budou obecné principy fungování civilizace a jejích institucí jasné. V tomto smyslu se tato kniha nedá překonat. Ani sám autor ji už nikdy překoná. Tím, že si pozorně přečtete tuto knihu, dostanete se vlastně v obecné rovině na odbornou úroveň jejího tvůrce. Z autorova poněkud rozpačitého pohledu jste to tedy Vy, kdo jste v proniknutí do podstaty těchto problémů neskutečně efektivní, protože on musel obětovat studiu a vědeckému bádání mnoho let.

Kniha se skládá vlastně ze dvou částí. Prvních dvanáct kapitol pojednává o fungování naší civilizace. To je jádro knihy – představuje nám onu jednoduchou Hamplovu Sociologickou Teorii Všeho (HSTE). To je to první Prolomení hradeb, kde se autorem otevřenou mezerou v dobře opevněných hradbách čtenář dostane k podstatě věci. Po přečtení první části knihy si budete pravděpodobně všichni schopni  sami odvodit, jak se v obecné rovině asi bude vyvíjet jakýkoliv problém ve společnosti. Kniha samozřejmě neřeší detaily. Informace z mnoha objemných zdrojů jsou zde zjednodušeny a zhuštěny třeba do jediné věty.

Jedná se o problém údajného prolomení obranných mechanismů evropské civilizace a jejímu brzkému podlehnutí agresivnější civilizaci.

Druhá část knihy začíná osudovou 13. kapitolou. Zase jde o Prolomení hradeb. Tentokrát v jiném smyslu. Jedná se o problém údajného prolomení obranných mechanismů evropské civilizace a jejímu brzkému podlehnutí agresivnější civilizaci – islámské. Toto aktuální téma si vlastně vybral autor pro testování své teorie. Asi neumí zůstat při zemi! Ambicióznější a kontraverznější téma si opravdu nemohl vybrat. Vždyť zde zkoumá možný zánik nebo velké omezení formy naší civilizace, tisícileté kultury a náboženství. Neúprosně logickým způsobem postupuje až k závěrům a předpovědím, které mohou mnohé šokovat. Pokud se předpovědi této teorie vyplní, i když se velká část lidí bude všemožně snažit, aby to nenastalo, bude to znamenat, že Hamplova Sociologická Teorie Všeho (HSTE) je pravdivá. Dodávám, že v mnoha případech k upřímné lítosti autora této knihy i mojí.

Krásné vánoce, kdy se znovu narodí náš milovaný Ježíšek, přeje Tomáš Očadlík

Převzato ze serveru Nová Buržoazie.